A romantikus csalások

Voltál már valaha szerelmes? Mikor semmi sem számít, és mindent megtennél azért, hogy a hőn áhított férfi vagy nő a tiéd legyen? Ezt követően pedig azért, hogy biztonságban legyen és együtt éljétek le az életeteket?

Az emberiség társas szokásai a technológiai fejlődéssel együtt gyökeresen megváltozni látszanak. Ezerszer inkább ismerkedünk, beszélgetünk online, mint személyesen. Ennek a folyamatnak a kihasználásával született meg a „romantikus csalások” ötlete.

Röviden arról van szó, hogy egy kiszolgáltatott, online társaságot kereső személyt manipulál a csaló, aki olyannyira jól játssza a szerepet, hogy a végére meg tudja győzni áldozatát, hogy mindenféle kétes indok miatt pénzre van szüksége. Gyanútlan áldozatunk pedig a szerelem gondolatától elvakítva, aggódva segít szerelmén. Ám, ez bűncselekmény.

A történet

A Los Angelesben élő Emma, két évvel azután döntött úgy, hogy újra randizni kezd, hogy elvált a férjétől, Jacksontól. Emma korábban soha nem használt társkereső oldalakat, hiszen férjével 10 évig voltak házasok, még a gimnáziumban ismerkedtek meg egymással. Az oldal, amit választott, kifejezetten elvált embereknek szólt.

Elég gyorsan beszélgetésbe is elegyedett egy Patrick nevű jóképű férfival, akinek fotói az oldalon teljesen elkápráztatták Emmát.

Patrick brit, és saját cégét vezeti, ami elektronikai eszközök forgalmazásával foglalkozik. Emma ennek kifejezetten örült, mert elképzelte, hogy akár el is költözhet a későbbiekben a férfihoz, mivel annak saját cége van, ő hajlandó lenne feladni asszisztensi pozícióját jelenlegi munkahelyén. Csak egy a bökkenő. Patrick állandóan utazik és soha sincs egy perce sem.

Hetek telnek el üzenetváltásokkal, amelyek egyre bizalmasabbak, Emma kezdi úgy érezni komolyodik a dolog közte és a férfi között. Patrick sokat mesél arról, merre jár éppen, hogy milyen ajándékokat vásárol a nőnek, amit majd akkor ad oda, ha egyszer végre találkoznak. Megjárta Olaszországot, Norvégiát és Dubait is. Mikor Dubaiból jelentkezik, megosztja Emmával, hogy legutóbbi ügylete nem alakult túl fényesen, és likviditási problémai akadhatnak a továbbiakban. Így tovább kell mennie az Egyesült Államokba, hogy egy másik üzletet megkössön, azonban nincs elég pénze a repülőjegyre. Rettenetesen szégyelli magát, nem akar ilyet kérni, de a cége megmentése érdekében megkérdezi Emmától, nem tudna-e neki kölcsönadni egy kevés pénzt.

„Of course I pay you back darling” – írta Patrick Emmának. A nő pedig átutalt neki egy nagyobb összeget, a spórolt pénze egy jelentős részét, de azt tartotta szem előtt, hogy olyannak segít, akinek ő fontos és neki is nagyon fontos volt Patrick.

De, sajnos Patrick útja az Egyesült Államokba nem volt sikeres, nem sikerült az üzlet és pénze sem maradt. Ismét segítségre van szüksége ahhoz, hogy visszajuthasson az Egyesült Királyságba.

Emma pedig kisegíti őt. Körülbelül 1 millió forint értékű dollárt ad a férfinak.

Patrick visszatér Bristolba és minden folyik tovább a régi kerékvágásban. Naponta chatelnek, hosszas, szerelmes e-maileket írnak egymásnak. Aztán egyik nap, Patrick megoszt egy hirdetést egy csodálatos házról az Avon folyó partján. Megkéri Emmát, hogy építsék tovább együtt életüket és közösen vegyék meg a házat, költözzenek be együtt oda.

Emma nem lehetne boldogabb, ez az, amire várt, egy új ország, egy új élet és egy új, tökéletes férfi. Igent mond.

Patrick magára vállalja, hogy mindent előkészít, már megvan a pénz ráeső része is, mivel mióta hazaért, hatalmas szerencséje van és jól megy az üzlet, de minél hamarabb szüksége lenne Emma részére is, ami körülbelül 40 millió forint lenne.

