Rendkívül megindító bensőséges, spirituális élet és emberi jogi tragédiák

E dolgozat a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda, az Új Jogtár és az Ars Boni jogi folyóirat által kiírt 2014. évi cikkíró pályázat keretében született.

Szerző: Kvapil Mónika

Manapság nagyon sokszor hallunk szerte a világban az emberiesség elleni bűncselekményekről, népírtásről. Minden kontinensen előfordul különböző formában, hol teljesen nyilvánosan, hol pedig hamis propagandába bújtatva. Gondolta volna, hogy a gazdasági fejlődésben élen járó országot vezető párt népírtást és emberiesség elleni bűncselekményeket, alapbűncselekmények millióit követi el, mert az állampolgárokra kényszerített pártkultúra gyökeres ellentéte az egyetemes alapelveknek? Pályamunkámban a napjaink Kínájában több mint 15 éve zajló Fálun Gong gyakorlók ellen irányuló üldözést mutatom be, amely nemcsak a kínai nép tragédiája, hanem az egész emberiségé.

A Fálun Dáfá (a világon Fálun Gong-ként is ismert) spirituális út. Nincs vallási formája, nincsenek rituáléi, sem imádsága és kultusza, valamint mentes minden politikai ideológiától. A gyakorlói számára világos értelmet, jó egészséget, az egyetemes alapelvek betartása pedig az egymás tiszteletben tartását, erkölcsös életfelfogást eredményez. A Fálun Dáfá nem vallás, gyakorolja a világ ma már több mint 114 országának, több mint 100 millió állampolgára vallástól, kortól, nemtől, társadalmi hovatartozástól függetlenül. A megalapítóját, Li Hongzhi urat többször jelölték Béke-Nobel díjra, számos hazai (kínai) és nemzetközi kitűntetésben részesült, már abban az időszakban is (1992-1999), amikor a Kínai Kommunista Párt (továbbiakban: KKP) még nem tiltotta, hanem támogatta. Rövid időn belül 70 millió ember kezdte el gyakorolni, és művelni magát az egyetemes erkölcsi normáknak – igazság, jószívűség, tolerancia – megfelelve.

A Fálun Gong a tilalomig (1999. július) sok ázsiai ember életének szerves része volt. Emberek tömegei gyűltek össze reggelenként a szabad ég alatt, ahol együtt végezték a gyakorlatokat. Nészerűsége Kína határait is átlépte, a nyugati országokban is milliók életét változtatva meg ezzel, népszerűsége a mai napig is töretlen. Bizonyára önben is felmerül a kérdés, hogy miért is üldözik a művelőket.

A KKP egykori vezetője Jiang Zemin riválist látott benne a népszerűsége miatt, és úgy vélte, hogy megszünik a KKP mentális kontrolja az állampolgárok felett, ami a legfőbb jellemzője kommunista rezsimnek. Ezért 1999 júliúsa óta ezeket az embereket koncentrációs- és munkatáborokba zárják, ahol a kényszermunkán kívül a “reformálás” jegyében kegyetlenül megkínozzák őket, azért hogy feladják a lelkiismeretük hangját követő életfelfogásukat. Alig lehet elhinni, hogy a Fálun Gongot csak népszerűsége miatt nyomják el, pedig pontosan ez történt. Egypár hivatalos, de titkos felmérés kimutatta, hogy a Kommunista Párt – és a kormányhivatalok tagjai, valamint professzorok, tanárok, katonák és rendőrök is gyakorlók. A kormány néhány vezetője ezt a tényt politikai szempontból kockázati tényezőként értékelte, ezért létrehozta a 610-es ügyosztályt, aminek illetékessége szerint az egész országban, hatáskörébe tartozott a rendőrség utasítása a gyakorlók ellen irányuló zaklatások, bántalmazások megvalósítására.

A “reform” ellenére egy Fálun Gong gyakorló így vall a börtönben szerzett tapasztalatairól: „Az őrök megparancsolták az elítélteknek, hogy kényszerítsenek az ‚elítéltek szabályai‘-nak szavalására. Ellenálltam, mindegy hogyan ütlegeltek, mert nem vagyok elítélt. Állították, hogy én is elítélt vagyok, mint ők, máskülönben nem lennék börtönben.“ Erre ezt mondtam: „Nem, én azért vagyok börtönben, mert ellenálltam és hű voltam a lelkiismeretemhez. Nagyon könnyen kijuthatnék, ha feladnám a Fálun Gong gyakorlását, ezzel szemben ti nem tudnátok ilyen könnyen kiszabadulni. ” Ez az egyszerű példa jól mutatja az üldözés lényegét: felcserélni a jót a rosszal, kényszeríteni az ártatlant, hogy vallja magát bűnösnek. Nincs nagyobb bűn annál, mint amikor valaki a saját lelkiismerete ellen vétkezik.

