Az egyenlő bánásmód útkereszteződéseiben

Mit takar az interszekcionalitás gondolata? Mi lehet különbség például egy színesbőrű nő és egy színesbőrű férfi diszkriminálásában?

Politikai nyomás az alkotmánybíróságon – Indonéziában és a világban

A jogállamisági viták kereszttüzében érdemes szélesíteni az Európa-fókuszú vitát, és körülnézni a világban máshol is.

A Velencei Bizottság a többszintű alkotmányosság rendszerében

Az alkotmányozás egyszerre a jog és a politika terrénuma.

Támogatja-e Ön…? – Az országos népszavazás intézménye és helyzete Magyarországon

Hogyan van szabályozva a mai magyar jogrendszerben a népszavazás intézménye?

Két választás Magyarországon (Mikszáth után szabadon)

Országgyűlési választás és országos népszavazás egy napon.

5 percben az Alaptörvény-vitáról – Avagy mitől lesz (il)legitim egy alkotmány?

Mik a funkciói az alkotmánynak, és milyen mértékben kell betöltenie azokat, hogy legitimnek legyen tekinthető?