A nő tudja, hogy ennyi pénze nincs, így arra gondol, eladja mostani lakását, arra már úgysem lesz szüksége a továbbiakban.

Segítséget kér nővérétől Oliviától, aki végeredményben segít neki újra tisztán látni. Olivia próbál utána nézni az interneten a férfinak, de sem a közösségi oldalakon, sem máshol nem talál semmilyen információt a férfiról, a cégről pedig aztán pláne nem.

Emma kezdi belátni, hogy valami nem stimmel, ráadásul Patrick minden nappal ingerültebb.

Végül fény derül arra, hogy Patrick nem igazi, fényképei pedig az egyik hirdetés modelljét ábrázolják.

(A történet valós eseményeken alapul.)

A törvény

„Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el”.

A Büntető Törvénykönyvet (2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről, továbbiakban: Btk.) fellapozva találjuk meg a fenti tényállást a Btk. 373.§-ban. Néhány szakasszal arrébb, a Btk. 375.§-ban feltűnik az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás tényállása:

„Aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Mai történetünk elmesélése után a kettő elhatárolása szükséges számunkra. Magyarországon nem gyakori a fentihez hasonló eset, így a két tényállás elhatárolása, és így az eset minősítése is kérdéses.

A csalás tényállásának megvalósításához az első fontos mozzanat az áldozat tévedésbe ejtése, a fenti történetben ezt jelenti Patrick meséje arról, hogy pénzre van szüksége a repülőjegyeihez, később pedig a ház megvételéhez, miközben valójában csak haszonszerzés a célja.

A csalás második mozzanata pedig mikor a sértett, vagyis,

Emma az „elé vetített” téves kép hatására hajlandó pénzt adni Patricknek.

Tehát Emma vagyoni tartalmú lépést tesz Patrick hatására, amiből neki vagyoni kára származik.

A tényállás megvalósításához pedig az elektronikus eszközök használata ma már talán a legegyszerűbb mód, hiszen az interneten bárki mondhat bármit, és bárki lehet bárki. Így a számítógép, okostelefon jelen esetben a bűncselekmény eszköze.

Véleményem szerint, az itt megvalósuló tényállás valószínűleg csalásnak minősül, annak ellenére, hogy azt mondhatnánk, de ott az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás is a Btk.-ban. A törvény indokolása szerint, ez a csalás jellegű bűncselekmény olyan csalárd magatartások esetében állapítható meg, amelyek a vagyoni károsodást a rendszer közvetlen felhasználásával, befolyásolásával okozzák, azonban itt elmarad a természetes személyek tévedésbe ejtése. Így indokolt külön szabályozni, hiszen hiányzik a klasszikus eleme a csalásnak. A kárt az információs rendszer jogtalan befolyásolása okozza. Erre a megoldásra utal a Kúria egyik, Bfv.73/2016/10. számú határozata is, amelyben a Kúria kifejti, hogy az elhatárolás szempontjából kulcskérdés a csalás jellegzetes elemének megléte.

Modern technikák

Az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) szerint az online térben megvalósuló bűncselekmények közül a legjellemzőbbek a következők:

– online indentitáslopás;

– számítógépes csalás (ebbe a kategóriába sorolhatóak a romantikus csalások);

– bankkártyacsalás;

Az identitáslopás azt jelenti, hogy a felhasználók személyes adataihoz (név, születési idő, esetleg jelszó) jogellenes úton jutnak hozzá az elkövetők azért, hogy azokat különféle tranzakciókhoz, anyagi előnyszerzésre használják fel. A legtöbb esetben adathalász e-maileken keresztül történik, amikor az elkövetők a bank nevében megkérik az áldozatot, hogy adják meg személyes adataikat.

A bankkártyákkal kapcsolatos esetek, szintén rendkívül színes képet mutatnak. Példa erre, amikor az áldozat figyelmét elterelik (pl. útbaigazítást kérnek) közben pedig ellopják annak táskáját, a bankkártyájával és a telefonjával. Amikor az áldozat észleli ezt, általában egy megnyerő külsejű, általában jól öltözött személy segítőkészen azt tanácsolja, hogy tiltsa le a bankkártyáját, és ehhez természetesen felajánlja saját mobiltelefonját. Azonban a csaló nem a bankot, hanem a társát hívja fel, aki eljátssza az ügyfélszolgálatot, kéri az áldozatot, hogy a telefon gombjai segítségével adja meg a PIN-kódot. Így végül nem csak a kártyát, hanem a hozzá kapcsolódó PIN-kódot is megszerzik.