A KKP által vezérelt üldözés a Fálun Gong gyakorlók ellen, nem csak a lelkiismerethez való jogot sérti, hanem egy jól irányított művelet az emberiesség – emberiség elpusztítására. Talán Ön is nehezen tudja elképzelni, miért tudnak a Fálun Gong gyakorlók ellenállni ennek a nyomásnak. Ha a jó és rossz tudna kompromisszumot kötni, akkor minek létezne ez a két véglet? A lelkiismeret, és a jóság az ember veleszületett tulajdonsága, az emberi lét egyik esszenciája. Ez az egyedüli dolog, amit egy emberi lény fenn tud tartani bármilyen körülmények között. A lelkiismeret továbbá meghatározza az emberi természetet.

Magyarország Alaptörvényének VII. cikke is kimondja: “(1) Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához”. A népirtás és az emberiesség elleni bűncselekmények, melyek ebben a kommunista rendszerben szisztematikusan és ideológiai alapon történnek, úgy tűnik egyidős az emberi társadalmi rend hanyatlásával, és az erkölcsi normák durva megsértésével. Karthágó rómaiak által történő „lerombolása”, az örmény népirtás, a zsidó holokauszt vagy a közelmúltban történt Iszlám Állam által elkövetett népírtás csupán néhány példa a sok közül.

Az első, a bűncselekmény fogalmát meghatározó jogforrás az 1948. évi ENSZ Egyezmény („Genocídium-egyezmény”) volt. A népirtás lényegét tekintve bizonyos – ún. alapcselekményeknek nevezhető – bűncselekményeknek valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges megsemmisítésének szándékával történő elkövetését jelenti. A kínai emberek összezavarodottak, nem tudják elhinni, hogy ez történik az országukban. Nem tudják megérteni, hogy a KKP hogyan képes ezen cselekedetek elkövetésére saját állampolgárai ellen. Sőt nemcsak a magukat művelni akaró embereket sújtja az elnyomás, hanem azokat is, akik kiállnak ezen irracionális és kegyetlen üldözés ellen.

Gao Zhisheng, egy hívő katolikus ügyvéd, akit 2001-ben az Igazságugyi Minisztérium Kína első 10 legjobb ügyvédje közé választott. Nagy népszeruségnek örvendett, az emberek körében is, akiktől a “Kína lelkiismerete” nevet kapta. 2004-ben írt egy levelet a Nemzeti Népi Kongresszusnak melyben felmentését kérte Huang Wei -nek akit a Fálun Gong gyakorlása miatt munkatábori szolgálatra ítéltek. 2005 őszén több nyílt levélben kérte a Fálun Gong gyakorlók elleni üldözés befejezését. Kérése nem maradt válasz nélkül, családját azonnal 24 órás megfigyelés alá helyezték, praktizálási jogát elvették, és irodáját bezárták. 2006. augusztus 15-én a rendőrség elrabolta, “őrizetbe” vette, majd decemberben “hivatalosan” is elítélték. “Államhatalom elleni úszitás és felbújtás” vádjával, öt év próbaidővel házi őrizetbe vették. Átélte azokat a kínzásokat is, melyeket a Fálun Gong gyakorlók “reformálására” használnak fel. 2011-ben az öt évre rendelt házi őrizet a végéhez közeledett, amikor a rezsim kijelentette: “megsértette a szabályokat, ezért 3 évi letöltendő börtönbüntetésre ítéltik, a távoli Xinjiang tartománybeli Shaya börtönbe”. Letartóztatásának híre bejárta a világot, számos támogatásra tett szert, pl. az Amerikai Kongresszustól, az Európai Unió parlament tagjaitól, Kanadától, Amnesty International-tól, Cseh Köztársaságtól, ahol a Szenátus épületében tartott, az NTD TV -ben szerte a világon online közvetített jótékonysági koncert keretében hívták fel a figyelmet az illegális fogva tartására. Az emberi jogokért vívott munkája elismeréséért három alkalommal Béke Nobel Díjra jelölték. Kiszabadításáért folytatott harcának azonban meg lett az eredménye, idén augusztus 7-én átadták családjának rettenetes egészségügyi állapotban, azonban még nem nyerte vissza szabadságát, mert folyamatosan minden lépését követik.

Szerencsére vannak túlélők, akiknek a történetei emberek millióinak szívét érintették meg szerte a világban. Michael Perlman, díjnyertes rendező, az NTD TV és a World2Be Produkció kooperációjában megfilmesítette két munkatábort megjárt művelő történetét. A mű a Free China, The Courage to believe címmel, szerte a világon díjnyertes produkcióvá vált. Ezek a tragédiák csak a jéghegy csúcsai abban a brutális üldözésben, amely során a KKP megpróbálja ellehetetleníteni a Fálun Gongot művelő emberek életét. Több mint 3600 gyakorló halt meg rendőrségi erőszak miatt 1999 júliusa óta. Ez a szám azonban csak a dokumentált eseteket jellemzi, a nem dokumentált esetek száma eléri a több százezret is.

