Safarov hagyatéka

Ramil Safarov 2012. augusztus 31-én került vissza hazájába, ahol rögtön elnöki kegyelemben (és egyéb ajándékokban) részesült. A hír hallatán felhördült a hazai és a nemzetközi közvélemény is, kiszivárgott tanácsai miatt kínos magyarázkodásra kényszerült a Magyar Külügyi Intézet, Örményország pedig megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal. Mi történt?

safarovnagy

A széleskörű visszhangok bemutatásától eltekintve, jelen írás az eset nemzetközi jogi olvasatára koncentrál, mely előrevetíthetően a nemzetközi jog, mint a nemzetközi kapcsolatok szükséges, de egyáltalán nem elégséges karakterét emeli ki.

Az ügyet részletesen elemző Törő Csaba (MKI) írásában felhívja a figyelmet a kérdéses eljárás automatizmusára. Idézi az elítéltek átszállításáról szóló strasbourgi 1983-as egyezményt, mely alapján több tucat „átadásra” került már sor, melyek technikailag rendben zajlottak. Az egyezmény értelmében nem az a kérdés, hogy az elítélt folytatja-e kirótt büntetésének letöltését; az átadó államnak arról kell biztosítékot kérnie, hogy milyen jogalapon történik a büntetésvégrehajtás folytatása. A Magyar Nemzetben nyilvánosságra hozott azeri levél végső soron ilyennek tekinthető, így a magyar fél nemzetközi jogilag az előírtak szerint járt el.

Ezek után kérdés, hogy az azeri kegyelem jogszerű volt vagy sem. Mint arra a szerző rámutat, Azerbajdzsán fenntartással (19-23. cikk) élt az Egyezményt illetően, melyet Magyarország elfogadott, aminek következtében a fenntartás viszonos alapon kerül alkalmazásra. Miben állt a fenntartás? „Azerbajdzsán a saját illetékes hatóságainak egyetértéséhez köti az általa átadott elítéltekre vonatkozó kegyelmet vagy amnesztiát kimondó döntések meghozatalát az átvevő országban.” (ford. T.Cs.) Azaz, hangzik a következtetés: a magyar fél egyetértése nélkül Safarov nem kaphatott volna kegyelmet.

Pusztán nemzetközi jogilag tehát egyszerű elemekből áll az eljárás. A kérdések azonban sokkal inkább a kiadatást megelőző döntéssel kapcsolatban merülnek fel és a jogon túl kezdenek érdekesek lenni. Mindebből pedig nem maradhat más az olvasónak, mint hogy elhiheti azt, amit az általa fogyasztott média interpretál.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

*

A kép forrása: http://www.rferl.org/content/safarov-azerbaijan-armenia-european-parliament/24707701.html

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.