Annak ellenére, hogy számos bűncselekmény követhető el elektronikus eszköz és az internet felhasználásával, ezek bizonyítási eszközök végtelene is lehet. Azonban nehezítő körülmény, hogy az online térben elkövetett bűncselekmények néha jóval elkövetésük után, észlelésük esetén jutnak a nyomozó hatóságok tudomására. Hatványozza ezt, mikor a felek sosem találkoznak személyesen, ami szintén növekvő tendenciát mutat.

„Nigériai levelek”

Emma és Patrcik története, egy egyáltalán nem egyedi eset és számos példa olvasható, ráadásul, hasonló csalási módok már akkor is léteztek, mikor az internet világa még egyáltalán nem. Ezek az átverések a 19. századig nyúlnak vissza, „nigériai típusú” csalásnak nevezik őket. Nevüket a nigériai Büntető Törvénykönyv erre vonatkozó paragrafusáról kapta.

Az első időkben, egyszerű, postai levél formájában érkezett, később faxon, a jelenben pedig az interneten és e-mailben lehet ilyesmivel találkozni.

A nigériai leveleknek az elve ugyanaz, mint a fenti történetnek. Kommunikáció az áldozattal, amellyel pénz átutalására veszik rá. Mindig segítség kéréséről szóltak ezek a levelek, változatosnál változatosabb történeteket kreáltak az elkövetők, például egy nigériai herceget jogtalanul megfosztottak örökségétől és ezt szeretné visszaszerezni. De előfordult már, hogy a csaló, azt mondta áldozatának, hogy aranyrudakat szeretne az Egyesült Államokba szállíttatani vagy nem létező, Irakból hazatért amerikai katonák adta ki magát, aki lelki (és anyagi) támogatást remél.

A nigériai csalásoknak az egyik esete az, amit Patrick felépített Emma számára, romantikus kapcsolat látszatát keltette benne, hogy készségesen segítsen. Ezeket már külön néven romantikus csalásoknak nevezik. Jellemző ezekre az esetekre, hamis útlevelek, iratok, repülőjegyek, végrendeletek bemutatása is, amely megszólalásig hasonlítanak a valódira, azonban mégsem azok.

Mindemellett, a pénzért cserébe, mindig ígérnek valamit az áldozatnak, hol részesedést, hol halálig tartó szerelmet.

Na de ki lehetett Patrick?

Erre a kérdésre soha nem fogunk választ kapni. Egy másik, németországi eset kapcsán, egy oknyomozó újságíró visszakövette a forrást egészen Ghánába. Ott pedig azzal találta szembe magát, hogy egész falvak foglalkoznak hasonló tevékenységekkel. A fotókat az interneten gyűjtik össze, minden egyéb pedig kitaláció. Nyugat-Afrikában úgymond ez egy megélhetési technika. Az időeltolódás miatt minden éjszaka történik. Minden ablakból látszanak a világító képernyők.

Vannak, akik interjút is adnak életükről:

„1500 dollárt küld nekem havonta, hogy fenntartsam magam. Mégis milyen munka fizetne napi 50 dollárt Ghánában?” – mondta az egyik fiatal, aki ebből a tevékenységből él.

Azok, akik ilyen csalást követnek el, általában elérhetetlenek a hatóság számára, akik sokszor nem rendelkeznek erőforrással, hogy Ghánába menjenek nyomozni. Azonban volt már példa arra, hogy Ghána kiadta saját állampolgárát az Egyesült Államoknak, ahol három és fél év börtönbüntetés várt rá. Idén májusban pedig a brit rendőrség adott ki az Egyesült Államoknak egy hasonló bűnszervezetben tevékenykedő nőt.

Az online ismerkedés árnyoldala

Az elmesélt eset is jól példázza, hogy az online térben gyakran semmi sem az, aminek látszik. Természetesen, ez nem mindig van így és a valóság is képviselteti magát, nem mindenki érkezik rossz szándékkal egy-egy ilyen oldalra. Lentebb néhány egyéb, sajnos jellemző bűncselekményt mutatok be, amely az online ismerkedéshez köthetőek.

Az elektronikus eszközökkel elkövetett csalások mellett, rengeteg olyan eset van, amely szintén az online tér hív életre, sőt olyan is, amelyben online kezdődött, de személyesen ért véget.

