A diszpozitív szabályozással a (családi) vállalkozásokért

A Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda kiemelt céljaként tűzte ki a vállalkozások és e tekintetben is, jellegük okán elsősorban a családi vállalkozások generációváltásának segítését, zökkenőmentes lebonyolításának előmozdítását, hiszen tudjuk, hogy milyen rendkívüli jelentőséggel bír e folyamat mind az egyes vállalkozások, mind pedig a nemzetgazdaság számára. Írásainkban a generációváltás egyes aspektusait érintjük, így miként tettük azt korábbi írásunkban, e helyütt is megosztunk néhány gondolatot a vállalkozás ügyvezetése alakításának lehetőségeiről.

csaladi-vallalkozas

A generációváltás a nemzetközi tapasztalatok alapján is olyan esemény a cégek működése során, mely megfelelő felkészülés hiányában jelentős veszélyeket hordozhat a gazdasági működés sikerességére.

Az új Ptk., a jogi személyek alapítói és tagjai számára, a jogi személy szervezete és annak működési szabályai megállapításában az újonnan bevezetett diszpozitív, azaz eltérést engedő szabályozási alapelv által jelentősen megnövekedett mozgásteret biztosít e vállalkozásoknak, amelyek ezáltal speciális, adott esetben kizárólag rájuk jellemző igényeiknek megfelelően alakíthatják struktúrájukat, ily módon igazodva a generációváltás kihívásaihoz.

A diszpozitív, eltérést engedő szabályozás

A Ptk-nak, a társasági jog terén sarokkőként megjelenő rendelkezése értelmében, a  jogi személy tagjai, illetve alapítói az egymás közötti és a jogi személyhez fűződő viszonyuk, valamint a jogi személy szervezetének és működésének szabályozása során a létesítő okiratban eltérhetnek a törvényi szabályozástól, így tehát vállalkozásuk felépítését szabadon alakíthatják ki.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

A koncepció által biztosított szabadságnak azonban vannak bizonyos korlátai, így a jogalanyok nem térhetnek el a törvényben foglaltaktól, amennyiben azt a Ptk. kifejezetten tiltja, vagy amennyiben az eltérés a hitelezők, munkavállalók vagy a tagok kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza.

A kialakult joggyakorlatot áttekintve viszont egyértelműen rámutathatunk arra, hogy valamely szervezeti változtatás jogszerűségének, s ezáltal végső soron bejegyezhetőségének eldöntése során azt kell szem előtt tartani, hogy a változtatás nem ütközik-e az eltérési tilalmak valamelyikébe. Amennyiben pedig ilyen akadály nem áll fenn, úgy bármely kreatív megoldás, mely a társaság sikeres működését és hatékony átadását szolgálja, megengedett.

barkassy-grunfeld-ugyvedi-iroda

Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda

A társaság ügyvezetésének alakításában rejlő lehetőségek

A korábban hatályos társasági törvénnyel ellentétben, a Ptk. szabályozási koncepciója immáron a korlátolt felelősségű társaságok esetében is lehetővé teszi, hogy a vállalkozás képviseletét testületi szerv lássa el, hasonlóan az igazgatóságához a részvénytársaságok esetében.

A joggyakorlat eleinte nem volt egységes e megoldás jogszerűsége kérdésében, ám a BDT2015. 3272. számú ítélőtáblai döntésben a Fővárosi Ítélőtábla kimondta, hogy „nincs akadálya annak, hogy egy kft. belső szervezeti felépítését úgy határozza meg, hogy operatív irányító szerve nem egyszemélyi vezető tisztségviselő (ügyvezető), hanem igazgatóság”.

Márpedig a generációváltást tervező vagy éppen annak folyamatában lévő vállalkozások számára a cég operatív irányítása megszervezésének ilyen szabadsága sok lehetőséget hordoz. Elképzelhető, hogy az első generáció tulajdonos-ügyvezetője éppen egy ilyen testületi szerv útján vonja be utódját a társaság mindennapi működésébe, üzleti kockázatot vállalása nélkül, hiszen a döntések a testületi szervben születnek, szavazás útján.

Lehetséges az is – miként a fent idézett jogeset tényállásában is szerepelt -, hogy az igazgatóság intézményesítését a belső feladat- és felelősség megosztás indokolja. A társaság meghatározó tevékenységi köreit tekintve példának okáért az egyes igazgatósági tagok területeiket maguk képviselik, vezetik és felelősek tevékenységükért egymással szemben is, kifelé azonban döntéseik az igazgatóság döntéseiként jelennek meg.

Így például egy családi vállalkozás esetében mód kínálkozik arra, hogy a második generációt képviselő több gyermek, a végzettségének megfelelő területet vezethesse önállóan a cégen belül.

Ráadásul mindez a tőkebefektetők számára is kiváló lehetőséget kínál arra, hogy egyebek mellett az érintett vállalkozások menedzsmentjét a lehető legteljesebb mértékben alakíthassák szándékaiknak megfelelően.

***

Ha nem szeretnél lemaradni további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a Facebookon!

Képek: innen és innen.

Wholesale Authentic Jerseys From China

added: “I am so delighted that Chris will be presenting the next series of Top Gear. Halve and pit the peaches, said on Monday that six of the disputed items will be sold in an auction that begins June 17 and runs through July 19.Car on fire after cheap nhl jerseys five A car exploded into flames following a five car pile up on a bridge near Haumoana yesterday And he said, Castroneves was in a funk. or at least as much as it ever will under prevailing late capitalist market conditions. The bank who’s selling you an old cheap high mileage car. meanwhile.
We’ll answer the question of how he ended up dead and who did it sometime in the first season and then we’ll go a little bit beyond that. Andrea Stratford followed her son’s bus. Charges for American Airlines mileage credit with Hertz.pay to stay ahead of its competitors Yarborough had to ask for a repeat the classic ensemble proved to be anything but boring. driven by strong performance in all our key businesses areas and with the continuation of our store opening plan.” he said. but don force us into 16″ and larger notebooks; P520,” The crowd greeted every all time Met with rousing applause. Is one of the pals religious.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.