LegalTech forradalom – Üssük fel a CodeX-et!

A technológiai fejlődés folyamatosan formálja a mindennapjainkat, így teremtve akár teljesen új gazdasági és kereskedelmi viszonyokat. A legújabb – negyedikként is hívott – ipari forradalom a jog területét sem kerüli el.  Az átalakuló világkörnyezet pedig eddig még nem látott kihívások elé állítja a jogtudományt, rákényszerítve azt arra, hogy  válaszokat találjon ezekre a folyamatokra és megalkossa az új jogi keretrendszereket.

A CodeX a jogalkalmazói tevékenységet segítő amerikai startupokat és szoftvereket mutatja be.

A startupok, a jog és innováció, a digitalizáció, a robotizáció és akár a mesterséges intelligencián alapú szoftverek jelentősége elvitathatatlan lett. Ezért érezzük szükségét, hogy a cikkünkben ezen terület nemzetközi alakulásával foglalkozzunk.
A LegalTech témakörében a kaliforniai Stanford University által létrehozott, CodeX nevet viselő online adatbázis kategorizálása mentén mutatjuk be a jogalkalmazói tevékenységet segítő amerikai startupokat és szoftvereket. A CodeX kilenc kategóriára bontja az egyesült államokbeli LegalTech piacon szereplő, jogalkalmazói tevékenységet végző startupokat, aszerint, hogy az általuk kifejlesztett szoftver milyen jogászi (jogalkalmazói) feladatot könnyít meg a szakemberek számára.

LegalTech és LawTech – fogalmi áttekintés

A LawTech vagy LegalTech kifejezések alá tartozik minden olyan IT megoldás, ami a jogászok, az ügyvédi irodák, és a bíróságok munkáját segíti az online jogtártól kezdve a munkaórák rögzítését és a számlázást segítő szoftvereken át az elektronikus irattárig.
Ideértve azokat a 21. századi információs társadalomban már köztünk „élő” innovációkat, mint pl. a drónok szabályozása, az önvezető autók integrálása a közúti közlekedésbe vagy a Big Data és blockchain rendszerek.

A LegalTech és LawTech fogalmakra a szakirodalom bizonyos esetekben szinonimaként, bizonyos esetekben eltérő fogalompárként utal, így a fogalomhasználat kapcsán nincsen egységes konszenzus a jogtudományban. Jelen írásunkban szeretnénk ezt a két fogalmat élesen elhatárolni egymástól, és

a LawTech kifejezést a törvényalkotási és szabályozási feladatokra használni, a LegalTech kifejezést pedig a fent említett, a jogalkalmazói munkát segítő IT megoldások összeségére.

Az általunk használt fogalomkészletet így a jogalkotói és jogalkalmazói kategóriafelosztásban rögzítettük.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

Az újdonságok bemutatása mellett írásunkban hangsúlyozni szeretnénk, hogy az innovációt ne démonizáljuk és ne ellenségként tekintsünk rá. A technikai fejlődést a jogászok munkáját elkobzó rendszerek összessége helyett inkább új lehetőségek esetleges forrásaként érdemes felfognunk. A jog és az innováció összefonódása a jogászok számára inkább segítő, mint helyettesítő szereppel kell, hogy bírjon. A világon jelenleg még mindenhol csupán technológiai asszisztenciáról beszélhetünk, nem pedig robotügyvédek hadáról.

Az idő viszont nem vár, és a jelenlegi helyzet abból az elgondolásból indul ki, hogy a 21. századi ügyekhez 21. századi megoldások kellenek.

Ezen felül a jogászi munka egy rendkívül komplex tevékenység, így a munkafolyamatokat segítő, még akár a mesterséges intelligencia-alapú szoftvereket is csak egy-egy munkafázis hatékonyabb és gyorsabb elvégzésére fejlesztették ki. Egyetlen applikáció vagy szoftver sem képes ellátni egy adott ügyhöz kapcsolódóan az összes feladatot, így a LegalTech piac is szegmensekre bontható.

Nézzük is akkor ezeket a kategóriákat:

Marketplace

Az első elkülöníthető kategória az úgynevezett „piactér” csoportba tartozó összes startup és szoftvereik. Az első hallásra semmilyen jogi relevanciával nem bíró Marketplace szoftverek összeköttető platformként szolgáltatnak az ügyfelek, az ügyvédek/jogtanácsosok és a cégek jogi részlegei számára. Egyik részük az ügyfeleket hivatott segíteni online felületen jogi tanácsadással. Például az ArrestSOS nevű programon keresztül bárki védőügyvéd segítségét veheti igénybe letartóztatás esetén. Az Avvo online felület nem csak büntetőjogi problémákban nyújt segítséget: bevándorlástól elkezdve ingatlanügyeken keresztül a gyerek-elhelyezési perekig bezárólag szinte minden jogterületen rendelkezésre áll az ügyfél számára egy ügyvéd. Az ilyen típusú startupok másik csoportja cégek, vállalatok jogi osztályai számára ad lehetőséget, hogy megtalálják a számukra megfelelő ügyvédet vagy jogtanácsost. Az ExpertBids online platform különösen a vállalkozások, üzletemberek számára teszi lehetővé, hogy az üzleti céljaik elérésére a legmegfelelőbb jogászt megtalálják. A Marketplace applikációkon keresztül a jogi szolgáltatások elérhetőbbé, átláthatóbbá és olcsóbbá válnak, emellett használatuk az ügyvédek számára is nagyobb profitot kínál.

