A házassági vagyonjogi szerződés

A házassági vagyonjogi rendszerekkel egyik korábbi cikkünkben (itt) foglalkoztunk. Jelen cikkünkben a házassági vagyonjogi szerződés jogintézményét vesszük górcső alá. 

Házassági vagyonjogi szerződésben a házasulók és a házastársak maguk határozhatják meg azt a vagyonjogi rendszert, amelyet a házastársi vagyonközösség helyett a szerződésben meghatározott időponttól életközösségük időtartama alatt a vagyoni viszonyaikra alkalmazni kell. A felek a házassági vagyonjogi szerződésben vagyonuk meghatározott részei tekintetében különböző vagyonjogi rendszereket köthetnek ki, és eltérhetnek a törvényes vagy a választott vagyonjogi rendszerek szabályaitól is, ha az eltérést e törvény nem tiltja.

A törvény az egyes vagyonjogi rendszerek kapcsán mintaszabályokat ad, amelyektől a felek a házassági vagyonjogi szerződésben szabadon eltérhetnek, illetve módjuk van arra is, hogy fenntartsák a házastársi vagyonközösséget, de bizonyos kérdésekről – így tipikusként a közös vagyon és különvagyon köréről – eltérően rendelkezzenek szerződésben.

Házassági vagyonjogi szerződést házasulók és házastársak köthetnek, ennek értelmében még a házasságkötés előtt létrehozható a megállapodás, de akár a házasság fennállása alatt, lényegében bármikor. Fontos, hogy a szerződést csak személyesen lehet megkötni. A szerződési szabadság elve érvényesül a szerződés hatályának a meghatározása során is, így a házastársak maguk határozzák meg azt az életközösség fennállása alatti időpontot, amelytől kezdődően a szerződés rájuk nézve hatályos.

A házassági vagyonjogi szerződés érvényességéhez mindenképpen szükséges, hogy azt közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalják a felek. A közjegyző és az ügyvéd eljárása biztosíthatja azt, hogy a házastársak megfelelő felvilágosítás birtokában kössenek ilyen szerződést, miután a felek elemi érdeke, hogy ismerjék azokat az érdekeket és kockázatokat, amelyek felvetődnek. 

A törvény fokozott figyelmet fordít a hitelezők védelmére. Ennek megfelelően rendezi a házassági vagyonjogi szerződés harmadik személyekkel szembeni hatályát. Harmadik személlyel szemben ez a szerződés akkor hatályos, ha azt a házassági vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába bevezették vagy a házastársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés tartalmáról tudott vagy tudnia kellett. A közhiteles nyilvántartás megkönnyíteni kívánja a vagyonjogi szerződések fennállásának bizonyítását. 

A házassági vagyonjogi szerződés nyilvántartásba való bejegyzése azt a vélelmet keletkezteti, hogy az a szerződés fennáll, de ennek ellenkezője bizonyítható. Sem a vagyonjogi szerződés nyilvántartásba való felvétele, sem pedig annak a ténynek a bejegyzése, hogy a vagyonjogi szerződést módosítják vagy megszüntetik, nem automatikusan történik; a házastársak közjegyző előtt előterjesztett kérelmére kerül erre sor. A kérelmet közösen és személyesen kell előterjeszteniük. A közjegyző illetékességét a házastársak bármelyikének lakóhelye vagy tartózkodási helye megalapítja.

A házassági életközösség fennállása alatt a házastársak a szerződést módosíthatják és megszüntethetik. A szerződés módosítására és megszüntetésére a szerződés létrejöttére vonatkozó érvényességi és hatályossági szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

A törvény további rendelkezésekkel igyekszik harmadik személyek, hitelezők érdekeit védeni azzal, hogy kimondja, hogy a házassági vagyonjogi szerződés nem tartalmazhat olyan visszamenő hatályú rendelkezést, amely bármelyik házastársnak harmadik személlyel szemben, a szerződés megkötése előtt keletkezett kötelezettségét a harmadik személy terhére változtatja meg. 

Végül a házassági vagyonjogi szerződésben a felek a vagyonukról haláluk esetére rendelkezzenek, amelyre a közös végrendeletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, amellyel egy későbbi cikkünkben foglalkozunk részletesen.

Amennyiben házastársi vagyonközösséggel vagy egyéb, családjoggal kapcsolatos kérdése van, és hatékony megoldására van szüksége, keresse bizalommal az Ecovis Hungary Legal jogi szakértőit!

Ecovis Hungary logo Az Üzlet & Jog rovat az Ecovis Hungary Legal és az Arsboni szakmai együttműködésében megjelenő állandó melléklet

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Arsbonit a Facebookon. Videós tartalmainkért pedig látogass el a Youtube csatornánkra.