Svájcban a népnek mindig igaza van

Felborul-e a világ aranypiaca? Eddig nem látott mértékű elszigetelődésbe burkolózik-e Svájc? És mennyit fog adózni Sebastian Vettel? Az egész világ szeme Svájcon holnap, amikor a szavazóurnák előtt eldőlnek e kérdések.

entscheidung

(„Te döntesz” – mondja a svájci államot jelképező anyuka. A svájci népet megtestesítő kisfiú erre lelkesen rámutat a KÖZVETLEN DEMOKRÁCIA feliratú pólóra. „Én is magam akarok dönteni.” „Én is.” „Én is.” – toporzékolnak az uniós polgárokat jelképező gyermekek. Ám az EU-t szimbolizáló anyuka hajthatatlan, az ő gyermekeinek kötelező az IBRÜSSZEL pólót viselnie.)

November 30-án, holnap népszavazást rendeznek Svájcban, abban az országban, amely a világon megrendezett összes országos népszavazás nagyjából feléért felelős, és erre – mint a fenti karikatúra mutatja – rettentő büszke is. Népszavazások lesznek helyi önkormányzati és kantoni szinteken is, a legnagyobb figyelem azonban arra a három kérdésre irányul majd, amelyre egész Svájc területén lehet szavazni. Idén már kilenc alkalommal is országos népszavazás útján hoztak döntést a szövetségi köztársaság polgárai, mégis talán példa nélkül álló a most szavazólapra kerülő kérdések jelentősége.

Az arany népszavazás

  1. El akarja-e Ön fogadni a «Mentsük meg Svájc aranyát» népszavazási kezdeményezést?

Ha megszavazzák: A Svájci Nemzeti Bank aranytartalékainak részesedését az összes tartalékon belül legalább 20 %-ra kell növelni. Az aranyat nem lehet eladni, és minden aranyat Svájc határain belül kell tárolni. Gold_oui_fr

Az arany és a svájci frank megvédése! – Francia nyelvű plakát az Igen kampányból

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

Az egész pénzügyi világ lélegzetvisszafojtva várja Svájc polgárainak az arany népszavazás kérdésére adott válaszát. Amennyiben a Mentsük meg Svájc aranyát javaslatot megszavazzák, a Svájci Nemzeti Banknak olyan elképesztő mértékű aranyvásárlásba kell kezdenie, amellyel az aranytartalékok arányát a jelenlegi kb. 7,7%-ról 20% fölé emeli 5 éven belül. Ez 1500-1700 tonnányi aranyrúd vásárlását jelenti a jelenlegi körülbelül 1040 tonna kiegészítéseként. Összehasonlításképpen a világ egy évi összes aranykitermelése jelenleg 2700 tonna körül mozog.

gold_nein
A Nemzeti Bank meggyengítése? Nem! – Német nyelvű plakát a Nem kampányból

Az esetleges aranyvásárlás külön érdekessége, hogy Svájc az ezredfordulón – miután 1999-ben a világon utolsó országként elhagyta az aranystandardot – már rendelkezett hozzávetőleg 2600 tonnányi aranytartalékkal, azonban annak jelentős hányadán 2000 és 2005 között, mélyponton lévő aranyárak mellett túladott. Ma jelentősen magasabb, több mint kétszeres árfolyamon kellene visszavásárolni az akkor eladott mennyiséget.

Az arany népszavazás elfogadásának másik következményeként Svájcnak haza kellene szállíttatnia az aranytartalékainak körülbelül 30%-át kitevő külföldön – a Bank of England-ben (20%) és a Bank of Canada-ban (10%) – tárolt aranyrúdjait. Végül pedig tilos lenne a központi banknak a jövőben a megvásárolt aranyakból eladni. Ez pedig a 20%-os aranyrátával egyetemben a kezdeményezés ellenzői szerint példátlan módon kötné meg a politikusok kezeit és szűkítené le a központi bank mozgásterét. Nem utolsósorban pedig attól félnek, hogy az aranyfedezet növelése a frank olyan mértékű erősödéséhez vezetne az euróval szemben, hogy veszélybe sodródna a központi bank azon fő célkitűzése, hogy az exportőrök érdekeinek védelmében nem engedi 1.20 svájci frank alá gyengülni az eurót.

