A kábítószer-kereskedelem büntetése és bizonyítása a bírói gyakorlat tükrében

Hány évet lehet kapni kábítószer-kereskedelemért? Mikor állapítható meg kiskorúak számára történő értékesítés? Dr. Katona Csaba mutatja be a kábítószer-kereskedelem bírói gyakorlatát. 

A praxisom során a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények az egyik leggyakoribbak. A relatíve gyors kereseti lehetőség csábító a bűnelkövetők számára annak ellenére is, hogy a bírói gyakorlat alapján a legsúlyosabban büntetendő cselekmények közé tartozik elsősorban a társadalomra veszélyességük okán, ami azt gondolom, hogy érthető.

Milyen büntetésre számíthat kábítószer-kereskedelem esetén?

A bűncselekmények büntetési tétele főszabály szerint a lefoglalt, és/vagy becsléssel megállapított értékesítésre szánt anyag tiszta hatóanyag tartalmához igazodik. A kábítószer – kereskedelem alapesetben 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel, de a mennyiségtől, helyszíntől (pl.: iskola), vásárló életkorától, szervezettség fokától (pl: bűnszövetség) stb. függően akár 5-10 évig, vagy 5-20 évig, illetve életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető. A tapasztalataim szerint a felfüggesztett tartamú szabadságvesztés igen ritkán fordul elő, a jelentős mennyiségre elkövetett kereskedelem esetén főszabály szerint kizárt, hiszen itt a büntetési tétel 5-20 évig vagy életfogytig terjedő szabadságvesztés. A kiskorú személy részére történő értékesítés, vagy bűnszövetség esetén szintén kizárható a felfüggesztett szabadságvesztés lehetősége.

Jelentős mennyiségű kábítószer fogalma

A kábítószer hatóanyag tartalmának megállapítása minden esetben szakértői kompetencia. A lefoglalt kábítószer súlya soha nem egyenlő annak tiszta hatóanyag tartalmával. Az ügyekben kirendelt szakértő minden esetben megállapítja a lefoglalt kábítószer tiszta hatóanyag tartalmát.  A jelentős mennyiségű a kábítószer, ha annak tiszta hatóanyag tartalma az adott kábítószerre jogszabályban meghatározott csekély mennyiség összegének hússzorosát meghaladja.

A csekély mennyiség mértékét tehát jogszabály rögzíti, ez sohasem változik. Csekély mennyiség LSD esetén a 0,001 gramm, amfetamin, metamfetamin, MDPV és alfa-PVP esetén a 0,5 gramm. Heroin esetén a 0,6 gramm, nmorfin esetén a 0,9 gramm, kokain esetén a 2 gramm, tetrahidro-kannabinol (fű) esetén 6 gramm.

Példa:

„A hatóság lefoglalt a kutatás során K.J terhelttől 2580 gramm marihuánát. A szakértő megállapította, hogy a kábítószer tiszta hatóanyag tartalma 126 gramm. A marihuána esetén a csekély mennyiség felső határa 6 gramm. A jelentős mennyiség a csekély mennyiség hússzorosa, azaz 120 gramm. A lefoglalt kábítószer jelentős mennyiségű.”

Megállapítható-e a le nem foglalt kábítószer hatóanyagtartalma?

A kereskedelmi jellegű elkövetési magatartások esetén gyakran előfordul, hogy az elkövetők hosszabb ideje foglalkoznak kábítószer értékesítésével, azonban erre vonatkozóan kizárólag tanúvallomások vagy egyéb bizonyítékok állnak rendelkezésre. Az általános bírói gyakorlat szerint a nagyobb időszakot felölelő kereskedői magatartások során, – ahol az anyag típusa és mennyisége csak vallomások alapján állapítható meg – a mennyiség és a tiszta hatóanyagtartalom megállapítása a bíróság kizárólagos ténymegállapítási körébe tartozik. Ezt a bírói mérlegelést minden esetben kötelező elvégezni, ellenkező esetben az ítélet ténybelileg megalapozatlan, ami az ítélet hatályon kívül helyezéséhez vezethet.

