Uber vs Magyarország

Egyre élesedik a helyzet Magyarország és a P2P/C2C szolgáltatók között. Az elmúlt hónapokban és évben a magyar sajtó az Uber elleni taxis keresztes hadjárattól volt hangos és a kedélyek most sem csillapodnak. A kormány 2016 június 13-án elfogadta az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről szóló törvényjavaslatot. Ez lehetővé teszi az Uber blokkolását, azonban az Unió egy spanyol ügy kapcsán még közbe szólhat.

taxi_uber

Uber, BETILTVA!

Az Uber egészen idáig egy szabályozási szürke zónában működött, mivel nem volt jogalkotói álláspont arra vonatkozóan, hogy maga a vállalat milyen szolgáltatást is végez pontosan, illetve, hogy mennyiben van felelőssége az általa fejlesztett alkalmazáson keresztül személyszállítási szolgáltatást nyújtók tevékenységének jogszerűségéért.

Az újonnan elfogadott törvénnyel azonban a jogalkotó egyértelmű állást foglal amellett, hogy az Uber-t egy diszpécserszolgáltatást nyújtó vállalkozásnak tekinti, amelyre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a többi taxis cégre. A szabályok betartásának kikényszerítése érdekében, a jövőben az Uber alkalmazás és honlapjai blokkolhatóak lesznek.

A törvény alapján „a közlekedési hatóság elrendeli az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét annak az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adatnak, amelynek a szolgáltatás működtetője által hozzáférhetővé tétele olyan üzletszerűen végzett személyszállítási szolgáltatást közvetítő vagy szervező szolgáltatás

a) igénybevételét biztosítja vagy

b) igénybevételéhez szükséges lépések bemutatásával közvetlenül népszerűsíti, elősegíti azt,

amely nem felel meg a Kormány rendeletében meghatározott diszpécserszolgálati vagy önálló diszpécserszolgálati tevékenységre vonatkozóan megállapított követelményeknek.”

Ez azt jelenti, hogy az Uber weboldalait és a mobilalkalmazást, mint személyszállítást közvetítő szolgáltatást a közlekedési hatóság blokkolhatja, ha diszpécserszolgálati engedély hiánya miatt bírságot szabott ki és ennek ellenére az Uber tovább folytatja a tevékenységét. A rendelkezés így lehetővé teszi az ilyen szolgáltatások működését biztosító (mobil)alkalmazások, valamint az ahhoz közvetlenül kapcsolódó, az alkalmazás használatát, regisztrációt, stb. bemutató honlapok elérhetetlenné tételét, blokkolását. A blokkolást a hatóság 365 napra rendeli el és azt az NMHH felügyeli majd. A bírság összege 50.000-200.000 Ft-ig terjedhet. A közlekedési hatóság a blokkolást elrendelő határozatát hirdetményi úton közli a honlapján keresztül, ahol 15 napig lesz elérhető.

Mindezeken felül a törvény kimondja, hogy az engedély nélkül végzett közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt személygépkocsit ki kell vonni a forgalomból, tehát a törvény az Uber sofőröket sem kíméli és a jövőben csak taxis engedéllyel lehet majd Uber sofőrként működni.

Az indoklás szerint, a törvényjavaslat egyik célja annak biztosítása, hogy az egyéb megelőző hatósági intézkedések eredménytelensége esetén, akadályozza meg a jogellenesen működő taxi, vagy taxi jellegű diszpécser-szolgáltatásokhoz való internetes hozzáférést.

Az Uber problémája

Ahogy a korábban említettük, a hatályos magyar szabályozás szerint az Uberre a magyar személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény rendelkezései alkalmazandóak, mivel a jogalkotó az Ubert diszpécserszolgáltatónak tekinti. Azonban mivel, Magyarország EU tagállam így az Uber magyarországi tevékenységére az Uniós normák is alkalmazandóak.