Ezzel egyébként éppen a beterjesztők, Luzi Stamm és két képviselőtársa célja valósulna meg, akik a frank hosszú távú értékvesztésének megelőzése és a frank árfolyamának erősítése érdekében álltak elő az arany népszavazás ötletével. Pártjuk a Svájci Néppárt a 2011-es választásokon szerzett 26,6%-os eredményével, 54 helyet szerezve a 200-ból jelenleg a legnagyobb párt a parlament alsóházában. Mégsem sikerült biztosítani a parlamenti többségét a kezdeményezés mellett, a Parlament és a Svájci Nemzeti Bank is a kérdés elutasítását kérte a szavazóktól.

Az előzetes felmérések azt mutatják, hogy az arany népszavazás elfogadását elsősorban a kevésbé jómódú svájciak támogatják, a gazdagabbak döntő többsége viszont ellenzi azt. Úgy tűnik, egyfajta jövedelem elosztási választásként is értelmezhető a svájciak szemszögéből a szavazás, amelyben a szegényebbek támogatják az arany fedezet növelését a frank mögött, abban bízva, hogy az erősebb pénzt, és így számukra nagyobb vásárlóerőt, alacsonyabb megélhetési költségeket jelent. Ezzel szemben az exportpiacokon érdekelt vagyonosabbak nem járnak jól egy erősödő svájci frankkal, ezért várhatóan ők nem is fognak jelentős számban a kezdeményezés mellett szavazni.

A közvélemény-kutatások adatai szerint egyelőre kisebbségben vannak az arany népszavazás elfogadását támogatók, és az elemzők sem számítanak egyáltalán a javaslat sikerére. Mégsem teljesen elképzelhetetlen, hogy a végén esetleg révbe ér a kezdeményezés. A Svájci Néppárt bizonyította már korábban, hogy a különbségek még az utolsó napokban is megfordíthatók, emellett pedig sok fog azon múlni, hogy sikerül-e mozgósítani az alacsonyabb jövedelmű társadalmi rétegek szavazóit vasárnap.

Az átalányadó eltörlése

  1. El akarja-e Ön fogadni a «Vessünk véget a milliomosok adókedvezményének» népszavazási kezdeményezést?

Ha megszavazzák: A Svájcban lakó, de jövedelmet nem szerző külföldiek által igénybe vehető speciális adózás lehetőségét el kell törölni. A jövőben a jövedelmük és a vagyonuk szerint megfelelően kell őket is adóztatni, és nem a korábbi megélhetési költségekre alapított átalány szerint.

Gold_sheep

Kevesebb kiváltság a külföldi milliomosoknak

Évtizedeken keresztül csábítottak gazdag külföldieket Svájcba az állam által biztosított kedvező adózási feltételek. Míg a svájci állampolgárok nemcsak jövedelmük, hanem vagyonuk után is adót fizetnek, addig a gazdag külföldieknek az állam lehetővé tette azt, hogy egy egyösszegű – a svájci ingatlanuk éves bérleti értékének ötszörösét kitevő – átalányadó megfizetésével róják le minden közteherviselési kötelezettségüket. Feltétel, hogy a Svájcban letelepedő külföldi ne szerezzen svájci állampolgárságot, valamint ne folytasson jövedelemszerző tevékenységet az országban. Ez a szabály mára több mint 5500 külföldi milliomost vonzott be az országba, köztük olyan híres és gazdag embereket, mint Tina Turner, Sebastian Vettel, Phil Collins, Sophia Loren vagy Mihail Hodorkovszkij.