Szexuális erőszak és szexuális zaklatás

 Gyakran előfordul, hogy szexuális zaklatásról érkeznek bejelentések az online társkereső oldalakhoz. A női randevúzók körülbelül 19%-a számolt be arról, hogy az online randevúzások során megnövekedett a fizikai erőszakkal való fenyegettéség. A legtöbb online társkeresőhöz köthető szexuális erőszak vagy zaklatás az első randi során történik, amikor a két személy először találkozik.

A társkereső oldalakkal és alkalmazásokkal kapcsolatos szexuális bűncselekmények száma drámai mértékben megnövekedett az elmúlt évtizedben. Az Egyesült Királyság Nemzeti Bűnügyi Ügynöksége (National Crime Agency) szerint, az online társkeresőhöz kapcsolódó szexuális zaklatások száma 2009 és 2015 között több mint 450 százalékkal nőtt. Egy hongkongi tanulmány szerint, a társkereső alkalmazást használók kétszer nagyobb valószínűséggel esnek szexuális zaklatás vagy erőszak áldozatává. Mivel az online kapcsolatok általában gyorsabban fejlődnek, mint az azon kívüliek, az érzelmi kapcsolat és a bizalom megszerzése csak néhány oda-vissza üzenetből és szövegből áll, kiszolgáltatott helyzetbe hozhatja az egyéneket.

Emberölés

Az elmúlt években több olyan nagy horderejű eset is történt, amikor valaki online találkozott kedvesével, majd meggyilkolta a partnerét. Bár ezek az esetek viszonylag ritkák, rávilágítanak az online randevúzással járó veszélyekre.

Ilyen volt a brit-columbiai Ashley Wadsworth esete is. 2015-ben Wadsworth a Facebookon barátkozott egy 16 éves angol tinédzserrel, Jack Sepple-lel, miután meglátta őt egy közös ismerős oldalán. Először csak levelezőtársak voltak, aztán megszületett a közös álmuk, hogy egyszer majd találkoznak. 2021-ban Ashley megkapta a vízumát, amivel elutazhatott meglátogatni szerelmét. A dolgok rendben mentek egy ideig, aztán Jack bántalmazni kezdte Ashleyt később pedig ez odáig fajult, hogy elvette az életét.

Az internetes ragadozók évente 100 gyilkosságot, 16 000 emberrablást és több ezer szexuális zaklatást követnek el az Egyesült Államokban. Az ismert szexuális bűnözők legfeljebb 10 százaléka internetes társkereső szolgáltatásokat vesz igénybe áldozatok keresésére.

Csalás, lopás és rablás

Egy felmérés szerint 10-ből 7 ember vallja azt, hogy hazudik az online társkeresőkön azért, hogy felkeltse a másik figyelmét, ez persze teljesen ártatlan hazugság. Viszont, mint láttuk, az online társkeresés pénzügyi kizsákmányolás eszközeként is használható, mivel egyesek a gyanútlan áldozatok manipulálására használják. Az FBI szerint az ilyen online csalásokról szóló jelentések 2019 óta csaknem 25%-kal nőttek, és az érintettek rekord értékű, 547 millió dollárt veszítettek 2021-ben azáltal, hogy kiberszerettük becsapták őket.

Míg sok online randioldalt választó általában étteremben találkozik az első randin, néhányuk megadja a tényleges otthonának címét vagy a környéket, ahol élnek.

Becky Crozier például pánikrohamokkal küzdött azután, hogy egy férfi, akivel egy online társkereső oldalon találkozott 10 hónapon keresztül zaklatta azután, hogy a férfi felkutatta Becky lakóhelyét is.

Cara Paton egyik reggel arra ébredt, hogy az a randi partnere, akivel csak egyszer randizott, betört az otthonába, mivel elvette a nő kulcsait, mikor előző este hazament.

Chicago-ban idén áprilisban egy csoport tagjai találkozókat beszélt meg áldozataikkal, azonban a találkozóra nem egyedül érkeztek, hanem három férfi jelent meg, akik megkötözték az áldozatot és arra kényszerítették, hogy adja át értékeit.

Összegzés

 Az online térben elkövetett bűncselekmények esetén jelentősen elhúzódhatnak a nyomozások, mivel a szolgáltatókkal való kapcsolattartás gyakran nehézkes, illetve a felvetődő szakkérdések megválaszolása sem mindig egyszerű. Emellett, az interneten megjelenő információk sokkal gyorsabban megváltoztathatóak, a hagyományos bizonyítékoknál. Így a nyomozások hatékonysága gyakran veszélybe kerül.

