Sólyom László, az ELTE ÁJK oktatói és a Jogtudományi Intézet is a CEU mellett

Az elmúlt napokban számos egyetemi oktató, kutató és véleményformáló állt ki a kormányzat törvényjavaslata ellen, amely nehéz helyzetbe hozná a Közép-európai Egyetemet. Többek között Sólyom László, volt köztársasági elnök, az ELTE ÁJK 69 oktatója és a Jogtudományi Intézet is elítélte a holnapi nap folyamán elfogadni tervezett jogszabályt. Az alábbiakban az ő nyilatkozataikat közöljük.

Sólyom László nyilatkozata

A tudomány és az oktatás nemzetközi. Az egyetem, az Universitas intézménye kilencszáz éve ezt valósítja meg. A Magyarországon működő egyetemek sokféleképpen részei ennek a világméretű közösségnek. Elismerésük Magyarország javára szolgál. Ez a rang adja a CEU értékét az ország és a magyar tudományos élet számára. Alapvető érdekünk, hogy működését folytathassa. Alapvető érdekünk az is, hogy a felsőoktatás törvényi szabályozása megfeleljen az Alaptörvénynek.

Az ELTE ÁJK 69 oktatójának levele a CEU rektorához

Tisztelt Rektor Úr!
A CEU a rendszerváltás óta a hazai felsőoktatás része. Egyszerre magyar és nemzetközi intézmény, a régiónk egyik kiemelkedő tudományos központja. A tervezett törvénymódosítás súlyosan sérti az egyetemi autonómiát, és ezért minket majdnem úgy érint, mint a CEU polgárait. Reméljük, hogy az ELTE és a CEU közötti tudományos együttműködés folytatódhat a jövőben is. Ezért, az ELTE ÁJK tanáraiként, kutatóiként és alkalmazottaiként a CEU mellett állunk.
Üdvözlettel,

Az aláíró oktatók névsora itt olvasható.

Az MTA TK Jogtudományi Intézet közleménye

Az MTA TK Jogtudományi Intézetének kutatói szolidaritásukat fejezik ki a CEU-val.
A Közép-európai Egyetem rendelkezik Magyarországon a legnagyobb és legszínvonalasabb idegen nyelvű könyvtárral: bőséges kézikönyv- és szakkönyvállományán kívül rendkívül gazdag a folyóirat-gyűjteménye, mely szinte teljesen lefedi a régió folyóirat-választékát, valamint komoly adatbázisokhoz való hozzáférést tesz lehetővé. Intézetünk számára különösen fontos az önálló jogtudományi könyvtári részleg. Ennek a könyvtári anyagnak a hiányát jelenleg egyetlen magyarországi intézmény sem tudná pótolni.
A CEU olyan kiemelkedő színvonalat képvisel, amely a nemzetközi egyetemi rangsorokban is a vezető egyetemek közé helyezi (például a politikatudomány területén), ami a magyar egyetemi oktatásra és a társadalomtudományi, benne a jogtudományi kutatásokra is nagyon erőteljes pozitív húzóhatást gyakorol.
Nincs kétségünk afelől, hogy a régió számos országa szívesen befogadná a CEU-t, anyagi, presztízs- és egyéb szempontokat is figyelembe véve. Mi azonban azon a veszteségen túl, amit ez személyes kutatómunkánkban jelentene, a hazánk iránt érzett felelősségtől hajtva is sajnálatosnak tartanánk, ha azt a kapacitást és pozitív hatást, amelyet a CEU ittléte jelent, nem Magyarország élvezhetné.
#westandwithceu 

2017. 04.03. 18:48: – Frissítve:

Az írás publikálása óta megjelent az ELTE vezetőinek közleménye is, amit az alábbiakban olvashatnak.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem állásfoglalása a Közép-európai Egyetemmel (CEU) kapcsolatban.

Az elmúlt több mint egy évtized során az ELTE különböző Karai és szakkollégiumai folyamatos munkakapcsolatban álltak s állnak a Közép-európai Egyetem különböző Tanszékeivel. Számos kollégánk tanít vagy tanított mindkét egyetemen, sok oktatónk a CEU-n szerzett PhD-fokozatot. A Medieval Studies Tanszék könyvtára az ELTE BTK épületében kapott otthont, a CEU központi könyvtára ugyancsak nyitva áll oktatóink előtt. Hasonlóképp: az ELTE Egyetemi Könyvtára szívesen fogadja a CEU diákjait, oktatóit. Megannyi közös projektben vettek részt együtt a két egyetem oktatói, pályázatokon indultunk együtt, számos műhely között szoros munkakapcsolat alakult ki. A két intézmény között nemrég megújított együttműködési keretmegállapodás van érvényben.

A CEU-hoz közünk van, kölcsönösségen, elfogulatlanságon, a tudományos megismerés korlátozhatatlanságának hagyományán alapuló viszonyunk személyes, kollégiális, s reményeink szerint hosszú távú.

Az elmúlt napok eseményei mélységes aggodalommal töltenek el minket: meggyőződésünk, tapasztalatunk ugyanis, hogy a CEU mélyen integrálódott a magyar felsőoktatás rendszerébe, annak pótolhatatlan része, s az is kell hogy maradjon – itt, Budapesten. Nagypolitikai, ideológiai küzdelmeknek ne legyen köze az egyetemi világhoz, azaz a tudományos minőséghez, a független oktatáshoz, a kutatás csorbíthatatlan autonómiájának hosszú évszázadokra visszanyúló hagyományához.

Minden reményünk a jogbiztonságra és versenysemlegességre törekvő, érveken és tényeken alapuló párbeszédben van: s értelemszerűen abban feltétel nélkül részt veszünk.

Elfogadta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemvezetői Értekezlete 2017. április 3-án. A nyilatkozathoz csatlakozott az ELTE Doktorandusz Önkormányzata is.”

2017.04.04 18:42: Frissítve

Elnézést kérünk, amiért tévesen az ELTE rektorát neveztük meg az ELTE oktatóinak levelének címzettjeként. Valójában a 69 oktató a CEU rektorának címezte a levelet. A hibánkat javítottuk.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.