Arsboni Cikkíró Pályázat 2018 – Eredményhirdetés!

Véget ért a Bird&Bird, a Wolters Kluwer és az Arsboni által szervezett Cikkíró Pályázat. Örömünkre szolgál, hogy már ötödik alkalommal tudtuk lebonyolítani a pályázatot, aminek a rangját a beküldött cikkek nagy száma is jelzi: idén is több mint 100 pályamű érkezett.

Az Arsboni elkötelezett a jog és a jogászi hivatás jövőjét érintő aktuális kérdések felvetése és megválaszolása iránt, emellett szívügyünknek tekintjük, hogy részt vállaljunk egy innovatív, ugyanakkor társadalmi felelősségét vállaló jogászszakma megteremtésében. A Cikkíró Pályázattal is ezt az utat szeretnénk támogatni. Valljuk, hogy az így felhalmozódó tudásanyag a jogtudomány fejlesztését, végső soron a közjót szolgálja. Nem jöhetett volna létre ez a projekt a támogatók és segítők értékes hozzájárulása nélkül, ezúton is köszönjük a munkájukat. Külön köszönjük a két főtámogató, a  Bird&Bird, a Wolters Kluwer Kft., valamint a különdíjakat felajánló szponzorok, a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, az Orbán és Perlaki Ügyvédi Iroda, a Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda, valamint a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda támogatását.

Köszönjük továbbá a szakmai zsűri munkáját: a dr. Szabó István, dr. Koltay András, dr. Szomora Zsolt és dr. Mohay Ágoston által alkotott testület több mint 60 pályaművet értékelt. Az idei évben sem volt egyszerű dolga a zsűrinek, hiszen számos jogterület rengeteg jogintézményét érintő cikk érkezett, melyek tekintélyes része igazán izgalmas, a jog jövőjével foglalkozó témát is érintett. Netsemlegesség, kriptovaluták, e-kézjegy, más égitesteken való tulajdonszerzés, sharing economy, online zaklatás, jogi robotok – csak pár említésre érdemes tárgykör a több tucatnyi merítésből. Emellett olvashattunk a mesterséges intelligenciával, a lootbox-okkal, de a kirepült méhraj jogi vonatkozásaival, avagy az Aranyember című regény büntetőjogi elemzésével foglalkozó írást is. Ezt a tartalmi sokszínűséget a pályázat legnagyobb előnyének tartjuk, és a díjazás során is törekszünk ennek érzékeltetésére.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

A 2018. évi Cikkíró Pályázaton az alábbi eredmények születtek (a linkekre kattintva elolvashatóak a győztes írások):

Kiváló Írás minősítés

A nagy számú színvonalas pályaműre tekintettel a korábbi évektől eltérően ezúttal Kiváló Írás minősítésben részesítettünk 10 cikket, amelyek ugyan nem kerültek be az első 10 pályamű közé, mégis kiemelkedő minőséget képviseltek:

Vajda Szabolcs: A 13-as csapdája
Füredi Bálint: „MARS HAZA!” – EZ AZ ENYÉM!
Pardy Balázs: Lőfegyvert otthon műanyagból?
Bordács Bálint: Algoritmusok egy füstös szobában
Szolnoki Barbara: Az embrió tragédiája
Szivós Kristóf: Kötelezettségek a polgári perben, különösen a bizonyítás
Drienyovszki János: Ellopott kriptopénznek bittel üthetjük a nyomát?
Kandikó Csanád: Alkotmányellenes alkotmány, avagy az R) cikk (3) csapdája
Pataki Bettina: Az új Be. előkészítő üléséhez kötődő terhelti együttműködés
Szegedi Levente: Digitális platformok, mint a sharing economy munkáltatói?

Nyereményük egy öt alkalmas bérlet az Arsboni Lawtech Meetup sorozatára.

Közönségdíj

Idén a Közönségdíjat Albert Lili nyerte “Jönnek a “jobot”-ok!” című cikkével.

Nyereménye 50.000 Forint

“Bitcoin & Blockchain – Különdíj”

A Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda különdíja

A kriptovalutákkal foglalkozó legjobb íráskülöndíját Masszi Bálint nyerte el “Kriptót a kriptoboltból – mit adnak nekünk a kriptotőzsdék?” című pályaművével.

Zsűri értékelése: „A szerző jól fókuszálta a cikk témáját: tőkepiacok és kriptovaluták (DLT-rendszerek). Azaz egy konkrét szegmenst választott, nem akarta általánosságban bemutatni ezeket a technológiákat és azok lehetséges felhasználását. Kiemelendő, hogy releváns nemzetközi példákat és szabályozásokat vesz alapul, így pl. az EU helyzetét, de más államokat is megemlít. Érződik, hogy a szerző tanulmányozta a témát nemcsak jogi, de közgazdaságtani, illetve tőkepiaci szempontból is, illetve észrevehető, hogy a téma nem áll messze tőle (pl. jól használ különböző pénzügyi fogalmakat).

