Gránitba vésik a 2013-as minimum ponthatárokat, avagy harmadszor bakizott bele a kormány a felsőoktatási ponthatárok meghatározásáról szóló kormányrendeletbe

Sikerült javítani a hibát, idéntől a 2016-ban bevezetni ígért, de a most januártól hatályba lépett háromszáz pontos minimális ponthatárok helyett az eredeti kétszáz pontosak alkalmazandóak, és jelen állás szerint ez nem változik meg, még 2016-ban sem.

Arról már korábbi cikkeinkben beszámoltunk, kodifikációs hiba miatt már 2013-tól a 2016-ban bevezetni ígért háromszáz pontos minimális ponthatárok voltak hatályosak. A hibát észlelve az Oktatásért Felelős Államtitkárság 2013. január 7-én helyesbítéssel próbálta kezelni a kialakult helyzetet. Ehhez a helyesbítéshez azonban nem fűződött joghatás. Jeleztük továbbá, hogy ezt a lehetetlen állapotot csak a rendelet módosításával lehet megszüntetni. A tegnapi, 2013. február 20-ai Magyar Közlöny 27. számában megjelent a várva várt módosítás, ami bár 2013-ban megszüntette a hibát, de a kodifikációs tévedést követő kodifikációs hibát megtoldotta nem balladai, sokkal inkább kodifikációs homállyal.

visszaajovobe3nagy

A módosító rendelkezés helyesen újra megállapítja a Kormányrendelet 23. § (1) bekezdését (alapképzés és egységes, osztatlan képzés) és 14. § (5) bekezdését (felsőoktatási szakképzés), így a vonatkozó rendelkezések már helyesen a 240 és felsőoktatási szakképzés esetén a 200 pontot tartalmazzák.

A problémát ismét a jogalkotási törvény szabályainak figyelmen kívül hagyása okozta: a Kormány egy, már hatályon kívül helyezett rendelkezéshez próbál a hatályba léptető rendelkezés megváltoztatásával új jövőbeli hatályt kapcsolni. Erre semmilyen formában nem ad lehetőséget a jogalkotási törvény.

Emiatt a későbbi változások lépcsőzetes hatályba léptetése viszont most sem sikerült. A módosító rendelet teljes egészében lecserélni a Kormányrendelet alaphatálytól eltérő hatályt szabályozó rendelkezéseit, hogy immár a hibás 48. § helyett a 47. § legyen megjelölve:

Alapszöveg

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

Módosítás utáni szöveg

(2) A 48. § (2)-(3) bekezdése 2013. augusztus 31-én lép hatályba.(2) A 47. § (2)–(3) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A 48. § (4) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.(3) A 47. § (4) bekezdése 2013. december 15-én lép hatályba.
(4) A 6. § (2) bekezdés c) pontja, a 15. § (3) bekezdés d) pontja, a 15. § (5) bekezdése és a 18. § (1) bekezdés e) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba.(4) A 47. § (5) bekezdése 2014. december 15-én lép hatályba.
(5) A 48. § (5) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.(5) A 6. § (2) bekezdés c) pontja, a 15. § (3) bekezdés d) pontja, a 15. § (5) bekezdése és a 18. § (1) bekezdés e) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba.
(6) A 48. § (6) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.(6) A 47. § (6) bekezdése 2015. december 15-én lép hatályba.

A minimális ponthatár lépcsőzetes módosítását a Kormányrendelet 47. § (4)-(6) bekezdései tartalmazzák. Az ok, ami végrehajthatatlanná teszi mégis ezt a módosítási kísérletet, a jogalkotási törvény automatikus deregulációt (rendelkezés automatikus hatályvesztése) kimondó rendelkezésének figyelmen kívül hagyása. A jogalkotási törvény értelmében a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik [12. § (1) bekezdés]. Ez azt jelenti, hogy abban az időpillanatban, amikor a rendelkezés hatályba lép (ez a Kormányrendelet vonatkozásában január 1-je volt), a módosítás betölti a funkcióját, módosítja azt a jogszabályhelyet, amit a jogalkotó megjelöl, a módosítás tehát beépül az alapszövegbe, a módosító rendelkezés [esetünkben a 47. § (4)-(6) bekezdése] végrehajtottá válik. A jogalkotási törvény 12. § (2) bekezdése alapján ezek a végrehajtottá vált rendelkezések a végrehajtottá válást (január 1.) követő napon hatályukat vesztik.

A Kormányrendelet 47. § (4)-(6) bekezdése tehát 2013. január 2-án hatályát vesztette. A már hatályon kívül lévő rendelkezéseket pedig nem lehet későbbi időpontban hatályba léptetni, mint azt a módosító szándékolta. Hatályba léptető rendelkezés minden esetben még nem hatályos rendelkezéshez kapcsolódik: megmondja, mikor lép hatályba, mikortól alkalmazható. A hatályon kívül helyezés következtében a jogszabály már nem hatályos, ezért ahhoz ismételt hatályba léptetés nem kapcsolódhat. A szabályozás ismételten hatályossá és alkalmazandóvá a rendelkezés ismételt kimondásával, jelen esetben a lépcsőzetes módosítás ismételt megállapításával tehető.

Mindez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg a jogalkotó nem módosítja megfelelően a Kormányrendeletet, addig hiába az ellentétes kormányzati akarat, akár még 2016-ban is az alapképzésben és egységes, osztatlan képzésben valamennyi szak esetében 240 pont, felsőoktatási szakképzésben 200 pont lesz a minimális pontszám.

*

A kép forrása: http://www.weboid.hu/pictures/inarticle/inarticle-b-y126mguo9z.jpg

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.