Próbaper és komplex compliance – ügyvédi innovációk a Jogászdíj példáin keresztül

Két év, két iroda, két-két Jogászdíj-kategóriagyőzelem. A Jogászdíj egyik központi témája az ügyvédi innováció – de mit jelent ez a gyakran megfoghatatlannak tűnő fogalom gyakorlatban? A Szecskay Ügyvédi Iroda és a Deloitte Legal csapatát kérdeztük definíciókról, szakmáról, és díjnyertes pályázataikról.

Egy dinamikus jogterület

A hazai ügyvédpiac egyik vezető szereplője, a Szecskay Ügyvédi Iroda „Innovatív versenyjogi megfelelés” pályázata 2016-ban az év versenyjogi csapata kategóriagyőzelmet eredményezte, 2017-ben pedig Dr. Dezső Róbert szecskays ügyvéd lett év jogásza elvi jelentőségű ügyek kategóriában „Megnyerni a megnyerhetetlent” című pályázatával.

Dr. Keller Anikót, a Szecskay versenyjogi csoportjának vezetőjét arról kérdeztük, hogy az ügyvédség és innováció kapcsolata a szakmai, jogi megoldások terén, vagy az ügyvédi technikai eszköztár bővítésében rejlik.

Global Legal Hackathon

Március 6-8. között 5000 ember vág neki egyszerre, hogy felforgassa a jogász szakmát. Benne vagy?

„Az innováció egyértelműen mindkettőre vonatkozik álláspontunk szerint. Az új technikai megoldások és eszköztár iránti nyitottság és érdeklődés, az ügyvéd technikai eszköztárának napra készsége és az új innovatív technikai megoldások kihasználása a munkánk során komoly előnyt jelenthet hatékonysági szempontból. Ennek az is egy nagyon fontos része, hogy minél könnyebben és gyorsabban jutunk minél relevánsabb és pontosabb információhoz, annál könnyebb a dolgunk a jogkérdés megoldása során.

Ezáltal ügyvédként még inkább arra koncentrálhatunk, ami az ügyfélnek a legfontosabb, és ami egyébként a jogászi munka legérdekesebb és legizgalmasabb része: a felmerülő jogi kérdések vagy problémák kreatív és innovatív megoldása azok több, akár új szemszögekből, nyitottan történő megközelítésével.”

Ennek szellemében alakította ki a Szecskay a 2016-os kategóriagyőzelmet eredményező jogi megoldását: egy komplex, átültethető versenyjogi compliance rendszert.

„Versenyjogi gyakorlatunk jelentős részét teszi ki, hogy kis- és középvállalkozásokat, multinacionális nagyvállalatokat képviselünk különböző hatóságok előtt, főleg a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által kezdeményezett versenyfelügyeleti eljárásokban. Számos ügyfelünkkel, amelyeket versenyjogi területen tanácsolunk, úgy kezdődött a kapcsolatunk, hogy egy ilyen eljárásban kértek fel minket jogi képviselőnek. Rendszerint ezek a kapcsolatok az ügyfél elégedettsége okán tovább fönnmaradnak. Ilyenkor igyekszünk tovább gondolni, hogyan lehet minél proaktívabban és hatékonyabban szolgálni az ügyfél érdekeit.

Ilyen indíttatásból is kezdtük kialakítani a versenyjog különböző területeire fókuszáló megfelelési rendszereinket, amelyek együttesen alkalmazva a teljes versenyjogi megfelelést elősegítik. Nyilván ezeket olyan ügyfelek részére is ajánljuk, akiket egyébként versenyfelügyeleti eljárás nem érint vagy nem érintett a múltban. Különösen akkor, ha látjuk, hogy van olyan tevékenysége, amely miatt a kitettsége fokozottabb lehet.

A pályázatban bemutatott compliance program átültetése megtörtént a vállalkozás mindennapjaiba, a jogi szempontú megfelelés mindennapos vizsgálata az egyes kereskedelmi kommunikációk vonatkozásában irodánk feladata. Minden tervezett kereskedelmi kommunikáció át kell, hogy fusson a rendszeren és kizárólag az egyes szakterületek (marketing, K+F, jog) jóváhagyásának elnyerése után lehetséges azok használata.

A rendszer bevezetése és tréningje következtében tovább sikerült növelni a jogi munka hatékonyságát az ügyfél legnagyobb megelégedésére. A nagyon átgondolt és hatékony compliance rendszer használata nagyban megkönnyítette a kereskedelmi kommunikációk jogszerűségének alátámasztását és ennek gyors és szakszerű bemutatását a GVH részére.”

