Nem hátrány külföldiként munkát vállalni az Unióban

Minden európai ország kiemelt kérdésként kezeli a külföldi munkavállalók tartózkodási és munkavállalási engedélyének biztosítását. Ezért a szükséges jogosítványok beszerzése, az adminisztrációs procedúra sehol sem egyszerű, pláne, hogyha harmadik országbeli munkavállalóról van szó. Európában a külföldi munkavállalókra elvileg ugyanazok a szociális és társadalombiztosítási szabályok vonatkoznak, mint a hazai állampolgárokra, bár néha sérülnek ezek az általánosan elfogadott normák. Az Európai Parlament ezt kiküszöbölendő fogadott el néhány módosítást még tavaly november végén.

A képen a társadalombiztosítási rendszer stilizált ábrája látható. Egy kéz hidat képez az emberekek a szakadék fölött.

Minden európai uniós tagállam maga alakíthatja ki saját társadalombiztosítási rendszerét, így a folyósításra kerülő juttatások, és az állampolgárok hozzájárulásának mértéke is az adott tagállam hatáskörébe tartozik. Az uniós szabályozás viszont a nemzeti rendszerek közötti koordináció biztosításának irányába hat, a szociális biztonsági rendszerek közötti átjárhatóságot négy alapelv biztosítja: az egyenlő bánásmód elve, az időszakok összesítésének elve, az egyetlen alkalmazandó jog elve és az ellátások hordozhatóságának elve.

Ugyanakkor az elmúlt években is több példát láthattunk arra, amikor ezen alapelvek közül valamelyiket nem megfelelően alkalmazták a tagállamok. Ilyen volt például, amikor Ausztriában nem adták meg a gyermekekkel kapcsolatos ellátásokat a külföldi munkavállalók számára, holott az ellátások hordozhatósága alapján ezt nem tehették volna meg. Ma egyébként több, mint 14 millió uniós állampolgár él külföldön, egy másik uniós tagországban dolgozva.

Általánosságban elmondható, hogy a társadalombiztosítási jogosultságot a foglalkoztatás helye szerinti tagállamnak kell nyújtania, foglalkoztatás hiánya esetén pedig a lakóhely szerinti tagállamnak.

Egy személy viszont csak egy társadalombiztosítási rendszerhez kapcsolódhat, hiába fizet akár két országban is járulékot. Ha csak rövid ideig tartó külföldi munkavállalásról van szó, mondjuk két évre kiküldi a munkavállalót a cég külföldre, akkor nem kell rendszert váltania, az otthoni társadalombiztosítási és nyugdíjrendszer szabályai vonatkoznak rá.

Finomítottak egy kicsit a rendszeren

Földrengésszerű átalakítások nem, inkább csak apróbb módosítások történtek az ellátórendszerek összehangolásában. Az Európai Parlament foglalkoztatási szakbizottsága 2018. november 20-án fogadott el egy javaslatcsomagot a szabályozás reformjára vonatkozóan. Ezek közül kiemelkedik, hogy a korábbi három hónapról hat hónapra emelkedett annak az időszaknak a felső határa, ameddig egy külföldön munkát kereső munkavállaló munkavállalási járadékot kaphat az anyaországtól. Vagy például egy két ország között ingázó munkavállaló választhat, hogy abból az országból kapja a munkanélküliségi támogatást, ahol legutoljára dolgozott, vagy ahol tartózkodik. Eddig a lakóhelyhez volt kötve a támogatás igénybe vehetősége.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

A szakértők szerint ezek az apró változások garantálják a szociális jogosultságok folytonosságát és elősegítik a munkavállalók Európán belüli szabad mozgását. A mai munkaerőhiányos helyzetben nem csak belföldön, hanem külföldön is könnyebb munkát találni, egyszersmind a munkáltatók is egyre jobban pályáznak a külföldi munkaerőre. A lehetőségeinkről, jogainkról viszont minden esetben érdemes tájékozódni, mielőtt bárki belevág a külföldi munkavállalásba.

Ez a cikk a KCG Partners Ügyvédi Társulás korábbi írásának újraközölt változata.

Irodalomjegyzék

A kép forrása: itt

Dr. Csengery Levente LL.M.

Levente 2014 júniusától alapítója és vezető partnere a KCG Partners Ügyvédi Társulásnak. Munkajogi és vitarendezési tevékenysége számos területre kiterjed, többek között a pénzügyi, a telekommunikációs és a különféle gyártói (azon belül is a műanyag- és játékgyártás) szektorra. Feladata éppúgy teljes körűen eljárni a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos ügyekben, mint tanácsot adni a nagy horderejű vezetői visszaélésekkel összefüggő esetekben. Jogi tevékenysége felöleli a kártérítési igényeket, a munkajogi, a pénzügyi és az ingatlanjogi peres eljárásokat egyaránt.

A KCG Partners Ügyvédi Társulás azonos értékrendet képviselő, elhivatott ügyvédek együttműködésének az eredménye, akik őszintén hisznek abban, hogy az emberi tényező a legfontosabb érték. Munkatársaink alkotják együttműködésünk motorját, és jelentik közös sikereink kulcsát. Tapasztalatunkat és szakmai tudásunkat teljes elkötelezettséggel állítjuk ügyfeleink szolgálatába. Újító megoldásokkal feszegetjük a határokat, aktív szerepet vállalva az élő jog alakításában, ezzel is támogatva ügyfeleinket az üzleti sikerek elérésében. Célunk, hogy alakítsuk és vezessük a magyar jogi piacot, szakterületeinken piacvezető ügyvédi irodák legyünk.
Dr. Ila-Horváth Eszter

Eszter a KCG Partners Ügyvédi Társulás ügyvédjelöltjeként a munkajog, a vitarendezés és a peres eljárások, valamint a bevándorlási ügyek területén szerzett tapasztalatot. Munkajogi területen a munkaviszonyhoz kapcsolódó valamennyi jogi kérdéssel foglalkozik, így különösen az átszervezésekkel, a munkaviszony megszüntetésével, a munkáltató személyében bekövetkező változással, a munkahelyi adatvédelemmel és a belső munkajogi szabályzatok kidolgozásával.

A KCG Partners Ügyvédi Társulás azonos értékrendet képviselő, elhivatott ügyvédek együttműködésének az eredménye, akik őszintén hisznek abban, hogy az emberi tényező a legfontosabb érték. Munkatársaink alkotják együttműködésünk motorját, és jelentik közös sikereink kulcsát. Tapasztalatunkat és szakmai tudásunkat teljes elkötelezettséggel állítjuk ügyfeleink szolgálatába. Újító megoldásokkal feszegetjük a határokat, aktív szerepet vállalva az élő jog alakításában, ezzel is támogatva ügyfeleinket az üzleti sikerek elérésében. Célunk, hogy alakítsuk és vezessük a magyar jogi piacot, szakterületeinken piacvezető ügyvédi irodák legyünk.

*** KCG and Partners logo A Law in Practice rovat támogatója a KCG Partners

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.