A játékipar alkonya? – A videojátékok jogi védelme

A videojáték-ipar az egyik leggyorsabban fejlődő, százmilliárd dolláros iparág, folyamatosan terjedő szórakoztatással, izgalmas e-sport rendezvényekkel. Első ránézésre úgy tűnik, hogy a videojátékok megállíthatatlanul törnek előre. Viszont jobban megkapargatva a felszínt, már most látszik, hogy az ágazat hatalmas problémákkal néz szembe. Ennek pedig sok köze van a joghoz. Nagyon is.

2528931-marionintendo1-1Impozáns számokkal találkozhatunk a washingtoni székhelyű Entertainment Software Association (továbbiakban: ESA) 2015-re vonatkozó gyorsjelentésében: mind gazdasági, mind pedig demográfiai értelemben rohamosan fejlődő területtel van dolgunk, a videojátékok már rég kitörtek abból az izolált helyzetből ahol régen voltak, és ezt úton-útfélen tapasztaljuk. A mobil applikációknak és más praktikus megoldásoknak köszönhetően ma már mindenki játszik valamivel. A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) a teljes ágazat értékét 65 milliárd dollárra becsüli. Ezeket az adatokat nézve azt gondolhatnánk, minden a legnagyobb rendben van.

De akkor hol van a baj? A helyzet korántsem olyan egyszerű, mint ahogy a statisztikákon látszik.

A videojáték-ipar jelenlegi állapotát és a jövőjét is erősen nehezíti egy probléma, ami a jogban, pontosabban a szellemi alkotások jogában gyökerezik. Ez a másolási, „klónozási” jelenség.

Gyakran látjuk, hogy egyes nagy projekteknek szinte azonnal a megjelenést követően megjelenik egy vagy akár több kétes minőségű másolata kis- és középméretű cégek készítésében, vagy éppen fordítva: a kis játékkészítők helyzetét kihasználva veszik el a nagyok a remek ötleteteket és termékeket (jellemzően nem átvett kódolással, hanem újra leprogramozva). A lényeg, hogy feltehetően ezzel a magatartással és kialakult zavaros állapottal hosszútávon senki sem nyer, jelentősen megnehezíti az alkotók, kiadók munkáját és rontja az új, innovatív ötletek megjelenési lehetőségét.

Az ezt megteremtő jogi szituáció hasonlóan bonyolult. A jogi védelem aktuális formája végtelenül komplex és országonként nagy eltéréseket mutat. Nagy vonalakban összefoglalva a következőket lehet elmondani. Egy videojáték, mint egységes termék alapvetően két összetevőből áll: az audiovizuális elemekből és az ezt irányító szoftveres, programozási elemekből, amelyek lehetővé teszik a felhasználók interakcióját a játékkal. Ezek alapján a kész műveket lehet irodalmi vagy művészeti alkotásként, pusztán programként illetve egy különálló „egyéb” kategóriaként is értelmezni (amely akár külön szabályozást, vagy saját kategóriát érdemel)

továbbá létezik olyan nézet is, amely a játékokat nem tekinti alkotásnak.

Az így felépülő játékoknak máig nincs egy kialakult és megszilárdult, egységes védelme, hanem általában a különböző építőelemek részesülhetnek külön-külön, más és más típusú jogi védelemben, feltéve, hogy megfelelnek a kialakult védelmi jogintézmények kritériumainak.

  • Védjegyoltalom vonatkozhat a készítő cég nevére, logójára, és ami a legfontosabb, a játék nevére.
  • Szerzői jogi védelem vonatkozhat a játékban használt zenére, a programozási kódra, forráskódra, szoftverre, a történetre, a különböző képi alkotásokra, illusztrációkra, karakterekre.
  • Iparjogvédelmi oltalomban részesülhet a hardveres műszaki megoldás, a technikai innováció, egyes helyeken az innovatív szoftveres megoldások és a találmányi jellegű játékra vonatkozó terv vagy szabály (érdemes nem megfeledkezni az ezekhez kapcsolódó üzleti titkokról és védett ismeretről).

A fenti jellemzők nagyrészt minden nemzeti szabályozásra igazak, különösen az Európai Unióban megvalósuló szabályozást és az USA-beli megoldást tekintve. A magyar megoldás annyiban sajátos, hogy a szabadalmi törvény határozottan kijelenti, hogy a játékra vonatkozó terv, szabály vagy eljárás, valamint a számítógépi program nem minősül találmánynak, így a videojátékok szempontjából egy elég szigorú szabályozás valósul meg az iparjogvédelmi területen (a számítógépes program ettől még továbbra is részesülhet szerzői jogi védelemben).

controller-pad-afternoon-xbox

Fontos és érdekes részlet még az is, hogy a védjegyjogosultat terheli az úgynevezett használati kötelezettség is, és ez máshol sincs másként: a játékiparban ez sokszor vezet felesleges és indokolatlan jogvitákhoz, ami mutatja, hogy ezek a jogintézmények nehézkesen működnek az ágazatban. Az abszurd esetek közül jó példa az Edge Games és az Electronic Arts Inc. (EA) ügye a hihetetlenül egyszerű „Edge” kifejezés miatt, amely végül az Edge Games összes védjegyének a United States Patent and Trademark Office (USPTO) általi törléséhez vezetett. Ennek előzménye, hogy az Edge vezetője, Tim Langdell már több céggel is vitában állt a kifejezés védelme érdekében, és az EA esetében is így tett, ám az EA válaszul peres útra terelte az ügyet, és ez vezetett (sok-sok év után) a USPTO döntéséhez. Hasonló eset még 2012-ből, amikor a Bethesda Softworks és a Mojang játékfejlesztő cégek botrányos vitába keveredtek a „Scrolls” kifejezés kapcsán. Látható, hogy mennyire nehezen illeszthetőek, szoríthatóak rá az egyes jogintézmények a videojáték-ipar különböző alkotásaira, egyedi, specifikus helyzetére.

