Kik a magyar családi vállalkozók?

A gazdasági és menedzsment témájú írásokban és a közbeszédben is egyre gyakrabban találkozunk a családi vállalkozások fogalmával. Szinte mindenki fejében él egy kép arról, hogy mely cégek működnek ebben a vállalkozási modellben, azonban egyelőre még várat magára a családi vállalkozás fogalmának jogilag kötelező erejű, konkrét meghatározása. Vajon az európai gazdaság vállalkozásainak 85%-át képviselő, a munkahelyek 60%-át biztosító családi vállalkozásokat érintő jogi szabályozás és politikai döntéshozatal mennyire lehet hatékony egységes definíció hiányában?

csaladivalllakozas1

A családi cégek szinte minden kultúrában ősidők óta a gazdaság gerincét képezik. Ugyanakkor a családi vállalkozási modellre hosszú időn keresztül kevéssé hatékony és hosszú távon nem fenntartható szerveződésként tekintettek. Fél évszázaddal ezelőtt egyes menedzsment tudósok kifejezetten negatív képet festettek a családi cégek jövőjéről, azt feltételezve, hogy a professzionálisan vezetett tőzsdei vállalatok veszik majd át a helyüket. Ennek ellenére, a legfrissebb családi vállalkozásokra fókuszáló felmérések mindegyike a családi vállalkozások számbeli és teljesítménybeli jelentőségére hívja fel a figyelmet.

Az Európai Unióban már hosszú ideje újra és újra napirendre kerülnek a családi vállalkozások leglényegesebb kihívásai, amelyeket az általános kis-és középvállalati (KKV) politika keretei között igyekeztek orvosolni. A családi vállalkozásokat vizsgáló nemzetközi tudományos kutatások és a KKV szektorra irányuló Európai Uniós felmérések rávilágítottak, hogy a családi vállalkozások egyedi vállalkozási modellt alkotnak, amely annak ellenére, hogy jelentős többségük mikro, kis és középvállalkozás, nem szoríthatók be a KKV kategória keretei közé, hiszen olyan multinacionális vállalatok is családi vállalkozásként működnek, mint a Volkswagen, BMW, Aldi, IKEA, Heineken.

Napjainkra világossá vált, hogy a családi vállalkozások Európa minden országában nagyszámú, speciális igényekkel rendelkező szegmenst alkotnak és annak ellenére, hogy sok egyedi kihívással kell szembenézniük, amelyek jellemzően a méretükből, szervezeti felépítésükből, és tevékenységi köreikből fakadnak, a létüket meghatározó domináns alapjellemzőben megegyeznek: az üzleti vállalkozás tulajdonosa a család, amelynek tagjai meghatározó szerepet játszanak a cég irányításában és működtetésében. A családi vállalkozási modell alapját a rendszerszemléleti megközelítésben két merőben különböző, ellentétes értékeken alapuló rendszer, a család és a vállalkozás alkotja. A családi vállalkozásokat jellemző kettősség nemcsak működésükben okoz nehézségeket, hanem a jogalkotók és jogalkalmazók számára is kihívásokkal teli területté teszi a rájuk vonatkozó szabályozási kérdéseket, hiszen a családi cégek működését a vállalati jog és magánjog közös hatása határozza meg.

csaladivallalkozasok2

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

A családi vállalkozások jogi szabályozásának legnagyobb hiányossága, hogy jelenleg sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem létezik egységes, jogilag kötelező érvényű családi vállalkozás definíció. Hazánkban a 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szabályozza a családi gazdaság fogalmát, ami kifejezetten a mezőgazdasági termelésre jellemző speciális jogi kategória, amely közel sem feleltethető meg a menedzsment tudományokban családi vállalkozásként definiált cégeknek. Európai Uniós szinten 2009-ben az Európai Bizottság szakértői csoportja azt javasolta, hogy a családi vállalkozások definícióját a család, a vállalkozás és a tulajdonjog figyelembevételével kell meghatározni. Megalkotásra került egy ajánlott definíció, amely azonban nem nyert széleskörű elfogadottságot, sem európai, sem hazai szinten, így sem a jogalkotásban, sem a statisztikai adatgyűjtésben nem valósult meg az alkalmazása.

