Ingatlan vásárlása felszámolási eljárásban?

Közszájon forog, hogy jó befektetés felszámolási vagyon tárgyát képező ingatlan megvásárlása, mivel ilyen esetben adott esetben piaci ár alatt lehet hozzájutni nem ritkán értékes ingatlanokhoz. Ugyanakkor látnunk kell, hogy az ilyen ingatlanok értékesítésének folyamata nem nélkülözheti a nyilvánosságot és szigorú eljárási szabályoknak kell megfelelni.

Az eljárás során az ingatlan áll a középpontban.
Felszámolási eljárásban az ingatlan vásárlása más szabályok mellett történik, mint általában

A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet, azaz más néven az EÉR rendelet kimondja, hogy a világhálón elérhető elektronikus értékesítési rendszert 2015. január 1-jétől kell alkalmazni, mindazon esetekben, amikor a nyilvános értékesítés kötelező.

Miként arra az elektronikus értékesítési rendszer Felhasználói Szabályzata is rámutat, licitálóként az elektronikus értékesítési eljárásban személyesen, törvényes képviselő, illetve meghatalmazott útján van mód részt venni, az azonosításhoz és az árverésben való részvételhez szükség van egy, az elektronikus értékesítési rendszer felületén történő regisztrációs célú első bejelentkezésre, melynek során egy egyszeri 7.000,- forintos regisztrációs díjat kell megfizetni. Ezen összeg megfizetését követően szabadon lehet az egyedi elektronikus értékesítési eljárásokban részt venni és licitálni. A licitálók számára ezen túlmenően pedig csupán nyertes árverés esetében merül fel fizetési kötelezettség, mégpedig a nettó vételár 1%-ának mértékében, jutalékként.

Az árverésre legkorábban az árverési hirdetménynek a Cégközlönyben történt közzétételétől számított 15 nap után kerül sor, az elektronikus értékesítési rendszer is közzéteendő hirdetményből pedig megismerhető az ingatlan típusa, területe, állapota, közművesztettsége, az érintett tulajdoni hányad és az esetleges terhekre történő utalás. Esetenként úgynevezett tenderfüzet is kibocsátásra kerül, mely összefoglaló jellegű, részletesebb információkat tartalmaz az érintett vagyontárgyról.

A licitálóknak az árverési hirdetmény közzétételét követően van lehetőségük regisztrálni az adott árverésre. Az elektronikus rendszer naplózza a beérkezett liciteket és regisztrálja a szabályszerű ajánlatokat. Liciteket az adott árverésre vonatkozó licitlépcsőknek megfelelően lehet tenni, mely licitlépcsőket az értékesítő határoz meg. Lehetőségünk van tovább arra is, hogy úgynevezett automatikus, levédett ajánlatot tegyünk, melynek során az általunk meghatározott maximális összegig, az elektronikus rendszer automatikus újabb licitet tesz a nevünkben, amennyiben a miénknél magasabb ajánlat érkezik.

Az ingatlan megszerzésében ügyvédi irodánk is segítségére lehet.
Az ingatlan vásárlásánál fontos lehet egy ügyvéd segítsége

Az árverésre nyitva álló határidő lejártakor az értékesítő megvizsgálja a licitnaplót, megállapítja, hogy érvényes és eredményes volt-e az eljárás, illetve meghatározza, hogy melyik volt a nyertes ajánlat.  Az EÉR rendelet kimondja, hogy a pályázat nyertesének azonnali megállapítása helyett elektronikus ártárgyalásra kerül sor oly módon, hogy az értékesítő az elektronikus rendszer által létrehozott üzenet útján a legmagasabb és az ettől legfeljebb 10%-kal alacsonyabb árajánlatot adó pályázókat a licitzárást követően értesíti az online ártárgyalási fordulóról, illetve, hogy módjuk van az ártárgyalásra megadott időtartamon belül az árajánlatukat emelni.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

Amennyiben pedig a legmagasabb ajánlatot tevő licitáló megfizette a rendszer működtetőjét megillető, a nettó vételár 1%-át kitevő jutalékot, sor kerülhet az adásvételi szerződés megkötésére, melynek főbb tartalmi elemeit maga az árverési hirdetmény már korábban meghatározta.

Jegyzetek

A képek forrása innen és innen.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.