A versenyjog talán egyike a legdinamikusabban fejlődő jogterületeknek, és különösen érzékeny a technológiai forradalom vívmányainak megjelenésére a versenyszférában. Például még egy éve sincs annak, hogy a GVH megjelentette az influencer marketingről szóló tájékoztatóját egy ezzel kapcsolatos döntését követően.

„Mindezek okán alapvető tendencia, hogy a megelőzés elsődleges fontosságúvá válik, hangsúlyosan kell figyelni a megfelelésre. Azt a megközelítést, hogy lehetőség szerint inkább előzzük meg a problémákat, nézzük meg, hogy van-e valami, amin javítani lehet vagy változtatni kell, hogy megfelelő legyen, az ügyfelek nagyon is díjazzák, hiszen senki sem kerül szívesen a figyelem középpontjába például egy GVH-s ügy kapcsán, ráadásul ez a megközelítés hosszú távon kevésbé költséges. Bár ezek a sikerek nem látványosak, „nyilvánosan” nem jelennek meg, mert nincs hatósági eljárás vagy bármely más tényező, amely miatt publikussá válnának, de ennek a nagy mennyiségű háttérmunkának mindenképpen megvan az értelme és gyümölcse.” – reflektált a témára Dr. Keller Anikó.

Megnyerni a megnyerhetetlent?
Elvi jelentőségű ügyek kategória – 2017 – első hely
Dr. Dezső Róbert, Szecskay Ügyvédi Iroda

„Az ügy előzetesen azért tűnt megnyerhetetlennek, mert mind a korábbi magyar gyakorlat, mind pedig a többi tagállamban folytatott hasonló eljárás mind a vámhatóságok győzelmével végződött. Ez legfőképpen annak volt betudható, hogy a vámeljárásokra hagyományosan mindenki technikai eljárásként tekint. Ennek talán legjobb példája, hogy sok nemzetközi vállalatnál a vámeljárások a logisztikai üzletágba, nem pedig a jogi osztály alá tartoznak.

Mivel a hagyományos technikai jellegű megközelítés ezekben az ügyekben rendre kudarcot vallott, egy merően új megközelítésre volt szükség. Az ügy feldolgozása során egy sor olyan, évek óta berögzült technikai jellegű mozzanatot találtunk, amelyek jogszerűségét addig senki nem vonta kétségbe, nekünk azonban komoly alapjogi aggályaink támadtak ezekkel összefüggésben.

Érvelésünk lényege egy fontos alapjogi kérdés volt: mikor és melyik eljárásban van lehetősége egy eljárás alá vontnak érdemben védekeznie azokkal a megállapításokkal szemben, amelyeket az OLAF egy vizsgálat során tesz?

Az ügy tehát azért bizonyult mégis „nyerhetőnek”, mert a korábbiakhoz képest új megközelítést alkalmaztunk. Arra volt tehát szükség, hogy minden korábbi tapasztalatot értékelve kétségbe merjük vonni a már-már dogmává rögzült korábbi szokásokat.

A tanulság tehát egyértelmű: minden hatósági eljárásnak – legyen az akármennyire technikai jellegű – van alapjogi vonatkozása, érdemes tehát az elsőre szokatlan megoldások felé is nyitottnak lenni.

Az ügy így azért bír a gyakorlatban nagy jelentőséggel, mert hozzájárult annak a tudatosításához, hogy minden hatósági eljárásnak van alapjogi vonatkozása és az alapvető eljárási garanciákat, így különösen az Alapjogi Chartán alapulókat, akkor is érvényesíteni lehet, ha ezt a múltban senki sem tette.”


Innováció az adójogban?

A Deloitte Legal-t sem kell bemutatni a szakmának. A nemzetközi komplex szolgáltatóóriás magyar ügyvédi irodája az ország legjobb adójogászait tudhatja soraiban – az első, 2016-ban megrendezett Jogászdíjon, majd a 2017-es alkalmon is kategóriagyőztesek lettek az év adójogi csapata kategóriában. Dr. Harcos Mihály Partner Associate ebben látja a siker titkát:

“Nálunk az adótanácsadást a Deloitte adóosztálya végzi, míg adóperek esetén adótanácsadók és ügyvédek dolgoznak együtt, úgy, hogy mindenki a saját területén megszerzett szaktudását adja hozzá a csapatmunkához.

Egyedülálló tehát az, hogy nálunk egy teljesen adóperekre specializálódott csapat szolgálja ki az ügyfeleket az adóhatósági eljárásokkal összefüggésben.

