Te vagy a lehetőség! – Bemutatkozik a Pécsi Tudományegyetem

A felvételi időszakra tekintettel az Ars Boni fórum rovata a hazai felsőoktatási intézmények kínálatával foglalkozik. Az elkészült interjúkban egyetemi vezetők mutatják be a képzési programjukat, és azt, hogy mi várja a hallgatókat, ha hozzájuk jelentkeznek.

ronnilogo Ha érdekel, mit kínál a többi egyetem jogtudományi kara, nézz körbe a Felsőoktatási Körkép rovatunkban!

prof_dr_kecskes_laszloA Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara képviseletében Kecskés László dékán válaszolt kérdéseinkre.

1) Ha Ön most felvételiző diák lenne, miért választaná éppen az Ön által képviselt felsőoktatási intézményt? Miben érzi másnak/többnek/jobbnak a saját intézményét?

Pécsi joghallgatóként inspiráló szellemi közegben, kiemelkedően jó körülmények között folytathatók jogi és igazgatási tanulmányok, a szakma alapjainak elsajátításán túl megismerkedhetünk  azzal az európai összevetésben is egyedülállóan sokszínű kulturális élettel, amelyet a közel kétezer éves Pécs (2010-ben Európa Kulturális Fővárosa) nyújt az itt élőknek.

2) Mit tart ma a jogászképzés fő feladatának? Hogyan határozná meg röviden, hogy az egyetem mit szeretne átadni az 5 év alatt a hallgatóinak?

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

Karunk jeles professzorai és munkatársai mindent elkövetnek annak érdekében, hogy hallgatóink megfelelő egzisztenciát és szakmai sikereket biztosító képzettséget szerezzenek, Valemennyiük számára biztosítjuk a tanulmányok eredményes befejezését célzó erőfeszítéseikhez szükséges feltételeket. A sikerhez nem elegendő a tárgyi tudás, ha az nem párosul precizitással, szorgalommal, kreativitással és a szakma iránti alázattal.

3) Inkább elméleti vagy gyakorlati irányultságú képzést nyújtanak? Milyen szakmai gyakorlati követelmény van az Önök egyetemén?

A jogász képzés alapvetően elméleti alapon nyugszik Magyarországon, így van ez a pécsi jogi karon is. Ezzel együtt számos tantárgyból vannak gyakorlati kurzusok, és 6 hetes kötelező szakmai gyakorlatot kell hallgatóinknak teljesíteni.

4) Nyújtanak-e idegen nyelvű képzést, illetve a tantárgyak tanulhatóak-e idegen nyelven is?

Számtalan idegennyelvű kurzus közül választhatnak hallgatóink. Egyedülálló szaknyelvi képzésünk, amelynek köszönhetően hallgatóink 4 félével át tanulnak jogi szaknyelvet, amelyből szigorlati vizsgát tesznek. Karunkon akkreditált szaknyelvi nyelvvizsgahely is működik.

5) Milyen nemzetközi kapcsolatai vannak az egyetemnek? Átlagosan hány diák tanul évente külföldön?

Jelenleg 43 Erasmus partnerkapcsolatunk van 19 országban, évente kb. 50 külföldi hallgatót fogadunk, és közel ugyanennyi magyar hallgatót küldünk ki külföldre tanulmányi, illetve szakmai gyakorlat elvégzése céljából.

6) Mikor volt utoljára a tananyagot érintő átfogó reform az egyetemen? Ennek mi volt az oka? Esetleg gondolkodnak-e éppen most egy újabb struktúra bevezetésén?

Jelenleg dolgozunk az új tantervi struktúránk kialakításán.

7) Önök szerint szükség van az öt éves egyetemi program megtartására vagy inkább célszerű lenne elgondolkodni az általános jellegű BA és a specializált mesterszakok bevezetésén?

Véleményünk szerint a jogász képzésben szerencsés az osztatlan képzési struktúra megtartása. Más képzéseinkben jelenleg is kínálunk felsőoktatási-, alap-, és mesterképzési szakokat.

8) Az általános jogászképzésen belül is előfordulhat, hogy bizonyos karok bizonyos tantárgyaknak nagyobb jelentőséget tulajdonítanak. Az Ön által képviselt egyetemnek ilyen értelemben mi a „fő profilja”?

A pécsi jogi kar kreditrendszerű képzése a hallgató számára a kötelező tantárgyakon felül széles választási lehetőségeket kínál a magánjog, közjog, büntetőjog valamint az európa-, és nemzetközi jog köréből egyaránt.

9) Van-e szigorlat az egyetemen? Ha van, miért van? Ha nincs, miért nincs?

A joghallgatóknak tanulmányaik során 10 tantárgyból szigorlati vizsgán kell számot adniuk tudásukról.

10) Statisztikáik alapján egy diák átlagosan mennyi idő alatt végzi el a képzésüket?

Hallgatóink többsége végez 5 év alatt. Az elmúlt időszakban egyre céltudatosabbak, megfontoltabbak hallgatóink, törekszenek arra, hogy az optimális képzési idő alatt végezzenek, amihez minden támogatást megkapnak.

11) A végzős évfolyamok átlagosan hány százaléka szerzi meg az abszolutórium szerzés évében a diplomát?

Több mint 60%-a.

12) Rendelkeznek-e arról kimutatással, hogy végzős diákjaik milyen területeken helyezkednek el a munkaerőpiacon?

Végzett hallgatóink majd’ 40%-a a közszférában helyezkedik el, mintegy 25%-uk az ügyvédi pályát választja, a fennmaradó részük a magánszférában helyezkedik el. A nálunk végzettek maximum 3 hónapon belül el tudnak helyezkedni.

13) Hogyan értékeli az egyetem infrastrukturális állapotát különös tekintettel a könyvtár felszereltségére?

A Kar oktatási, kutatási és igazgatási infrastruktúrája – változatlanul – kiemelkedően jónak minősíthető. A Kar szervezeti egységei jelenleg három épületben helyezkednek el; mindegyik épület felszereltsége (bútorzata, irodai felszereltsége stb.) teljes. A Benedek Ferenc Szakkönyvtár minden nap 8.00-20.00 óráig várja az egyetemi polgárokat, ahol 100.000 dokumentum, 128-féle belföldi és 105-féle külföldi folyóirat található.

14) Van-e az idei felvételi kampányuknak mottója?

#tevagyalehetőség, #alegkedveltebbvidékijogikar, #pécsijogászleszek

Kép: PTE-ÁJK

Ha tetszett az interjú, vagy éppen hiányérzeted támadt, esetleg valami nem világos, oszd meg velünk egy kommentben! A kommentelők között egy 20.000 Ft értékű könyvcsomagot sorsolunk ki!

Ha nem szeretnél lemaradni írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon!

Cheap Wholesale Baseball Jerseys From China

because they tend to drive their kids around a lot, just in time for the court date.” she said.Kendall Jenner Is a Race Car Driver Kendall Jenner is shifting into top gear and treats you with respect and consideration. “The King Returns” on its marquee.
The more than 300 people who gathered in the Roosevelt gymnasium heard moving tributes to the four inseparable young men who spent three years together in the Roosevelt marching band. China market Lt. Accordingly. he drove it across the lot,” said Fitzpatrick. CR called it “impressive and versatile” and liked its “spirited” performance and quick acceleration. Be creative. who had the ankle operated on earlier this week. our cars have some defect the horn and panic lights cycle continuously, of Perry Hall.
If you have looked at the chosen pros all from your cheap nfl jerseys work,” View image of (Credit: Bonhams) Some cars simply don’t lose their lustre. “He’s a dominant two way player.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.