Vészesen közeleg a határidő az új Ptk.-ra való átállásra

A Ptké. tavalyi módosítása következtében azon korlátolt felelősségű társaságok, amelyek jegyzett tőkéje nem érte el a 3 millió forintot, egyéves haladékot kaptak arra, hogy a társaság törzstőkéjének megemeléséről vagy a társaság átalakulásáról, illetve megszűnéséről döntsenek és ezen döntéssel egyidejűleg határozzanak a társaságnak az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről. Eltelt egy esztendő és a jogalkotó által meghosszabbított, változás-bejegyzésre nyitva álló határidő vészesen közeleg.

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke

A cégformára előírt kötelező módosítás végső törvényi határideje 2017. március 15., tehát legkésőbb 2017. április 14-ig kell a változás-bejegyzési kérelmet előterjeszteni az illetékes cégbíróságon.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) összegyűjtötte a korlátolt felelősségű társaságok törzstőkeemelési kötelezettségével kapcsolatos teendőket. Az OBH erre tekintettel kiadott közleményét változtatás nélkül közöljük.

Létesítő okiratok módosítása az új Ptk. szerint

A Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 13. § (2) bekezdése kötelezővé teszi a törzstőke felemelését legalább 3 millió forintra azon korlátolt felelősségű társaságok számára, amelyek törzstőkéje nem éri el ezt az értéket. A taggyűlés a törzstőke felemelése helyett dönthet a társaság átalakulásáról vagy megszűnéséről is.

Azokat a változásbejegyzési kérelmeket, amelyek kizárólag az új Ptk-nak megfelelő törzstőkeemelés bejegyeztetésére irányulnak, illeték és közzétételi díj befizetése nélkül, azaz ingyenesen lehet benyújtani a cégbíróságra – természetesen jogi képviselő közreműködésével, elektronikus úton.

A cégformára előírt kötelező módosítás végső törvényi határideje 2017. március 15., tehát legkésőbb 2017. április 14-ig kell a változás-bejegyzési kérelmet előterjeszteni az illetékes cégbíróságon.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

Ha a társaság átalakulásról dönt, a kérelmet 2017. május 14-ig kell előterjeszteni.

Kérjük, hogy az érintett korlátolt felelősségű társaság minél előbb forduljanak jogi képviselőhöz (ügyvéd, jogtanácsos, közjegyző), hozzák meg a szükséges döntést és nyújtsák be változás-bejegyzési kérelmüket, ne várjanak az utolsó pillanatig.

Azok ellen a korlátolt felelősségű társaságok ellen, amelyek nem teljesítik a törvényi előírást, a cégbíróságok törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményeznek.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.

Jegyzetek

Forrás: Országos Bírósági Hivatal

(A közlemény szövege letölthető itt. Utolsó letöltés dátuma: 2017.03.06.)

A kép forrása: itt.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.