A Deloitte Legal adóperes csapatának különlegességét az adja, hogy csak nálunk sikerült elérni, hogy az adóeljárás kezdetétől a Kúriáig az adóperes csapat szolgálja ki az ügyfeleket. Ez nagy előny a szakmaiság, a hatékonyság és az ügyfélközpontúság szempontjából is.”

Az adójog különleges megítélése az adójog kettősségéből fakad. Egy jó adójogász mélyreható pénzügyi, üzleti és közgazdaságtani ismeretekkel is kell, hogy rendelkezzen. De mi különbözteti meg az adójogászokat a jogi ismeretekkel is bíró adószakértőktől?

“Az adójogászok és a jogi végzettséggel nem rendelkező adószakértők vagy adótanácsadók között nem olyan éles a határvonal, inkább gondolkodásbeli és megközelítésbeli különbségek fedezhetők fel. A két terület metszete viszont mindenképpen az adóperek világa, ahol a klasszikus ügyvédi készségeken kívül az alapos adózási szaktudás is szükséges.”

Ezen a területen is egyre nagyobb teret kap az innováció és az innovatív gondolkodás, így a szakmai felkészültség és az aktuális adóhatósági- és bírósági gyakorlat ismerete és folyamatos nyomon követése elengedhetetlen.

“Heti rendszerességű meetingeken tartunk tudásmegosztást a folyamatban levő ügyekben felmerülő jogértelmezési kérdésekkel, jogszabályváltozásokkal és friss bírósági döntésekkel kapcsolatban. Ezeken a meetingeken nem csak a meglévő tudás elmélyítése a cél, hanem a kritikai gondolkodás kialakítása és fenntartása a csapat minden tagjában. Természetesen a technológiai fejlődés előbb-utóbb ezt a szakmát, vagy „hivatásrendet” is el fogja érni. A Deloitte adóosztálya az adótanácsadás területén egyébként élen is jár a technológiai fejlesztésekkel, ahol talán egy fokkal könnyebb automatizálni a folyamatokat és standard technológiai megoldásokat alkalmazni.” – mondta el nekünk Harcos.

A próbaper
Adójog kategória – 2017 – első hely
Dr. Harcos Mihály, Deloitte Legal

„A tavalyi pályázat alapját képező rendkívül komplex, nemzetközi adózási kérdéseket érintő ügy, amely nemcsak szakmai összetettsége, hanem 10 milliárd forintos értéke miatt is a szokásosnál nagyobb proaktivitású érdekképviseletet igényelt.

Magyarországon egyedülálló módon próbabíróságot hozott létre az iroda és próbatárgyalásokon tesztelte a lehetséges perstratégiák hatékonyságát.

A próbaperrel a bíró várható reakcióit és gondolkodását akarták előre modellezni, annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabb érvelési megoldásokkal legyenek képesek a valódi perben meggyőzni a bírót az igazunkról. A próbaper minél valósághűbb leképezéséhez pontos képet alkotott az iroda az ügyben eljáró valódi bíróról, és ennek megfelelően instruálták a próbabírót is.

A próbabírónknak az volt a feladata, hogy pártatlanul véleményezze a perbeli álláspontokat, így kizárólag a peres iratok és a tárgyalótermi hangulatot idéző próbatárgyalásokon elhangzottak alapján dolgozott. Szigorúan tilos volt tehát a „tárgyaláson kívül” beszélnie bárkivel az ügyről vagy az ügyben felmerülő szakmai kérdésekről. Az eredmény meglepő volt.

Látszólag lényegtelennek tűnő részletek is befolyásolták a próbabíró gondolkodását, amely részletek visszaköszöntek a per valódi tárgyalásain is. A próbaper során olyan gyakorlatias összefüggésekre derült fény, amelyekre a hagyományos jogászi megoldásokkal soha.

A per 10 hónapig folyt és teljes győzelemmel zárult. Munkánk során összesen négy próbatárgyalást tartottak, 5 jogász és 3 adószakértő bevonásával. A próbapernek köszönhetően új megvilágításba helyeződött az ügy és az azzal kapcsolatos mindennapi munka. Ezt a megoldást azóta is rendszeresen alkalmazásra kerül kiemelt értékű vagy érdekességű perekben, amelynek hasznosságát és kétségtelen előnyeit számos jogász kolléga is elismerte.”

 

Olvasd el korábbi cikkeinket a jogászdíjról az alábbi linken!

Neveznél az irodáddal?
A meghosszabbított határidőnek köszönhetően október 17-ig még megteheted!
A pályázat egyszerűsített benyújtást ide kattintva meg is kezdheted.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.