Smart city-Élet az okos városban (1.rész)

E cikk a Bird & Bird és az Arsboni által meghirdetett 2019. évi Cikkíró Pályázat keretében született.
Szerző: Fekete Krisztina

Okos városok, okos városlakók: Jogok és kötelezettségek a városi innovációs környezetben

A városok kreatív kapcsolatokat szülnek- ez az egyik legfontosabb oka a jelenlegi virágzásuknak.”[1]

Az amerikai író, Joshua Wolf Shenk szavai is utalnak arra, hogy a városok milyen sokszínűek és változatosak.

De hogyan lesz egy város okos város, és mi által válik a területfejlesztési innováció középpontjává?

Legal Fest 2019 - Megnyílt a Priority Line

Állj be még ma a Legal Fest Priority Line-ba, és nem csak első kézből fogod megkapni az infókat, hanem meglepetéssel is várunk majd a helyszínen!

A smart city, okos város fogalom már az 1990-es években megjelent. Hazánkban kormányrendelet határozza meg a fogalmát, mely szerint az okos város olyan település, amelyik az integrált településfejlesztési stratégiáját okos módszertan alapján készíti és végzi.

Ez a módszertan magában foglalja a természeti és épített környezet, a digitális infrastruktúra, a települési szolgáltatások fenntartható, korszerű, innovatív fejlesztését a lakosság bevonásával.

Mi az okos város és az okos városlakók feladata? Hogyan változnak a jogok és kötelezettségek ezen kontextusban?

Az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai, figyelembe véve azok eltérő adottságait (úgy mint gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, közigazgatási terület nagysága) törvényben is meghatározottak. Ezek mentén érdemes áttekinteni, hogy az okos várossá válás folyamatában egy-egy kötelező feladat ellátásakor, milyen „okos” megoldások alakultak ki, illetve alakíthatóak ki a jövőben:

– településfejlesztés: „Smart city” stratégia kidolgozása

A smart city hazai pillérei az okos mobilitás (smart mobility), az okos élhető környezet (smart environment), az okos emberek (smart people), az okos életkörülmények, életminőség (smart living), az okos kormányzás (smart governance), és az okos, fenntartható gazdaság (smart economy). Az okos város feladata, hogy ezen pillérek mentén felmérje a saját helyzetét, lehetőségeit, ennek fényében pedig optimális fejlődési irányt és cselekvési tervet határozzon meg.

– településüzemeltetés: „Okos mobilitás” pillér

Intelligens közvilágítás mozgás interakciókkal, elesésjelzők, kerékpárosbarát közlekedéstervezés, „közbringarendszer” (Debrecenben UniBike), elektromos autó töltési helyek kialakítása, okos közlekedési rendszer platform (közlekedésfigyelő és irányító rendszer, valós idejú adatok feldolgozásával), e-parkolójegy váltás el. Ide tartozik a közautó szolgáltatás is, amely autó megosztási (carsharing) rendszert jelent: a gépjárműkölcsönzés célja az, hogy az egy irányba utazó városlakók saját autójukat kiváltva, olyan városi autókkal közlekedjenek, amelyek nem szennyezik a környezetet. Ezzel együtt a parkolóhelyek kihasználtsága is csökkenthető. Debreceni példaként említhető a közlekedésben az „okos zebra” nevű fejlesztés, melynek célja a biztonságos gyalogos átkelés. Az átkelőhely szenzoros oszlopai érzelik a gyalogosokat, és LED lámpa segítségével villogó fény jelez az autósoknak, így felhívja a figyelmet a gyalogátkelőhelyre.

– egészségügyi ellátás: „Okos életkörülmények, életminőség” pillér

A városlakók testi, szellemi egészségének megőrzésére, speciális igényeinek kielégítésére a digitális rendszerek, alkalmazások bevezetése lehetőséget teremt A „Smart Healthcare” tervezési alapjai a távorvoslás és távdiagnosztika, a Big Data, a mobilitás és a felhő alapú szolgáltatások, valamint az ’Internet of Things” és a digitális kórház adminisztráció.

Nézzük meg ezeket egyenként is.