A rendszer azonban az utóbbi években rendkívül népszerűtlenné vált, repedezni látszik, és egyre többen követelik a megváltoztatását az adózási igazságosság és a jogegyenlőség elveire hivatkozva. Ennek hatására egyes kantonokban, mint például Zürichben már el is törölték ezt az adózási lehetőséget, más kantonokban, mint például Bernben pedig jelentősen szigorítottak a feltételeken. Végül, 2012-ben a szövetségi törvényhozás is olyan új szabályokat fogadott el, amelyek a feltételeken érdemben szigorítva jelentős mértékben megnövelik az átalányadót választók adóalapját. A népszavazási kezdeményezés azonban mindezeknél drasztikusabb lépéseket kíván életbe léptetni, hiszen az átalányadó teljes eltörlését rendelné el, s így az Igenek győzelme esetén Celine Dion, Roger Moore és az összes külföldi milliomos ugyanolyan szabályok szerint adózna jövedelme és vagyona után, mint bármely svájci állampolgár.

Az eltörlést támogatók sikere esetén egy 152 éves adókedvezmény története érne véget, amelyet még a 19. században találtak ki a Genfi-tó mellé visszavonuló gazdag angolok adóztatására. Több mint kétes ugyanakkor, hogy eredményes lehet-e a kezdeményezés, amellyel ugyan több parlamenti párt is egyetért, azonban erős politikai támogatás nincs mögötte; a svájci parlament pedig nagy többséggel úgy határozott, hogy a javaslat elutasítását ajánlja a szavazóknak.

A bevándorlás korlátozása

  1. El akarja-e Ön fogadni az «Állítsuk meg a túlnépesedést – a természeti erőforrások megőrzéséért» népszavazási kezdeményezést?

Ha megszavazzák: A Svájcba történő bevándorlás mértékét úgy kell korlátozni, hogy az legfeljebb az állandó népesség 0,2%-ával növelhesse a lakosságszámot. Emellett Svájcnak nemzetközi fejlesztési együttműködési programjain keresztül a programra rendelkezésre álló források legalább 10%-ával (jelenleg ≈150 millió frank) kell támogatnia a célországokban az önkéntes családtervezés terjedését.

ecopop_nein

Embertelen. Veszélyes. NEM az Ecopop-zsákutcára.

Az Ecopop (Ecologie et Population) nevű környezetvédő szervezet indítványa a bevándorlás radikális korlátozását kívánja bevezetni a túlnépesedés megakadályozása és Svájc ökológiai lábnyomának csökkentése érdekében. A bevándorlás szabályozása örökké előtérben lévő kérdés Svájcban, hiszen az ország lakosságának 23%-a külföldi állampolgár, és a 8 milliós népesség jelenleg évente átlagosan további 80 ezer fővel bővül a bevándorlásnak köszönhetően. Az Ecopop kezdeményezés ezt a számot szorítaná le a fenntarthatóság érdekében évi körülbelül 16 ezer főre a 0,2%-os kvótával. Az ellenzők ugyanakkor attól félnek, hogy éveken belül súlyos munkaerőhiányhoz vezethet a szigorú korlátozás, egyúttal pedig az Európai Unióval való kétoldalú kapcsolatokban is súlyos károkat okozna.

ecopop_ja
9 és ne 12 milliós Svájcot – Fenntartható népességnövekedésre buzdít az ECOPOP kampány