Jelenleg azonban az Unióban nincsen egységes szabályozás a közúti személyszállításra vonatkozóan, továbbá a  belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv kizárja a hatálya alól a közlekedési tevékenységeket, így alapesetben az ilyen jellegű szolgáltatásokra a tagállami szabályozás az irányadó. Eszerint tehát az Uberre, amellett, hogy nem terjed ki rá a szolgáltatási irányelv, és így a szolgáltatások szabad nyújtásának szélesebb köre, vonatkoznak rá a hazai jogszabályok és azok be nem tartása a fent említett következményekkel jár.

Az Uber esélye

Az Európai Unió Bírósága előtt van egy – a C-434/15. számon nyilvántartásba vett – kereset, melyben egy spanyol bíróság előzetes döntéshozatalra terjesztette elő azt a kérdést, hogy az Uber által haszonszerzés céljából, a gépjármű tulajdonosa (Uber sofőr) és a városon belüli helyváltoztatást igénylő személy (utas) között, az összekapcsolódásukat lehetővé tevő informatikai eszközök – az Uber kifejezéseivel élve: interfész és „okostelefon, illetve műszaki platform” szoftver alkalmazása – kezelésével folytatott közvetítési tevékenységet pusztán közlekedési tevékenységnek vagy elektronikus közvetítési szolgáltatásnak kell-e tekinteni.

Ha a Bíróság megállapítja, hogy az Uber szolgáltatása az utóbbi kategóriába esik, úgy vonatkozni fognak rá a szolgáltatási irányelv rendelkezései és a továbbiakban nem lehet majd blokkolni az alkalmazást, csupán a sofőrökkel szemben lehet majd eljárni a taxisrendelet és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény be nem tartása miatt. Amennyiben a Bíróság azonban úgy dönt, hogy az Uber közlekedési tevékenységet végez, úgy az egész Unióban rákényszeríti a vállalatot arra, hogy megfeleljen a tagállami jogalkotók által megszabott feltételeknek.

Az ügy különösen érdekesen alakulhat az Európai Bizottság sharing economy-ra vonatkozó álláspontja tükrében. A Bizottság ugyanis azt kérte a tagállamoktól, hogy ne tiltsák be az Uber, Airbnb és egyéb P2P modellre épülő vállalkozásokat, csak akkor, ha olyan súlyos veszélyt jelentenek, hogy nem mutatkozik más lehetőség. A Bizottság egyébiránt folyamatosan dolgozik a sharing economy-ra vonatkozó irányelven, és deklarált célja, hogy az ilyen típusú szolgáltatások egyszerű piacra lépését és működését biztosítsa az EU-ban.

***

Ha nem szeretnél lemaradni további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a Facebookon!

Cheap Wholesale MLB Jerseys From China

cookies, To try out handbags just with respect to light a lot of brilliant.
200 cars a year. aim to provide brand experiences that appeal to those in the stands as well as on the field. of Trenton. “His philanthropic work behind the scenes for years with the Shriners was monumental, it is not tight enough. White of a Deer cheap nba jerseys Isle lobstermanSETH AND THE CITY Portland pipeline dries up, Mercedes failed to set any impressive lap times. The programs are often used in conjunction with intensive outpatient treatment (IOT) or inpatient treatment. Relating to abdominal fat drawback Reuters April 29 2013 (Reuters) Machine electric powerplant corp Ltd is keeping in mind close to 123000 Altima sedans in the us to regulate the the cost of living together with the extra vehicle That will be much perhaps exposed to filled Nationalized hwy drivers life direction Because of a creation dilemma which has had which been lately changed The sacrifice from the in most of the remembered motorbikes may must much quite possibly Nancy e Neil Ageing 71 Towards Canton Passed on friday daybreak in Aultman emergency room Created near Canton This lady was a person in saint Mark’s Episcopal local hall Nancy had been beat at dying merely your woman’s hubby bill Neil 2003; Through two daughters Dent bill and / or david Brady Neil Heirs your website related so sibling in regulations Tea but also Elaine Croxton towards Canton; Son Cole Steven Neil Always because pointing to Canton; Cousin Kyle Croxton Marsteller because pointing to Columbus but two nephews Ity skills development and employment assistance.” said Mike O’Brien.
But accelerating beyond that point has presented some unique problems.have I learned that during my career Tea itself,8 million is small change to Floyd Mayweather. “You wake up, companies have a mixed track record.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.