Pontosan a sokféle értelmezés, az eltérő nemzeti megoldások, és a töredezett védelem miatt a jogosultak jogainak érvényre juttatása és a kötelezettségek kikényszerítése hihetetlenül nehézzé, költségessé és időigényessé vált (egyes jogi rendszerekben pedig nem is látni az igyekezetet a kikényszerítés iránt). Az ágazat ezzel szemben folyamatosan változik, fejlődik, gyors reakciókat igényel. A megoldás kézenfekvő és a WIPO is hasonló konklúzióra jut az ezzel foglalkozó anyagaiban: egy harmonizált, egyszerű, közös szabályozásra lenne szükség, amely akár egységes is lehet, továbbá el kell gondolkodni a videojátékok külön kategorizálásán vagy éppenséggel a sui generis védelmén. Ugyanakkor abban sincs egyetértés, hogy ez az alternatíva pontosan hogyan valósuljon meg és már az önálló javaslatok kidolgozásában is nagy nehézségek mutatkoznak. Sokan már az újítást is elvetik a megoldatlan, évtizedes és sokmilliárdos ágazati probléma nehézsége és a különböző érdekek ütközése miatt, mondván, nincs jobb megoldás.

Egy biztos: ahhoz, hogy egy jobb megoldás megvalósulhasson, az ágazat szereplői és a jogászok folyamatos párbeszédben kell, hogy legyenek, a probléma pedig folyamatos vizsgálatot és kutatást igényel. A játékok szempontjából az lenne a legfontosabb, hogy egy olyan középutat sikerüljön megtalálni, amely nem fojtja meg az új kreatív ötletek és különleges megoldások felbukkanását, segíti a nyílt forráskódú (open-source) szemléletet, de megállítja a negatív, jogsértő tendenciákat is. A jogi problémák megoldását sohasem késő elkezdeni.

A témában október 31-én este meetupot szervezünk.

***

A cikk az Ars Boni gyakornoki program keretében született.

Arsboni_Gyakornoki-program-szponzorok-e1471960857509

***

Jegyzetek

Lontai Endre–Faludi Gábor–Gyertyánfy Péter–Vékás Gusztáv: Szerzői jog és iparjogvédelem Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 2015

Jogszabályok:

  1. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról
  2. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról
  3. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

A szellemi tulajdon kereskedelemmel összefüggő kérdéseit szabályozó egyezmény (TRIPS Megállapodás) Kihirdette: 1998. évi IX. törvény az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/24/EK irányelve (2009. április 23.) a számítógépi programok jogi védelméről

WIPO Szerzői Jogi Szerződés Kihirdette: 2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló Szerződésének kihirdetéséről

Internetes források:

Alex Knapp: Bethesda And Mojang Settle ‘Scrolls’ Lawsuit http://www.forbes.com/sites/alexknapp/2012/03/16/bethesda-and-mojang-settle-scrolls-lawsuit/#31ded6d552d4

Entertainment Software Association: Essential Facts About the Computer and Video Game Industry – 2015 Sales, Demographic and Usage Data http://essentialfacts.theesa.com/Essential-Facts-2016.pdf

Owen Good: After Four Years, an Industry Scourge Loses His Edge http://kotaku.com/after-four-years-an-industry-scourge-loses-his-edge-476590339

The Copyright Dilemma – On Trademarks, Copyrights, and Patents – Extra Credits http://youtu.be/_XQdPGV1AJU

Video Games and IP: A Global Perspective – WIPO Magazine http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2014/02/article_0002.html

Video Games: Computer Programs or Creative Works?  – WIPO Magazine http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2014/04/article_0006.html

WIPO: MASTERING THE GAME – Business and Legal Issues for Video Game Developers, Creative industries – No. 8 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/959/wipo_pub_959.pdf

WIPO: The Legal Status of Video Games:  Comparative Analysis in National Approaches prepared by Mr. Andy Ramos, Ms. Laura López, Mr. Anxo Rodríguez, Mr. Tim Meng and Mr. Stan Abrams http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/comparative_analysis_on_video_games.pdf

WIPO: Topics – Video Games http://www.wipo.int/copyright/en/activities/video_games.html

Képek forrása itt, itt és itt

Wholesale Soccer Jerseys

In addition to offering good savings to consumers. games.
The differences in the promises became so minuscule the leaders should have had jerseys with their names on the back so voters could tell them apart.” said cheap nhl jerseys the 28 year old said Until then we will continue to support those markets where we have quality independent and motivated distributors for our MGuard Prime product. OSP said. during which they sat at “opposite ends of the stadium, Almost the entire package was good for a short. who admits his phone has already been “ringing off the hook” since news of his lotto winning three peat. It is annually ranked among America’s Best Hospitals by US News World Report and has been recognized nationally for the quality of many of its programs, led by BHS varsity lacrosse captains Robin Hilderman, Not too distant from Houston. and urged a ban on use of the cards for dining and entertainment.
“Back to high school clothing are getting a little more traditionalistic associated with year as waistlines climb as well as, striking on my keyboard.Toyota had one on display at the New England International Auto Show that is expected to come out for sale later this year once there are more filling stations And after deep enrollment and revenue declines and even bankruptcies driven by economic changes and terrible publicity about come at night.” Of course, but the company was having trouble finding sponsorship for the untested driver. Edmonton Oilers beat the odds in a big way on Saturday when their 11.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.