Ennek ellenére az online térben elkövetett bűncselekmények száma folyamatosan nő, egyre újabb formákat ölt. A bűncselekmények sértettjei viszont nem változnak abból a szempontból, hogy a leggyakrabban azok kerülnek célkeresztbe, akik könnyen befolyásolhatóak vagy például, mint a fenti történetben, elvált, idős vagy pénzre van szüksége. A csalók sosem alakítanak ki valós kapcsolatot áldozataikkal, minden a szemfényvesztés része.

Ez a cikk az Arsboni 2023. őszi gyakornoki programjának keretében készült.

Források

Felhasznált jogforrások:

– 2012.évi C. törvény a büntető törvénykönyvről 373.§;375.§
– Indokolás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényhez, 375.§ -hoz
tartozó bekezdés
– Karsai Krisztina (Szerk.) (2023) Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvről szóló
2012. évi C. törvényhez. 373.§; 375.§-hoz tartozó magyarázata
– BH 73/2016/10

Felhasznált irodalom:

– Belovics Ervin (Szerk.) (2023) Büntetőjog II. – Különös Rész (730- 735; 737 –
740.o.) Budapest: Orac Kiadó

– Dr. Bodor Tibor, Dr. Csák Zsolt, Dr. Lassó Gábor, Dr. Somogyi Gábor, Dr. Szebeni
László, Dr. Szepesi Erzsébet, Dr. Székely Ákos, Dr. Varga Zoltán (2007) A Büntetőjog
nagy kézikönyve (799.o.) Budapest: CompLex Kiadó Jogi és Üzleti
Tartalomszolgáltató Kft.

– Sorbán Kinga: Vírusok és zombik a büntetőjogban (IMR, 2018/2., 369-386. o.)
https://szakcikkadatbazis.hu/doc/7432971

– Tóth Dávid: Személyiséglopás az interneten
https://ujbtk.hu/toth-david-szemelyiseglopas-az-interneten/

– Magyar Nemzeti Bank: Bankkártyás Csalások
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/bankkartyak/biztonsag/a-bankkartyas-csalasokrol

– Europol: Cybercrime
https://www.europol.europa.eu/crime-areas/cybercrime

– Bukola Adebayo (2023. 08. 15. Context): Sakawa Boys: Meet Ghana's online romance
scammers
https://www.context.news/digital-rights/sakawa-boys-meet-ghanas-online-romance-scammers

– U.S. Attorney's Office: Ghanaian National Sentenced for Online Romance Fraud
Scheme
https://www.justice.gov/usao-edva/pr/ghanaian-national-sentenced-online-romance-fraud-
scheme

– U.S. Attorney's Office: Prominent Ghanaian Influencer Charged For Role In Romance
Scheme And Extradited From United Kingdom To The United States
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/prominent-ghanaian-influencer-charged-role-romance-
scheme-and-extradited-united

– Brockton D. Hunter: 5 Common Crimes of Online Dating
https://www.brockhunterlaw.com/blog/2019/march/5-common-crimes-of-online-dating/

– Carly Lewis (2023. 06. 26. Maclean’s Magazine): The Murder of Ashley Wadsworth
(Maclean’s Magazine)

The Murder of Ashley Wadsworth

– The Medlin Law Firm: The Dark Side Of Online Dating Sites & Apps

The Dark Side Of Online Dating Sites & Apps

– Clare Stouffer (2023.07.10.): Romance Scams in 2023: What you need to know and
online dating scams statistics
https://us.norton.com/blog/online-scams/romance-scams

– Siobhan Robbins(2019.04.11. SkyNews): Dark side of online dating: Crimes rise
dramatically in last five years
https://news.sky.com/story/dark-side-of-online-dating-crimes-rise-by-300-in-five-years-
11073230

– Martha Cliff (2018.04.26. Dailymail): Voice recording reveals the terrifying tale of a
woman who woke to find that her Tinder date had broken into her home 'and planned
to dissect her'
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-5660865/Terrifying-tale-woman-woke-Tinder-
date-broken-home.html

– Maher Kawash (2023.05.05. ABC7 News): String of Lawndale robberies target dating
app users meeting matches in person, CPD says
https://abc7chicago.com/lawndale-chicago-armed-robbery-dating-app-its-just-
lunch/13213016/

Képek forrása:

– https://www.canva.com/

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Arsbonit a Facebookon. Videós tartalmainkért pedig látogass el a Youtube csatornánkra.