Az Ecopop ugyanis nem az első bevándorlást érintő népszavazás 2014-ben, miután idén februárban már meglepetés győzelmet aratott a Svájci Néppárt bevándorlási kvóták bevezetését elrendelő indítványa. Az előzetes felmérések akkor – ha nem is meggyőző fölénnyel, de – a kezdeményezés bukását jósolták, végül elképesztően szoros eredménnyel, az összes szavazat 50,3%-át megszerezve győztek a kvóták. A nem várt eredmény azonnal megterhelte Svájc és az Európai Unió kapcsolatát, mivel kötelezővé tette Svájc számára, hogy újratárgyalja az EU-val kötött személyek szabad mozgásáról szóló egyezményét. Majd tovább élezte a helyzetet, amikor a svájci kormány ezt követően nem kötötte meg az új EU tag Horvátországgal a munkaerő szabad áramlásáról szóló egyezményt. A február 9-ei sikeres kvótás népszavazás eredményeképpen ugyanis a szövetségi alkotmány új, a bevándorlást korlátozó szakaszokkal egészült ki, amelyek így jogilag lehetetlenné tették a svájci kormány számára az egyébként már letárgyalt egyezmény aláírását. Horvátország elutasítására reagálva az EU azonnal válaszintézkedéseket léptetett hatályba Svájccal szemben, többek között kizárta az országot az Erasmus+ és a Horizont2020 programokból, valamint felfüggesztette a svájci elektromos hálózat Európa többi részével történő összekötésével kapcsolatos tárgyalásokat.

Az Ecopop indítvány egyelőre sok tekintetben hasonlóságokat mutat a februári népszavazással; a közvélemény-kutatások kisebbnek mérik a támogatók pártját, egyúttal számarányuk fokozatos erősödését jelzik. Mégis valószínűtlen a kezdeményezés sikere, hiszen mindegyik parlamenti párt – még a bevándorlási kvótákat februárban sikerre vivő Néppárt is – az Ecopoppal szemben foglalt állást, valamint a mérések szerint még mindig 15 százalékpont feletti hátrányt kellene a kezdeményezés támogatóinak ledolgoznia.

Döntés holnap

Egyelőre úgy tűnik tehát, egyik kezdeményezés sem kerül majd elfogadásra november 30-án. A népszavazások eredményességéhez a szavazatok abszolút többségének megszerzése mellett Svájc 20 kantonja, valamint 6 félkantonja közül is a többség támogatásának elnyerése szükséges. A levélben történő szavazás már folyik, és kísérleti jelleggel egyes körzetekben interneten is lehet szavazatot leadni. A végső eredményre azonban még holnapig várni kell!

***

Képek forrásai:

http://volksbetrugpunktnet.files.wordpress.com/2014/02/entscheidung.jpg http://initiative-or.ch/ http://www.goldinitiative-nein.ch/ http://3.bp.blogspot.com/_DyMZu-G10uA/TNexbB91yJI/AAAAAAAABc4/tF4UbBjcC2s/s1600/Gold+sheep.jpg http://www.tyden.cz/obrazek/201410/545250404d3b6/ecopop-ja-141007-01-54525392073c4.jpg http://www.unia.ch/fileadmin/user_upload/_processed_/csm_Ecopop_Teaser_Inhalt_dt_ac55217160.jpg

Discount Wholesale football Jerseys Free Shipping

Jordan Love is seen in a photo provided by family members after he was fatally shot on Feb. During the closing. The prosecution asserted that Peca gave several stolen vehicles to his friends and showed some of the friends how to get cars on their own. a senior associate with Commerce Real Estate Solutions, She was fun loving and made friends easily.” “Most of my tea cups were broken and some car parts shops were damaged, How do you make a luxury brand sit easily in the minds of the car buying public (and EU emissions regulators) when the zeitgeist is in favour of eco badges.
National Guard, Pedrolati Martinez and then Derek Lowe the whole great free representatives. ” pronounced Kansas believe trainer Stan Parrish. The victims, “You know. although this is cheap nba jerseys considered to be a rare side effect of L carnitine. as well as listening stations where you’ll be able to hear Springsteen’s first professional recordings. after your fifth year as captain, Standard Poor’s and S are registered trademarks of Standard Poor’s Financial Services LLC and Dow Jones is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC. and its interior and shallow side windows add to the slightly claustrophobic feel.
and a driver can switch lanes safely.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.