Mi a családi vállalkozások szerepe a nemzetgazdaságban?

Irodánk immáron számos cikkben foglalkozott a családi vállalkozások működésének és e cégek generációváltásának, utódlásának folyamatában felmerülő jogi és gazdasági kihívásokkal, illetve az ezekre adható és adandó válaszokkal. A jelen írásban ugyanakkor ismételten fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a családi vállalkozások szerepe milyen jelentőséggel bír a teljes magyar és európai gazdaságban.

Családi vállalkozások szerepe kiemelkedő a magyar és nemzetközi gazdaságban
A családi vállalkozások szerepe nélkülözhetetlen az európai és nemzeti piacokon

Az Európai Parlament, az európai családi vállalkozásokról szóló, 2015. szeptember 8-án kelt állásfoglalásában, méltatva e cégek fontosságát, számba vette azon tényezőket, melyek alapján egyértelmű, hogy a családi vállalkozások szerepe nélkülözhetetlen az európai és a nemzeti piacokon és gazdaságokban.

Általánosságban rögzíti az Európai Parlament, hogy empirikus tapasztalatok alapján a családi vállalkozások, jellegükből adódóan jelentős szerepet játszanak a gazdasági és társadalmi fejlődésben, a munkanélküliség elleni küzdelemben, a sikeres generációváltások révén pedig, a többgenerációs jellegük okán erősítik a gazdaság stabilitását.

Általánosságban jellemző a családi vállalkozásokra az állásfoglalásban tett megállapítások szerint, hogy a stabilitásra való igény és a hosszú távú tervezés alapvető prioritás számukra, mely körülmény pedig mind az összeurópai, mind pedig a nemzeti gazdaságok számára több szempontból is kifejezett előnyöket és fundamentális értékeket hordoz. A családi vállalkozások tekintetében a gazdasági tevékenységük és üzletpolitikájuk meghatározása során megjelenő e stabilitásra való igény révén e cégek jelentősen hozzájárulnak a munkahelyek fenntartásához, teremtéséhez, ezáltal gyakorolva kiemelkedő szerepet szociális és társadalmi aspektusok vonatkozásában is.

Az Európai Parlament állásfoglalása ezen túlmenően azt is megállapította, hogy a családi vállalkozások „hajlamosak nagyobb szociális felelősséget vállalni munkavállalóikkal szemben”, gazdasági jelentőségük szempontjából pedig a stabilitás iránti igény megnyilvánulásaként, forrásaikat megfontoltan és felelősséggel kezelik, fenntartható és hosszú távú megfontolásokat követve, ezen attitűdjük pedig a munkahelyek teremtése és megtartása mellett a nemzetgazdaságok és Európa versenyképességének növeléséhez is nagymértékben hozzájárul.

Kiemelendő továbbá a családi vállalkozások kötődése tradicionális földrajzi működési területükhöz, mely által sok esetben a kedvezőtlen gazdasági helyzetben lévő régiók, illetve települések egyedüli jelentős gazdasági szereplőjeként és munkaadójaként tudnak fellépni, hozzájárulva az állásfoglalás szerint az elnéptelenedés, elöregedés és elszegényedés tendenciájának visszaszorításához.

A családi vállalkozások szerepe kiemelkedő a magyar gazdaságban is
A családi vállalkozások szerepe a magyar gazdaságban is kiemelkedő

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

 

Mindemellett mindenképpen említést érdemel az a szakismeret, melyet az adott esetben több generáció óta működő családi vállalkozások saját specializált működési területükön kiépítettek, ezáltal példának okáért beszállítóként biztos alapot nyújtva a termékeiket és szolgáltatásaikat igénybe vevő nagyvállalatok számára, ily módon is hozzájárulva a gazdaság több szegmensének fejlődéséhez.

Az Európai Parlament állásfoglalása alapján is egyértelmű, hogy a családi vállalkozások sajátos jellemzőik, illetve pusztán számosságuk (az összes európai vállalkozás 85%-a családi vállalkozás, a magánszektorban pedig a munkahelyek 60%-át adják) alapján is kiemelt szerepet töltenek be mind az európai, mind pedig az egyes nemzetgazdaságok életében, így igényeik felismerése és az azok minél teljesebb kielégítésére való törekvés nem csupán az egyes vállalkozások számára bír fontossággal, hanem segítésük és generációváltásuk zökkenőmentes lebonyolításának támogatása az egész gazdaság működése szempontjából esszenciális.

A képek forrása innen és innen.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.