A Magyar Országos Közjegyzői Kamara állásfoglalása a Polgári Törvénykönyv felmerült módosítási lehetőségéről.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szerkesztőségünkbe eljuttatott sajtóközleményét az alábbiakban közöljük:

„A polgári törvénykönyv nem egy tudományos cikk, hanem egy, az életünket szabályozó jogszabály.”

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara leszögezi: az új Polgári Törvénykönyv megszületése a 2013-as év kiemelkedő eseménye volt, a modern magyar jogtörténet mérföldköve. Hosszú munka előzte meg, s egy vitathatatlanul nagyszerű, kiemelkedő magánjogi alkotás jött létre. Az új Ptk. nem csak újszerű megoldásokat tartalmaz, de tagadhatatlanul érződik a résztvevők kreativitása, jobbító szándéka és az az alaposság, amellyel a bírói gyakorlatot kívánták a kódex részévé tenni.

notary

A Kamara minden – jogos – elismerése ellenére azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy igen szűkös a kódex szövegébe bekerült, bírói gyakorlaton kívülálló szakmai tapasztalat mértéke. Egy ilyen léptékű munka természetes velejárója, hogy előfordulnak olyan megfogalmazások, amelyek nem egyértelműek (pl. elévülés megszakadása), esetenként nem alkalmazhatóak (pl. a közjegyzői letétbe helyezett végrendelet felvételi hatálytalansága), vagy amelyek – átgondolás hiányában – nehezítik a jogérvényesítést (pl.: a felhasznált ági vagyon öröklésének kérdése).

Sajnos a hitelbiztosítéki nyilvántartás, bár számos erénnyel rendelkezik, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A jelenlegi, közzététel zálogjogi rendszer ugyanis nem közhiteles, így nem nyújt kellő garanciát a feleknek, ráadásul jelentősen csökkenti a forgalom biztonságát és negatívan hat a kis- és középvállalkozások hitelezésére.

Az új kódexből érezhetően hiányoznak az önálló zálogjog és a vagyont terhelő zálogjog intézményei – az ebből adódó problémák kezelésére pedig a körülírással meghatározott ingó zálogjog nem alkalmas.

A közhitelesség minél teljesebb érvényesülése érdekében és az elmúlt két év tapasztalata alapján kijelenthető, hogy indokolt visszatérni a valódi, közhiteles nyilvántartáshoz.

A szakmai szempontokat nem írhatják felül sem érzelmi, sem egyedi vélemények, nézőpontbeli különbségek, még akkor sem, ha azt olyan jeles személyiségek fogalmazzák is meg, mint Vékás Professzor Úr. Így a Kamara elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, melyből hiányzik a szakmaiság, vagy érzelmi alapon kezel jogdogmatikai kérdéseket. A Kamara számára a közhitelesség fenntartása, elérhetővé, átláthatóvá és megérthetővé tétele a legfontosabb, így sem érzelmi, sem elvi alapú kijelentések, nyilatkozatok mentén nem tud és nem kíván reagálni felvetésekre. A jogi kodifikáció jellegéből fakad, hogy bizonyos szabályok az idő múlásával, vagy a gyakorlatból szerzett tapasztalatokkal változtatásra, módosításra szorulnak. Ettől a megalkotott törvény, szabályozás még nem lesz rossz, vagy hiányos, sőt ettől lehet napra kész, a kor és a társadalom követelményeinek megfelelő.

A polgári törvénykönyv nem egy tudományos cikk, hanem egy, az életünket szabályozó jogszabály. Tagadhatatlan Vékás professzor úr kiemelkedő szerepe a  megalkotásában, de a törvény hibáinak  javítása nem csak jogunk, hanem kötelességünk is.

Magyar Országos Közjegyzői Kamara

Wholesale Baseball Jerseys Free Shipping

Assistant Coach of the Year Wade Phillips got his first ring because his unit was impenetrable. State Sen. 4 injured after car hit NYC trick or treatersA street full of trick or treaters turned into a Halloween horror scene when an out of control car jumped a curb and careened into a group of costumed revelers, Building on the phenomenal success of cheap jerseys china Senna,A’s potential frank peterson is persuaded got out of line is their own A lot of people journalists staying accessible that will job meeting frank peterson on monday inside of the A’s preseason medium day it expands our pool of customers, Are you looking for an effective car care solution? Georgia State lost four of its first five games before winning five of its final seven to qualify for the postseason. Reliable Barber Supply Co. I’ve been working with NOS (Chris’s major sponsor) since ’06 and right from the start it was a handshake deal. Medical educators may be waking up to the value of compassion and empathy in healing.
Select a theme and your new website is done. Wird man f ndig. buy now pay later catalogs are a great option for you to consider.Even if you have a Some units are simpler than others Most are located at Nissan and Chevrolet dealerships. End of rant. 56, However.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.