Ottawa városban 2006. július 6-án lezajlott sajtótájékoztatón közzétettek egy vizsgálati jelentést, mely a Kínában folyó szervátültetési tevékenységekről számolt be, és mely nemzetközi szinten is felkeltette az érdeklődést. A vaskos 52 oldalas vizsgálati jelentésben David Kilgour, az egykori kanadai parlamenti képviselő, és az ázsiai és pacifikus övezetért felelős egykori államtitkár, valamint David Matas, neves emberi jogi ügyvéd megerősítették, hogy Kínában a szervátültetések miatt masszív és szisztematikus gyilkosságokat követnek el. Mintegy két hónap kutatás után, olyan bizonyítékokat tártak fel, melyek beigazolták kezdeti aggodalmaikat. Ijesztően sötét felhők vetülnek a mai Kínában az emberek ellen elkövetett újfajta, állami erőszakos menyilvánulásra. David Matas-tól idézve: „képzelje el a gonosz egy formáját, amit Földünkön látunk … a gonosz egy új formáját“, a holokauszthoz hasonlót.

A lehető legélesebben elítélik azt, amit Kína a mai napig megpróbál a nyilvánosság előtt takarni – ami nem más, mint az emberiesség ellen elkövetett bűncselekmény. Egy olyan kegyetlen bűncselekmény, mely a profitszerzés céljából „ a gonosz egy új formájaként” látott napvilágot. A szerzők a vizsgálati eredményeikre alapozva meg vannak róla győződve, hogy Kínában elsősorban Fálun Gong gyakorlókat öltek meg az erőszakos szerveltávolítások közben. A KKP által vezetett Fálun Gong elleni üldözés és elnyomás mintegy 40.000 beültetett szervvel járult hozzá a szervrabláshoz, és ezeket a számokat a Kínában végrehajtott kivégzések – hivatalosan publikált – számát figyelembe véve, nem lehet megmagyarázni.

A kínai kormány által, minden lehetséges módon megalázott, és megrágalmazott spirituális iskolát, 1999-től folyamatosan elnyomják és üldözik, követőit népes munkatáborokban tartják fogva, ahol mindennapi gyakorlattá vált, hogy alapos és drága orvosi kivizsgálásokat hajtanak végre rajtuk. Két könyvet is kiadtak a témában: Bloody Harvest: Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China in 2009 (Véres Örökség, Szervrablás a Fálun Gong gyakorlóktól Kínában, 2009), és State Organs: Transplant Abuse in China in 2012 (Állami Szervek: Transzplantációs visszaélések Kínában, 2012). A könyvekben arra a végkövetkeztetésre jutottak, hogy többtízezer Fálun Gong gyakorlót mészároltak le a szerveikért Kínában.

Az „Orvosok az Erőszakos Szervrablás Elleni Nemzetközi Szövetsége (Doctors Against Forced Organ Harvesting – DAFOH)“ kezdeményezett egy petíciót a szervkereskedelem megfékezésére. Felhívja a figyelmet arra, hogy több tízezer élő ember, lelkiismereti fogoly szerveit rabolják el erőszakkal a kínai állami rendszerben, majd a szervátültetésre várók számára értékesítik őket. 2006 augusztusa óta, Manfred Nowak az ENSZ kínzásokat vizsgáló különmegbízottja, és Asma Jahangir, az ENSZ vallásszabadsági és hittel kapcsolatos különmegbízottja, a Kínzások Elleni Bizottság elé tárt számos olyan bizonyítékot, melyek igazolják, hogy a Kínai Kommunista Párt begyűjti az élő Fálun Gong gyakorlók szerveit. 2008 évi nyilatkozataik szerint: „Azok a bizonyítottan rövid várakozási idők a megfelelő szervekre, amelyeket reklámoznak, arra engednek következtetni, hogy egy számítógépes rendszert használnak az átültetések nyilvántartásához, amelyek a leendő, élő donorok nagy számát tartalmazzák. Ismeretes, hogy az ellentmondás az elérhető szervek és az azonosítható források között azzal magyarázható, hogy a Fálun Gong gyakorlók szerveit elrabolják. Továbbá, az is ismeretes, hogy a szervátültetések ugrásszerű növekedése 2000-től kezdődően egybeesik és összefüggésbe hozható ezen személyek (a Fálun Gong gyakorlók) üldözésének kezdetével.” (ENSZ dokumentum A/HCR/7/10/Add.1,29 February 2008 paragraph 40 to 41)

Arthur Caplan professzor, a New York-i Langone Medical center orvosi etikával foglalkozó részlegének vezetője felülvizsgálta az összegyűjtött bizonyítékokat, és professzionális orvosi szemszögből kiindulva szintén arra a következtetésre jutott, hogy Kínában állami rendszert alkottak az „igény szerinti gyilkolásból”. 2013. december 6-án, a kanadai Mr. Irving Cotler, bevezetett egy törvényt, amely megakadályozza, hogy a kanadaiak olyan szervekhez jussanak, amelyek adományozásába nem egyeztek bele.