A családi vállalkozásokra vonatkozó szabályozás tehát hiányos maradt, ugyanakkor nemzeti szinten az őket érintő olyan lényeges területeken, mint az örökösödési jog, a cégátadáshoz kapcsolódó adó és illetékszabályok kialakítása, igényeik figyelembevételre kerültek, illetve a gazdasági élet kívánalmainak megfelelően olyan elsősorban családi vállalkozások számára fontos újdonságok kerültek bevezetésre az elmúlt években, mint a bizalmi vagyonkezelés intézménye, illetve a családi alapítvány létrehozásának lehetősége.

Az Európai Unió családi vállalkozásokra irányuló felmérései nyomán a családi vállalkozás szabályozás új mérföldkőhöz érkezett. Az Európai Parlament 2015. szeptember 8-án állásfoglalást fogadott el az európai családi vállalkozásokról, amelyben javasolja az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak, hogy együttműködésben az Eurostattal, alakítsák ki a családi vállalkozás európai meghatározását, megvizsgálva, hogy mennyiben megvalósítható a KKV-k 2003-as európai fogalom meghatározásának kibővítése olyan kvalitatív kritériumokkal, amelyek alkalmasak a vállalkozás családi jellegének megragadására.

Az egységes, statisztikai adatgyűjtés alapjául szolgáló családi vállalkozás definíció megalkotása lehetővé tenné a családi vállalkozások jelentőségének, gazdasági súlyának, gazdasági eredményeiknek a megvilágítását, amely elengedhetetlen az őket érintő politikai döntéshozatal hathatós támogatásához. A családi cégek definiálásának hiánya gazdasági és jogi vonatkozásban is komoly űrt jelent, amelynek betöltése a családi vállalkozások fogalmának jogilag kötelező érvényű meghatározása révén fontos mérföldkő lesz mind a családi cégekre vonatkozó jogi keretrendszer, mind a rájuk irányuló statisztikai adatgyűjtés és az arra épülő kutatás, döntés előkészítés aspektusából. Már csak idő kérdése, hogy megtudjuk jogi értelemben kik is a gazdasági élet szempontjából oly fontos és sokat emlegetett családi vállalkozások?

Csákné Filep Judit

Az írás az Ars Boni 2015 -ös cikkíró pályázatára készült.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.

A képek forrása itt, és itt.

Hivatkozások

The Economist (2014): Business in the Blood Elérhető: http://www.economist.com/news/business/21629385-companies-controlled-founding-families-remain-surprisingly-important-and-look-set-stay Letöltés dátuma: 2015. október 25. 15:32

KPMG (2015): European Family Business Barometer Elérhető: http://www.kpmg.com/HU/hu/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/EFB-KPMG-Family-Business-Barometer-4th-Edition.pdf Letöltés dátuma: 2015. november 13.

PwC (2014): Up Close and Professional: The Family Factor, Global Family Business Survey Elérhető: http://www.pwc.com/gx/en/pwc-family-business-survey/assets/family-business-survey-2014.pdf Letöltés dátuma: 2015. november 13.

http://www.campdenfb.com/article/top-100-family-businesses-europe-1 Letöltés dátuma: 2015. november 1.

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

European Commission (2009): Final Report of the Expert Group – Overview of Family Businesses Relevant Issues: Research, Networks, Policy Measures and Existing Studies Elérhető: file:///C:/Users/Anya/Downloads/family_business_expert_group_report_en.pdf Letöltés dátuma: 2015. november 13.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Európai Parlament (2015): Családi vállalkozások Európában Elérhető: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0290+0+DOC+XML+V0//HU Letöltés dátuma: 2015. november 13.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.