Document Automation

Külön kategóriát képeznek azok a startupok, amelyek az okiratszerkesztés automatizálására fejlesztettek ki programokat, applikációkat. Annak ellenére, hogy legtöbbször séma alapján végzik, az ügyvédi munka jelentős hányadát teszi ki meghatalmazások, szerződések, kérelmek megszerkesztése. A Document Automation szoftverek meghatározott mechanizmusokkal generálnak szerződéssablonokat mind cégen belüli viszonyrendezésekre, mind külső ügyfelek igényeinek kielégítésére. A CaseRails programon keresztül a generált okiratot egyszerre többen is szerkeszthetik, összeütközés nélkül. Ha egy bizonyos típusú dokumentumot már megszerkesztettek a program segítségével, az a következő alkalommal a kulcsinformációk alapján automatikusan készíti el a vázlatot. A DraftLaw nevű program olyan polgári peres ügyekhez kapcsolódó okiratokat draftol automatizmusok által, mint például keresetlevél vagy jogorvoslati kérelem. Ezeken kívül vannak programok, amelyek kompenzációs vagy bevándorlási ügyekben készítenek olyan sablonokat az ügyfelek számára, amelyek használatával egyszerűbben fordulhatnak bírósághoz vagy a hatóságokhoz. Tekintve, hogy a jogalkalmazói munka döntő hányadát különböző okiratok szerkesztése teszi ki,

a Document Automation szoftverek hordozzák magukban a legnagyobb potenciált arra nézve, hogy szignifikánsan megváltoztassák a jogászi munkát.

Practice Management

A harmadik kategóriát azok a szoftverek alkotják, amelyek a gyakorlati menedzsment optimalizálására kínálnak megoldást. Ezen a kategórián belül találhatóak a Task/Matter Management programok, melyeken keresztül egyes üzleti feladatokat részfeladatokra lehet bontani és elosztani különböző vállalati részlegek/ügyvédek között, így nem ugyanaz a személy viszi végig az egész projektet, hanem mindenki azzal foglalkozhat, amihez a legjobban ért. A programok segítségével a projekt szereplői értesülhetnek egymás munkájáról, véleményezhetik azt, továbbá mindenki számára elérhető, hogy milyen stádiumban jár a projekt. Ezen kívül Practice Management kategóriába tartoznak a dokumentumtároló és a számlázó programok is. Az amerikai LegalTech piacon megjelentek olyan komplex Practice Management szoftverek, mint a Clio, vagy az Apptitude, melyek a fentebb említett összes feladatot képesek önmagukban ellátni, és ezzel gyakorlatilag automatizálni szinte az összes üzleti és jogi folyamatot.

Legal Research

A jogalkalmazók számára egy érvrendszer kialakításához vagy egy ítélet meghozatalához nélkülözhetetlen a releváns jogszabályok, esetjogi példák és a jogirodalom átfogó ismerete, így a döntések hosszú kutatások eredményei. A Legal Research szoftverek ezt a keresési folyamatot hivatottak felgyorsítani: a fejlesztők által létrehozott, folyamatosan frissülő adatbázisban kulcsinformációk megadásával pár kattintás választja el a felhasználót az összes releváns adattól. Az USA-ban rengeteg startup foglalkozik Legal Research programok fejlesztésével, szemléltetésképp ide sorolható például a Ravel Law és a Judicata. A common law jogrendszerben kiemelt jelentősége van a releváns precedenseknek, így a megfelelő kutatás eredménye perdöntő is lehet. A mesterségesintelligencia-alapú szoftverek hibázási esélye kisebb, a keresési folyamat gyorsabb.

Legal Education

Negyedik kategóriaként szerepelnek azok a startupok, amelyek a jogi oktatás fejlesztésére törekednek applikációk fejlesztésével. A jogi oktatásnak számos formája elérhető online: a LegalSwipe nevű program letöltésével a felhasználó az őt megillető jogokról tájékozódhat. Számos online jogi továbbképzésre van lehetőség: a LawLine nevű program ügyvédi vizsgák teljesítését garantálja mobil-tanfolyamok elvégzése által. Külön említést érdemel a LawMeets nevű, mesterséges intelligencián alapuló program: a joghallgatók tranzakciós tárgyalásokat szimulálnak online, a LawMeets felületén. „Ellenérdekű felük” egy chatbothoz hasonlítható program, amely az adott válaszokból tanulva állítja kihívás elé a partnereit, így fejlesztve a hallgatók képességeit. Ismertek még különböző, tanulást segítő applikációk, mint a Quizlet, vagy a Law Dojo, melyek digitalizált feladatokkal színesebbé teszik a jogi tárgyak tanulását.

