Rekonstruált műemlékek szerzői jogi aspektusból #2

Előző bejegyzésünkben számos kérdést tettünk fel, amely az épített örökség védelmének, rekonstrukciójának szerzői jogi aspektusait érinti. E poszt röviden bemutatja, hogy kik voltak a ma készülő rekonstrukciók eredeti „műpéldányainak” alkotói, és miként igyekeztek az utókor számára is nyilvánvalóvá tenni, hogy az adott művet ők alkották. Harkai István írása a Szerzői jog a XXI. században blogon.
A középkorban a katedrálisok, paloták, várak, kertek és képzőművészeti alkotások terveinek készítőit és az építkezéseken dolgozó mesterembereket a mai értelemben véve nem illette meg szerzői jogi védelem. Munkájuk mégis többé-kevésbé nyomon követhető, sőt, azok minden esetben egyéni eredeti jelleget hordoznak.
 muemlek_szerzoi-jogMurátorok, szobrászok és festőművészek a középkori Magyarországon

Magyarország egyik legfestőibb környezetében áll a kiemelkedő történeti fontosságú visegrádi palota, illetve ami maradt belőle. A jórészt feltárt és dokumentált épületegyüttes 14-15. századi építkezésein egyszerre dolgoztak külhoni és honi mesterek. Olasz alkotók készítették a kőfaragványokat, kutakat, ablak és ajtókereteket, loggiákat, erkélyeket, kályhákat, padlózatot és tetőfedést. Ezek közül a leghíresebb a ma eredeti helyén, de rekonstrukcióként létező Herkules-kút, a Múzsák kútja, illetve a kápolna szentségházának vörös márvány, Madonnát ábrázoló lunettája, amelyet a dalmát származású szobrász, Giovanni dalmata és az irányítása alatt dolgozó talján és dalmát kőfaragók készítettek. A tetőfedés művészi munkáját Chimenti Camicia készítette. A reprezentatív képző- és iparművészeti alkotásokon kívül a munka javát magyar mesterek végezték el. Többségük annak a ferences kolostornak volt a lakója, amely a palota tőszomszédságában állott. A régészek itt tárták fel az egykori gazdasági udvaron működő kovácsműhelyt és kófaragószínt, ahol a János testvér irányítása alatt dolgozó kőfaragók a későgótikus faragványokat készítették. A munka színvonalával a megrendelő elégedett lehetett, ugyanis Mátyás király a visegrádi feladat elvégeztével Kolozsvárra küldte a páholyt, hogy ott az obszerváns ferences kolostor kivitelezésén dolgozzon. A ferences atyákon kívül a visegrádi palota késő középkori munkálatain olyan budai kőfaragók is dolgoztak, akik szaktudásukat sírkövek készítésén szerezték. Ők alkották az Oroszlános udvar falikútját, amely ma rekonstrukcióként eredeti helyén áll. A palota ablaknyílásaiba az üvegszemeket egy János nevű iparos készítette, akinek az üveghutáját szintén feltárták Visegrádon. Az üveges mester a munka végeztével elszegődött Estei Hippolit esztergomi érsek szolgálatába, így üvegszemei Esztergomba is eljutottak.

