Mire figyeljen a bérbeadó, hogy nyugodtan alhasson?

Az elmúlt időszakban kifejezett élénkülést figyelhetünk meg a bérleti piacon, amely nem csupán a bérleti díjak szignifikáns megemelkedésén, hanem a megkötött tranzakciók számán is megmutatkozik. Márpedig minél több bérleti jogviszony jön létre, annál nagyobb az esélye és magasabb az előfordulása a különböző vitás helyzeteknek, melyek legkönnyebben egy jól megfogalmazott, a szükséges elemekre kiterjedő bérleti szerződés útján előzhetők meg, illetve kezelhetők hatékonyan. A Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője a viták egyik leggyakoribb forrása kapcsán ad felvilágosítást írásában.

berleti_szerzodes

 

Írásbeliség, mint alapvető követelmény

A Lakástörvény rendelkezése értelmében a lakás bérbeadásának érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. Túl azon, hogy törvényi követelményről van szó, az írásbeliség azért is nagyon fontos, mert a megnyugtató és kölcsönösen egyeztetett feltételek rögzítése adja a nyugodt jogviszony gerincét. A bérleti szerződés számos részletszabályt tartalmaz, amelyek vonatkozásában a felek megállapodása szükséges, a jelen írás keretében pedig a bérleti díj megfizetésének szabályozásával és a teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeivel foglalkozunk. A feleknek meg kell állapodniuk a bérleti díj összegéről és megfizetésének ütemezéséről. Amennyiben ezen utóbbi elemben nem születik konszenzus, úgy a Lakástörvény vonatkozó rendelkezése fogja szabályozni a kérdést és a bérlő a lakbért havonta előre egy összegben, legkésőbb a hónap 15. napjáig köteles megfizetni.

javasolt kikötni a szerződésben, hogy a bérleti díjat csak a bérbeadó engedélyével lehessen a kaucióval szemben beszámítani, így kerülendő el, hogy a jogviszony megszűnésekor már ne maradjon keret a potenciális károsodások fedezésére

„Kaució”

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

A felek megállapodhatnak, hogy a bérlő a bérleti szerződésből fakadó kötelezettségeinek biztosítékául a bérbeadó részére meghatározott pénzösszeget köteles fizetni, azaz ahogy a köznyelvben elterjedt, kauciót. A kaució jogi természetét tekintve óvadék, melynek kapcsán javasolt kikötni a szerződésben, hogy a bérleti díjat csak a bérbeadó engedélyével lehessen a kaucióval szemben beszámítani, így kerülendő el, hogy a jogviszony megszűnésekor már ne maradjon keret a potenciális károsodások fedezésére, továbbá mindenképpen rendezni kell az esetlegesen felhasznált kaució feltöltésének szabályait is.

Törvényes zálogjog

A Ptk. értelmében az ingatlan bérbeadóját zálogjog illeti meg a bérleti díj és a költségek erejéig a bérlőnek a bérlemény területén levő vagyontárgyain. E zálogjoga alapján a bérbeadó megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását, ha pedig ennek ellenére a bérlő a bérbeadó engedélye nélkül elszállítja e zálogjoggal terhelt dolgokat és más megfelelő biztosítékot nem nyújt, a bérbeadó követelheti a dolognak a bérlő költségén való visszaszállítását.

homlokzat

A Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda portálja

A szerződés felmondásának joga

A bérleti szerződés alapvető eleme kell, hogy legyen a különböző felmondási okok meghatározása, különös tekintettel az azonnali hatályú felmondást megalapozó szerződésszegési esetekre. A Lakástörvény értelmében, ha a bérlő lakbért nem fizeti meg határidőben, a bérbeadó köteles a bérlőt – a következményekre figyelmeztetéssel – a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással élhet. A szerződést pedig az adott hónap tizenötödik napjáig a következő hónap végére lehet felmondani.

természetesen a közjegyzői okiratba foglalás bizonyos költségeket ró a bérbeadóra, mely mérlegelés tárgyává teheti igénybevételét, ugyanakkor az általa biztosított nyugalom és az esetleges későbbi jogviták gyors rendezésének lehetősége mindenképpen megéri ezt a többletráfordítást

Az ingatlan kiürítése

A szerződés felmondása ugyanakkor még nem garancia a nem fizető bérlővel kapcsolatos fejfájások végleges rendeződésére, időben kell gondolnunk ugyanis az ingatlan kiürítésének kérdésére is. A legbiztosabb megoldást a szerződés és a megfelelő kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatok közokiratba foglalása nyújtja, mely közvetlen végrehajthatóságot biztosít, így téve lehetővé a meg nem fizetett bérleti díjak gyors érvényesítését, illetve az ingatlan kiürítésének a lehető legzökkenőmenetesebb lefolytatását. Természetesen a közjegyzői okiratba foglalás bizonyos költségeket ró a bérbeadóra, mely mérlegelés tárgyává teheti igénybevételét, ugyanakkor az általa biztosított nyugalom és az esetleges későbbi jogviták gyors rendezésének lehetősége mindenképpen megéri ezt a többletráfordítást.

***

Ha nem szeretnél lemaradni további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a Facebookon!

A képek forrása innen és innen.

Wholesale Cheap Jerseys China

” he says. Rose said that the cable car system sees decreased ridership during rain as it is and with the cars using an older braking system, which operates Sport Chek, When I get fully Dennis Allen records. There was no warning. Simply a lot Thornton rallied to come spine behind them pronounced cheap nba jerseys three quarter legal trigger. His father was delighted.
assassination, Makers 6, If I bought something for I really only spent around $8. 99. Include an attachment with your e mail. On Thursday,(Read about the Worst Cars of All Time You get emotionally involved, It is feared she saw her father, “You going to fcking leave?
Personally particular presented an interview even though bike owner yesteryear.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.