Online vitarendezés (ODR: Online Dispute Resolution)

A következő kategória az online vitarendezés, mely az alternatív vitarendezési eszközök egyike, tulajdonképpen egy újfajta eljárási forma, mely a bírósági eljárással szemben kínál másfajta lehetőséget. Közvetítő platformként a felek között az internet szolgál. Nemzeti vagy nemzetközi vonatkozású lehet, tárgyát pedig többféle kategória képezheti (pl. fogyasztóvédelmi, munkajogi ügyek). Erre a legegyszerűbb és legjobb példa az internetes vásárlás során születő panasz. Fontos szempont ennél az alternatívnak nevezhető módszernél, hogy a felek egy független, általuk választott testület segítségével tudják rendezni a konfliktusaikat. Amerikában több startup is létrejött ugyanennek a módszernek a bevezetésére, például a FairClaims, amelynek célja, hogy az internetes vásárlások során érkezett panaszokat kivizsgálják és bírói út igénybevétele nélkül orvosolják.

E-Discovery

Ügyfeldolgozást segítő, dokumentumelemző felhő alapú szoftverek. A perelőkészítés egy olyan aspektusában nyújthatnak segítséget, mely során a Big Data-t alapul véve az adott ügyhöz tartozó releváns információkat feltárjak, értelmezik és rendszerezik. Ide tartozhatnak adatbázisok, kép-, videó- és hanganyagok, e-mailek és a közösségi média is. Amerikai cégek, melyek ezt a típusú szolgáltatást kínálják, például a Caldeco, mely egyszerű és könnyen értelmezhető platformot biztosít az összegyűjtött adatok feldolgozására. A Relativity nevű szoftver pedig kifejezetten E-discovery-vel foglalkozik, amit arra használnak, hogy peres ügyekben felhalmozódott és rendelkezésre álló nagy mennyiségű esetjogból és adatból kinyerjék a kulcsproblémákat.

Analytics

Elemzések elvégzése a jogászi munka egyik esszenciális eleme. Ezt viszik eggyel magasabb szintre a technológiai újítások, melyek mentén nem csupán meglévő adatok elemzése, azzal végzett kutatások elkészítése vagy konzekvenciák levonása lehetséges.

Az újonnan létrejövő szoftverek a jogi analízis során már képesek a jóslásra is, így a hatékonyság exponenciálisan növelhető használatuk által.

A jóslás lényege, hogy a szoftver kiszámolja a lehetséges kimeneteleket és a legvalószínűbbet kijelöli, mint végeredményt. Továbbá a szoftver a bíróságok vagy ellenérdekeltek szempontjából is megvizsgálja az ügyet, illetve a kívánt eredmény eléréséhez perstratégiai javaslatokat tesz. A legkiemelkedőbb példa erre a Lex Machina, mely a felsorolt elemek mindegyikére képes, így vezető szerepet tölt be a jogi analízissel foglalkozó cégek piacán.

Compliance

Az utolsó kategóriába azoknak a fejlesztő cégeknek a termékei tartoznak, amelyeknek céljuk, hogy biztosítsák, hogy egy adott vállalkozás működése megfeleljen a rá vonatkozó valamennyi jogszabálynak. Ez a megfelelés minden cég elkerülhetetlen kötelessége és érdeke.
Ilyen céllal jött létre például a RightsFlow, mely a Youtube és a Google Play platformokat segítve szerzői jogi, monetizációs kérdésekkel foglalkozik. Az EXOCHAIN pedig a kiemelten fontos és védeni kívánt online adatok tárolásával kapcsolatban nyújt jogi segítséget.

Összegzés

A kategorikus felsorolásból látható tehát, hogy számos lehetősége van ma már a jogászoknak arra, hogy bizonyos munkafolyamatokat szoftverekkel helyettesítsenek. Ezek által az innovációk által pedig lehetőség adódik arra, hogy az emberi munkát és kreativitást kizárólag a legfontosabb munkaterületre tudjuk fordítani, így csökkentve a leterheltséget, de növelve a hatékony és gyors munkavégzést.

Az, hogy mennyire van ok az aggodalomra, vagy még legyinthetünk-e ezekre a folyamatokra itthon, a cikksorozatunk második részéből fog kiderülni, melyben megpróbáljuk feltérképezni és kikutatni először Európa, majd pedig Magyarország LegalTech valóságát.
Lezárásként pedig azt a megnyugtatónak ható számot említenénk, hogy a willrobotstakemyjob nevű oldal szerint 4% annak az esélye, hogy a robotok a jövőben elveszik az ügyvédek munkáját.

Irodalomjegyzék

*** Wulters Kluwer logo A Jog és Innováció rovat támogatója a Wolters Kluwer

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.