A fent említett közéleti személyiségeken, szervezeteken kívül nagyon sokan tesznek lépéseket annak érdekében, hogy leleplezzék a KKP emberiség elleni bűncselekményeit. 2004. január végén az Európa Tanács egy határozatban szólította fel a totalitárius kommunista rezsimet, amely az első hivatalos jogi ítélet volt a politika legmagasabb szintjéről. A KKP –ről megjelent Kilenc Kommentár a német nyelvű The Epoch Times újság különkiadásában jelent meg. 2008-ban Izraelben legálisan is megtiltották a szervturizmust, azokra a bizonyítékokra hivatkozva, amelyek a Kínában történő szervrablásokról szólnak. Az Európai Parlament 2013. december 12-i állásfoglalása a kínai szerveltávolításról (2013/2981(RSP)) mélyrehatóan tárgyalja a szerveltávolításokkal kapcsolatos jelentéseket, egyezményeket, tagállamok együttműködését, szervadományozási cselekvési terveket, Kína által rafifikált egyezményeket, „3. felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy vesse fel a kínai szerveltávolítás ügyét; javasolja, hogy az EU és tagállamai nyilvánosan ítéljék el a szervátültetéshez kapcsolódó visszaéléseket Kínában, és tájékoztassák erről a problémáról Kínába utazó állampolgáraikat; felszólítja az EU-t, hogy átfogóan és átláthatóan vizsgálja meg a Kínában alkalmazott szervátültetési gyakorlatokat, továbbá felszólít, hogy az ilyen etikátlan gyakorlatokban részt vevőket helyezzék bűnvádi eljárás alá;“.

Az USA-ban a Képviselők Háza jelenleg éppen azon dolgozik, hogy egy állásfoglalást hozzon, amellyel elítéli a szervrablásokat Kínában, ill. hogy felszólítsa Kínát a kivizsgálásokra és felelősségre vonásokra az ügyben. “Mindazon taktikák ellenére, amelyeket a kínai hivatalnokok alkalmaztak annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljanak és megfélemlítsék a többi kormányt, hogy megakadályozzák, hogy nyilvánosságra hozzák ezeket a bűntényeket, nagyon sokan vannak, beleértve az Európai Parlamentet is, akik vállalják azt a kihívást, hogy felszólítsák Pekinget ennek a borzasztó gyakorlatnak a befejezésére. A vizsgálati jelentések szerint 45.000 és 65.000 közé tehető azon Fálun Gong gyakorlóknak a száma, akiket megöltek a szerveikért, profitért cserébe. Ezt meg kell állítani! Ez az egész emberiség elleni sértés!”

Források, felhasznált irodalom:
1. Mi a Fálun Dáfá: http://hu.falundafa.org/
2. Magyarország Alaptörvénye
3. 2012. évi C tövény a Büntető Törvénykönyvről
4. Az 1948. évi ENSZ Egyezmény
5. Kilenc kommentár a Kínai Kommunista Pártról: http://kilenckommentar.hu/kommentar1.html
6. ClearHarmony magyar nyelvű kiadásában az „üldözés kínában” című kategóriában részletes beszámolókat találhatnak az üldözésről és a kegyetlen módszerekről: http://faluninfo.hu/sajtoanyag.pdf
7. DAFOH- az orvosszövetség hivatalos weboldala: http://www.dafoh.org és a petíció: http://www.dafoh.org/petition-to- the-united-nations/
8. Az Európai Parlament 2013. december 12-i állásfoglalása a kínai szerveltávolításról (2013/2981(RSP))
9. Egy rövid videó a témában, az NTD független, amerikai székhelyű tv adótól: http://www.youtube.com/watch?v=bvAOOwvJMZs (Killed for organs: China’s Secret State Transplant Business)
10. Michael Perlman, az NTD TV és a World2Be Produkció bemutatja: Free China, The Courage to believe c. film: http://freechina.ntdtv.org/homepage/
11. Gao Zhisheng: A China More Just, Copyright 2007 by Broad Press USA
12. A magyar nyelvű eP állásfoglalás: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7- TA-2013-0603+0+DOC+XML+V0//HU&language=HU

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.