Becslés esetén a tiszta hatóanyag tartalom meghatározása a vádlottakra nézve legkedvezőbb becslési módszerrel történik, figyelemmel a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ honlapján közzétett feketepiaci kábítószer készítmények átlagos hatóanyagtartalmára. Ilyen esetekben a bíróságnak a tényállásban rögzítenie kell, hogy a kutató központban vizsgált feketepiaci kábítószerkészítmények átlagos hatóanyagtartamának alakulásáról kiadott táblázatának mely adatai alapján, milyen konkrét számításokat végezve, hogyan állapította meg hatóanyagtartalmakat.

A gyakorlatban általában a kábítószer értékesítésével többen foglalkoznak, az ilyen és ehhez hasonló ügyekben rendszerint több elkövető van. Az egyes elkövetőkhöz köthető konkrét hatóanyagtartalom meghatározása szintén kötelező, ami nem csak a tényállás pontos megállapítása, hanem a minősítés szempontjából is jelentőséggel bír. Ennek elmulasztása szintén az ítélet részletes megalapozatlanságához vezet. Az átadáshoz köthető mennyiség és az átadások számának szorzata szerint meghatározható hatóanyagtartalom rögzítését és ellenőrizhető módon való áttekinthető indokát is köteles tehát a bíróság ítéletében rögzíteni (Balassagyarmati Törvényszék 13.Bf.152/2022/12. szám). A bizonyítással kapcsolatban további hasznos információkat egy korábbi bejegyzésemben talál, ami ide kattintva érhet el.

Hogyan bizonyítható a kiskorú személyek részére történő értékesítés?

A gyakorlatban számtalan alkalommal előfordul, hogy az elkövetők kiskorú személyek részére értékesítenek kábítószert, vagy pszichoaktív anyagot. Ilyen esetben a bíróságnak vizsgálnia kell, hogy az elkövetők tudták-e, hogy az a személy, akinek a kábítószert értékesítették még nem töltötte be a 18. életévét. Ezen súlyosabb minősítést megalapozó körülmény lehet akár egy közösen ünnepelt születésnap, vagy egész egyszerűen a vásárló kinézete. Alapvető szakmai követelmény, hogy az ítélet laikusok számára is követhető legyen, egyértelműen kiderüljön annak indokaiból a bíróság álláspontja arról, hogy az egyes tényállási pontokat, tényállási pontokban lévő cselekményeket mely bizonyítékokra alapozva állapította meg.

A bűnszövetség bizonyítása kábítószer-kereskedelem esetén

Ahogy a fentiekben hivatkoztam szervezett elkövetés esetén a büntetési tétel emelkedik. A jogszabály szerint bűnszövetség akkor létesül, ha két vagy több személy bűncselekményeket szervezetten követ el, vagy ebben megállapodik, és legalább egy bűncselekmény elkövetését megkísérlik, de nem jön létre bűnszervezet.

A bírói gyakorlat szerint a bűnszövetség tagjainak a megállapodása több bűncselekmény megvalósítását célozza anélkül, hogy minden egyes bűncselekmény végrehajtásának a részleteit is megszerveznék. A megállapodás lehet akár hallgatólagos is. Ilyen megállapodásra általában az olyan cselekményeknél lehet következtetni, ahol az elkövetők ismétlődően, az azonos vagy a hasonló alkalmat keresték, vagy használták fel a bűncselekmények megvalósításához. Amikor tehát az elkövetők ráutaló magatartásából egyértelműen ismerhető fel a bűnözésre irányuló következetesség, tervszerűség és akarategyezőség, akkor valósul meg a hallgatólagos megállapodás (Kúria Bfv.1479/2016/10. szám).

Összegzés

A fentiek alapján látható, hogy a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények bizonyítása korántsem egyszerű feladat, a bíróság részéről nagyon aprólékos, és mindenre kiterjedő bizonyítási eljárást követel meg. Ennek következtében a hasonló jellegű ügyek tárgyalása akár évekig is eltarthat, valamint gyakori az ítélet megváltoztatása vagy hatályon kívül helyezése is. A védekezés iránya is igen széleskörű, ezért minden esetben gyakorlott büntetőjogászra van szükség.

A cikk szerzője dr. Katona Csaba büntetőjogi ügyvéd.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Arsbonit a Facebookon. Videós tartalmainkért pedig látogass el a Youtube csatornánkra.