A távorvoslás, távdiagnosztika célja egyrészt, hogy a magas szintű betegellátás a távolabb élő beteg részére is biztosított legyen, másrészt pedig szabadságot biztosít mind a páciens, mind az orvos számára, hiszen nincs utazás, a várakozási idők csökkennek, és az okos szenzorok, digitális eszközök segítségével, valamint azok adatainak feldolgozásával lehetségessé válik a diagnosztika, a gyors adatelemzés, és a kezelés és az esetleges további beavatkozások irányának kiválasztása. A „Big data” pont a kockázatos tényezők azonosítását segíti, de a mesterséges intelligencia felhasználásával a távsebészet, robotsebészet is kialakítható. A mobilitás és a felhő alapú adatszolgáltatások segítségével javítható az egészségügyi intézményekkel való kapcsolattartás, a betegek adataihoz való hozzáférés. Az „Internet of Things” azt jelenti, hogy a betegnek különböző alkalmazások, fejlesztések révén lehetősége van például otthoni EKG vizsgálat elvégzésére, vagy oxigén szint mérésre, majd ezek adatait a mobil eszköz segítségével továbbíthatja orvosának.

A digitális adminisztrációt szolgálja hazánkban az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) bevezetése. „A rendszer regionális és országos szinten képes összekapcsolni a korábban szigetszerűen működő medikai rendszereket, így hatékonyabbá tudja tenni az egészségügyi ellátás teljes folyamatát, és segíti az ellátórendszert összefogó egészségügyi centralizációt. A hálózathoz csatlakozva az ország bármely mentőállomása, patikája vagy orvosi rendelője hozzáférhet az adatokhoz”[2].

– helyi közösségi közlekedés biztosítása: „Okos élhető környezet” pillér

Car-free living (autómentes lakóövezet Bécsben), okos közlekedési kártya (London) E-jegy (Debrecen), elektronikus jegyellenőrző rendszerek a közösségi járműveken, okos megállók telepítése.

– településbiztonság: Okos életkörülmények, életminőség” pillér

Intelligens kamerarendszerek térfigyelése (arcfelismerés, valamint az adatok összegzése és továbbítása), intelligens beléptető rendszerek az intézményekben.

Az okos városok létrejöttének kulcsa a szolgáltatások és a működési mechanizmusok kialakítása, decentralizálása és így a helyi viszonyokhoz, lehetőségekhez igazítása. Ez azért is fontos mert egy kisebb településen, ahol például a közösségi közlekedés kihasználatlan, a hangsúly inkább az egészségügyi szolgáltatások, vagy akár az oktatási rendszer technológiai fejlesztésére, és a hozzáférésükhöz való javítására kell, hogy helyeződjön.

A smart city stratégia akkor válik fenntarthatóvá, ha a társadalmi és gazdasági szereplők bevonásával széles körű kommunikációt és támogatottságot is megvalósít.A közös célok elérése érdekében tehát a lakosság, a helyi vállalkozások és az intézmények bevonása elkerülhetetlen. Az okos városlakók feladata, hogy javaslataikkal segítsék a folyamatot, részt vegyenek a visszacsatolásban, és közösségépítéssel minél szélesebb együttműködést alakítsanak ki.

Mindezeket áttekintve azonban jogosan merülhet fel a kérdés:sérülhetnek-e a városlakók jogai? Megőrizhető-e az állampolgári szuverenitás és függetlenség egy olyan környezetben, ahol az egyénre vonatkozó „érzékeny” adatok is elérhetővé válnak?

A válasz elsősorban az adatvédelmi szabályok körében keresendő. Tekintve, hogy a rendszerek kialakítása, működtetése személyes adatok felhasználását igényli, a hatalmas mennyiségű adatok kezelése, elemzése, tárolása jogszerűen kell történjen, mind az önkormányzatok, mind a különböző szolgáltatók részéről. A jogszabályi előírásokra tekintettel meg kell határozni a rendszereket kezelő személyek körét, és a rájuk vonatkozó szabályok érvényesülését kiemelten szükséges ellenőrízni.

Fontos, hogy az adatvédelmi szabályok érvényre jutását, már a stratégiai tervezés során is figyelembe vegyék a döntéshozók, hiszen megalapozott, és a városlakók jogait, érdekeit érvényre juttató cselekvés program csak így alakítható ki.

Források

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről szóló 252/2018. (XII.17.) Kormányrendelet

http://lechnerkozpont.hu/doc/okos-varos/smart-city-tudasplatform-metodikai-javaslat.pdf

http://smartcity.debrecen.hu/hu/blog/digitalizacio-az-orvoslasban

http://smartcity.debrecen.hu/hu/strategia

https://pont-most.hu/ablak/dr-smart-okos-technologiak-az-egeszsegugyben

[1] https://www.citatum.hu/idezet/93803

[2] https://pont-most.hu/ablak/dr-smart-okos-technologiak-az-egeszsegugyben/

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.

MEGOSZTÁS