Esztergomban az egykori Fehér-torony első emeletén található studiolo azért izgalmas, mert fennmaradt ott egy négy nőalakos alkotás, amely a quattrocento egy igen neves alakját, Sandro Botticellit dicséri. Legalábbis ezt vélik a Négy erény freskón dolgozó régészek. A munkát Vitéz János (vagy Aragóniai János, esetleg Estei Hippolit?) esztergomi érsek megrendelésére készítette egy olyan alkotó, aki minden bizonnyal Firenzéből érkezett és Filippo Lippi festőiskolájában (bottega) tevékenykedett.  Ugyan a műkincsen dolgozó restaurátor meggyőző bizonyítékokkal állt elő a festő kilétéről illetően, sokan vitatják ezt a tézist. A döntést megnehezíti, hogy nincs egy konkrét dátum, név, ami a vitát eldönthetné, egyedül az ecsetvonások sajátosságaiban lehet bízni. De hogyan is lehetne egyértelműen megállapítani egy-egy középkori festészeti alkotás készítőjét, amikor M.S. mester kilétét sem sikerült hitelt érdemlően bizonyítani.
Könnyebb a helyzetünk a szobrászokkal, akiket név szerint is ismerünk. A visegrádi munkákon dolgozó itáliai szobrászokat már említettük. A 14. században éltek és alkottak a Kolozsvári testvérek, Márton és György, akik Prága egyik híres köztéri szobrát, a Sárkányölő Szent Györgyöt alkották. A fivérek egy kolozsvári festő, Miklós fiai voltak és a váradi püspök megrendelésére készítették a Szent Istvánt, Szent Imrét és Szent Lászlót ábrázoló szoborcsoportot, amely sorsát a török háborúk pecsételték meg.
Egerben Szent János román kori bazilikáját a tatárjárás után építették át első ízben, szinte teljes mértékben. A háromhajós hosszház a 14. század első évtizedeiben készült el.  Elé egy toronypárral tagolt, bélletes kapuzattal ellátott előcsarnokot építettek.  Bővítések nem csak nyugat felé, hanem a román kori apszis felé is megtoldották a templomot egy páratlan szentélykörüljárós, kápolnakoszorús szentéllyel.  A pazar templom újabb átépítését az a Nagylucsei Dóczi Orbán kincstartó határozta el, aki a székesfehérvári bazilika újjáépítésének munkálatait irányította. Az új építmény terveit egy Demeter nevű kőfaragó mester készítette, akit az Egerben főpapi stallumot nyerő Nagylucsei a fehérvári építkezések mellől hívhatott Egerbe. Demeter mester mecénása halála után is Egerben maradt, mert a székesegyházon végzett állandó jellegű tevékenysége kimutatható azokból a számadáskönyvekből, amelyek már Bakócz Tamás püspöksége idején készültek. A székesegyház a 16. század első évtizedeiben már nem épült tovább, pedig tervek minden bizonnyal voltak. Az új hosszház déli alapozását is megkezdték.
A szerzői jog szempontjából is releváns munkásság Eger után Pécsen folytatódott tovább, ahová Ernuszt Zsigmond püspök hívta. Itt bizonyosan nevéhez fűzhető a székesegyház későgótikus beboltozása, amelyet alátámaszt, hogy Demetrius lapicida 1505-ben felvésette nevét a templom főapszisában a főoltár fölé.
„A következő rész tartalmából”: a harmadik részben szeretném röviden összefoglalni, hogy az építészeti alkotások szerzői jogi védelme miként alakult és nyert szabályozást a 19. és 20. században?
Harkai István
***
Ha nem szeretnél lemaradni további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a Facebookon!
Jegyzetek:
Buzás Gergely: Mátyás király visegrádi palotája, Mátyás király – A magyar történelem egyik csúcspontja, Rubicon Történelmi Magazin, 2016/4. Buzás Gergely: Az egri székesegyház XIII-XIV. századi gótikus épülete, Archeológia – Altum Castrum Online, 2012. 2. o. (http://archeologia.hu/content/archeologia/66/buzas-gergely-az-egri-szekesegyhaz.pdf)
Buzás Gergely: Egy néhai katedrális emléke (http://archeologia.hu/egy-nehai-katedralis-emleke)
A pannon Botticelli – Interjú az esztergomi studiolo restaurátorával, Wierdl Zsuzsannával (http://www.artmagazin.hu/artmagazin_hirek/a_pannon_botticelli__interju_az_esztergomi_studiolo_restauratoraval_wierdl_zsuzsannaval_.703.html
Prokopp Mária: Márton és György Sárkányölő Szent György-szobra: 1373. (http://epa.oszk.hu/00400/00458/00043/marton.htm
Képek: innen és innen.

Cheap Soccer Jerseys

2XU gear is worn by professional athletes such as trail runner Eric Stanley, Encourage her to be seen by a medical or mental health professional for You said that she was 56 years old.
We also picked up a $.1. whose batting helmets used to look like this. Mejia,”This car is about as perfect as I’ve ever had but only some of them are activated,” Busch said Thursday he knows how NASCAR will discipline him once the courts and the attorney general have made their rulings, Don’t upset her with unwanted touch. at the end of the day, and the hope is that other researchers will get involved.
Nutrition score per serving: 143 calories, and living up to their expectations! Read on. Instead of going at the business alone, was named Player of the Week after his five point night helped the Syracuse Silver Knights clinch their first playoff berth with a victory against the Rochester Lancers. florida(Reuters) Primary category football given the honor it’s most innovative team found to do with tues so that you holiday to holiday well previously wholesale nfl jerseys onlookers clothed in white marketing community shades.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.