Konferencia a közigazgatási eljárásjog újításairól

Az ELTE Bibó István Szakkollégium konferenciát szervez 2016. november 30-án az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, melynek fővédnöke Darák Péter, a Kúria elnöke.
14937445_1315322501832390_7066229407664051760_nA konferencia célja, hogy az Országgyűlés előtt lévő törvényjavaslatok néhány, a szakma által nem kellő mélységben megvitatott problémakörét bemutassa és feldolgozza. 
A szervezők e cél elérésére nem a hagyományos, egyéni előadásokon alapuló formát, hanem a diskurzust látják a leginkább megfelelőnek, a vonatkozó témák feldolgozása ezért három panelbeszélgetés keretében történik. A kerekasztalokhoz meghívott szakértők felkérésénél a szervezők figyelemmel voltak arra, hogy a jogtudomány, az ügyvédi praxis és a bírósági jogalkalmazás képviselői is helyet kapjanak, ezáltal valóban komplex módon tekintsék át a legérdekesebb elméleti és gyakorlati problémákat. A beszélgetések mindegyikét az ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékének egy-egy szakértő oktatója moderálj.A moderátor a beszélgetés elején, a leglényegesebb alapokra szorítkozó rövid előadás keretében bemutatja a hallgatóság számára az adott részterületen folyó kodifikáció főbb irányait és a megszületőben lévő normaszöveg kulcspontjait..

A konferencia részletes programja:

10:00-10:30 Nyitóelőadás

10:30-12:00 Közigazgatási eljárás: változások előtt

Résztvevők:

– Tóth András elnökhelyettes, tanszékvezető egyetemi docens, KRE ÁJK, Gazdasági Versenyhivatal (felkérve)

– Baranyi Bertold, ügyvéd, szabályozási szakjogász 

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

– Nagy Marianna, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK

Moderátor: Fazekas Marianna, habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK

Téma: A közigazgatási eljárások alapvető változásai, a kodifikáció kiindulópontjai, célkitűzései és ezek megvalósulása. Az Általános közigazgatási rendtartás kapcsán az általános-különös szabályozás viszonya, a sommás eljárás vagy a függő hatályú döntés létjogosultsága, továbbá a kodifikációs célok (pl.: eljárás gyorsítása, ügyfélbarátsága, egyszerűsítése).

12:00-12:45 Ebédszünet

12:45-14:15 Átalakuló szervezeti és személyzeti keretek

Résztvevők: 

– Fleck Zoltán, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK

– Tordai Csaba, ügyvéd, jogi képviselő, atlatszo.hu

– Hörcherné Marosi Ildikó, a Kúria tanácselnök bírája (felkérve)

Moderátor: Fazekas János, adjunktus, ELTE ÁJK

Téma: A közigazgatási szervezetét és személyzetét érintő változások interdiszciplináris megközelítésben. A kétharmados parlamenti többség hatása a kodifikációra; a közigazgatási bíráskodás résztvevői; az Ákr. és a Kp. szerint milyen rendszerben történjen a jogorvoslat.

14:15-14:30 Kávészünet

14:30-16:00 Új utakon a bírósági jogérvényesítés

Résztvevők:

– Hoffman István, habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK

– Kovács András György, a Kúria tanácselnök bírája, egyetemi docens, ELTE ÁJK

– Marosi Zoltán, partner, Oppenheim Ügyvédi Iroda

Moderátor: Balogh Virág, mb. előadó, ELTE ÁJK

Téma: A közigazgatási per lehetősége; a bírósági út mint főszabály.

16:00-16:30 Záró előadás, összegző gondolatok

Darák Péter, a Kúria elnöke

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.