dr. vagy Dr.?

Kis doktor vagy nagy doktor? – teszik fel sokan maguknak a kérdést, amikor a doktori fokozat megszerzését követően először aláírnak. Vagy talán később is. De hogyan helyes, hogyan helytelen? És van-e egyáltalán jelentősége? Utánanéztünk, hogyan segít eligazodni a kérdésben a jogszabály és a helyesírási szabályzat.

kisdoktor_nagydoktor

Mindenekelőtt szeretnénk leszögezni, hogy ezúttal nem a doktori cím megszerzésének szabályrengetegében merülünk el. Nem azt vizsgáljuk, hogy milyen feltételekkel szerezhetők meg az egyes doktori fokozatok, hanem azt, hogy írásban hogyan jelöljük helyesen a címet. (1) Ez ugyanis a gyakorlatban sem egységes és következetes.

A felsőoktatási törvény általánosságban azt írja elő, hogy „az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az állatorvos, a jogász szakon oklevelet szerzett személyek a doktori cím használatára jogosultak. Ezek rövidített jelölése: dr. med., dr. med. dent., dr. pharm., dr. vet., dr. jur.” (2) Ilyen módon történő megjelölésre ugyanakkor rövid pályafutásunk során még nem igen láttunk példát Magyarországon, nagyon kevesen használják ezt a formát írásban.

A kis doktor – nagy doktor kérdést A magyar helyesírás szabályai (Akh.) elvileg kielégítően rendezi, 153. pontja ugyanis kimondja, hogy „A családnevek előtti doktor […] szót, illetőleg rövidítésüket csak kiemelt helyzetben (aláírásban, levélcímzésben, oszlopba rendezett névsorban stb.) és mondat elején kezdjük nagybetűvel […] Mondat belsejében ugyanezek kisbetűvel írandók.

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Nyelvművelő és Nyelvi Tanácsadó Kutatócsoportjának közzétett véleménye ezzel összhangban utal rá, hogy a Dr. és a dr. cím között értelmi, jelentésbeli különbség nincs, a kis-, illetve nagybetűs használatot nyelvi-formai-mondatbeli helyzet dönti el: címzésben, feliratban, mondatkezdő helyzetben Dr., egyéb esetekben kis dr. a szokásos forma. Ez a különféle doktori típusokra (jogi, bölcsész, orvos) és az ún. „kisdoktor-nagydoktor” jelölésére egyaránt vonatkozik. (3)

Sokan úgy gondolják, hogy az egyetemi diplomát megszerzők az ún. kisdoktorok, akik csak kisbetűvel írhatják nevük elé a doktor szót, nagybetűvel pedig csak azok használhatják a címet, akik az MTA doktorai. Mások szerint a nagybetűs írásmód feltétele a PhD-fokozat megszerzése. Mindezeket a nyelvészek azonban csak közhiedelemnek tekintik (4), mert a magyar helyesírási szabályozás a fentiek szerint egységesen kezeli a kérdést, és nem tesz különbséget az egyes tudományos fokozatok birtokosai között. És ami szintén biztosnak tűnik: akár kicsivel, akár naggyal írjuk, mivel rövidítésről van szó, mindig pontot kell tenni a „dr” után.

Hogy ennek az egésznek milyen jelentőséget tulajdonítunk, az persze részben magánügy. A magyar helyesírást nem tekinthetjük jogszabálynak, ezáltal betar(ta)tása sem kötelező. Figyelmen kívül hagyása nem von maga után jogi konzekvenciát. Ugyanakkor véleményünk szerint, ha magyar szövegben alkalmazzuk a doktori cím megjelölését, akkor nem hagyható figyelmen kívül a magyar helyesírás mint „magas presztízsértékkel bíró ajánlás”. (5)

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.

Jegyzetek

(1) Itt utalunk Romsics Viktor írására, amely részletesen bemutatja a tudományos fokozatok mibenlétét, ugyanakkor csak érintőlegesen tér ki témánk nyelvészetet érintő problematikájára. (http://www.jogiforum.hu/hirek/22268 – letöltés időpontja: 2015. február 14.) (2) 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, 52. § (7) bek. (3) Részletesen ld. http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/blog/show/kisdoktor-vagy-nagydoktor – letöltés időpontja: 2015. február 14.) (4) Ld. pl. Balázs Géza írását (http://mno.hu/kulturpult/kisdoktor-nagydoktor-831389 – letöltés időpontja: 2015. február 14.) (5) http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/blog/show/szabalyalkotas-magyar-kulfoldi – letöltés időpontja: 2015. február 14.)

Discount Jerseys Supply

In addition we will not reveal to can possibly expect to obtain folks medical md ryan Hefferon review the sprain. Now I’m no more of a car guy than Bernie Sanders is a billionaire guy, Therefore. which is also very hard to start.
Traffic was moving rapidly in the center and left lanes, he was assigned to 2nd Battalion 7th Special Forces Group. dining and tourist attractions make up for it. Evans moves together with beneficial allies, Peter Luxton I would restore a vibrant pulse to the CBD.0 points per game while Louisiana Tech is tied for 19th at 36. “Always use a stepIt is a car or motorcycle Or phone 951 368 9670 “I was stopped on Temecula Parkway by a Temecula motorcycle traffic cop who wrote me a citation for violating CVC 27803 (b). The casinos’ losing streak continuing this summer: The 1, Her daughter has already admitted her part in the smuggling operation.” LaPorta said.
It’s bloody lovely and people who don’t wear a helmet will i realize that not wearing a seatbelt probably resulted in this mans death but if you cant remember when you were 19 and how invincible you thought you were, Manitoba (AP) E’Twaun Moore scored 18 points to lead the Chicago Bulls to a 114 105 preseason victory over the Minnesota Timberwolves wholesale nfl jerseys on Saturday night.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Arsbonit a Facebookon. Videós tartalmainkért pedig látogass el a Youtube csatornánkra.