Nyereménye 100.000 Forint

“Future of the Law – Különdíj”

Az Orbán és Perlaki Ügyvédi Iroda különdíja

A jog jövőjével foglalkozó legjobb írás különdíját Albert Lili Jönnek a “jobot”-ok!” című munkája nyerte el.

Zsűri értékelése: „Fantasztikus munka: jó a témaválasztás, rendkívül aktuális, mégsem ült fel a divatos szólamoknak, hanem mélyebbre ment annál. Kiváló összefoglaló, nagyszerű végkövetkeztetés.

Nyereménye 100.000 Forint

Legjobb Stílus Különdíj 

A Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda különdíja

A legmegnyerőbb stílusú írás különdíját a zsűri dr. Kaveczki Andrea “Az Aranyember sötét oldala” című cikkének ítélte oda.

Zsűri értékelése: „Jókai Aranyemberéből Tímár Mihály cselekedeteit helyezi a hatályos Btk. kontextusába, és értékeli ezen keresztül. Szakszerű, mégis olvasmányos stílus; megnyerő érvkészlet.

Nyereménye 100.000 Forint

A 2018-os Cikkíró Pályázat díjazottjaipenzmoso-ugyved

10. helyezést ért dr. Szabó András  E-kézjegy vagy csak dísz?” című írása.

Zsűri értékelése: „A témaválasztás eredetiségéhez nem férhet sok kétség, a téma kapcsán felmerülő gyakorlati kérdések és a vonatkozó szabályozás körében a szerző tanúbizonyságot tesz széleskörű ismereteiről. A kérdés az aktualitására tekintettel sokak számára érdekfeszítő, a mindennapi életben is felmerülő problémát és az arra adható/adandó választ kívánja megosztani.

Nyereménye a Wolters Kluwer Kft. ajándékcsomagja.

9. helyezést ért el Mohácsi Marcell Jogi armageddon, de legitim pénzügyi önrendelkezés” című pályaműve.velemenynyilvanitas-szabadsaga

Zsűri értékelése: „A cikk érdekes szempontból közelíti meg a kriptovaluták világát, illetve a szerző gördülékeny írói stílusa is figyelemre méltó. A cikk releváns példákat hoz a nemzetközi térből, így például az észt, litván vagy orosz példát. Szépen tagolt, logikus gondolatvezetésű cikk. Bőséges mennyiségű forrást használt fel.

Nyereménye a Wolters Kluwer Kft. ajándékcsomagja.

8. helyezést ért el Kis Kelemen Bence A tömeg közé lőhet-e a kerítést védő katona?” című írása.kendozetlen-igazsag

Zsűri értékelése: „A cikk egy fontos aktualitás mentén elemez egy nehéz és komplex dogmatikai kérdést, az emberi jogok nemzetközi rendszerének és a humanitárius nemzetközi jognak a viszonyát; e jogi rezsimek alkalmazhatóságának problémáját egy gyakorlati (esetjogi) példa vizsgálata által mutatja be. Ezen, a magyar szakirodalomban keveset tárgyalt kérdésre vonatkozó érvelését megfelelően indokolja és logikusan elemez. Stílusa szakszerű, de a pályázati kiíráshoz igazodva a nem szakavatott érdeklődők által is befogadható. Saját álláspontját hangsúlyosan megjeleníti és érveléssel is alátámasztja.

Nyereménye a Wolters Kluwer Kft. ajándékcsomagja.

7. helyezést ért el Vincze Gabriella Anita Mennyibe kerül az ingyenjáték?” című cikke.fogyasztovedelem

Zsűri értékelése: „A megfelelő tagolással elkészített cikk egy napjainkban igen aktuális, a digitális technológiai fejlődés egy vívmányát és annak jogi, fogyasztóvédelem (gyermekvédelmi) kapcsolódásait, megválaszolásra váró kérdéseit mutatja be, a témaválasztás eredetisége szintén megfelel az elvárt szakmai követelményeknek. A problematika gyakorlati oldalának bemutatása mellett a szerző a vonatkozó jogi szabályozást, bírósági gyakorlatot is ismerteti.

Nyereménye a Wolters Kluwer Kft. ajándékcsomagja.

6. helyezést ért el Gecse Dániel Az okostelefon munkások” című pályaműve.zaklatas

Zsűri értékelése: „Egy aktuális és fontos téma nagyon szép, alapos és okos bemutatása. Külön tetszett, hogy nem állt meg a munka a létező “megoldások” bemutatásán, ha kimondottan érvelt, hogy valami miért (nem) jó, illetve mi kellene tenni. Javasoljuk további fejlesztésre, különösen a munkajog, illetve a munka jövője kérdések még szélesebb társadalmi kontextusba helyezésével.

Nyereménye a Wolters Kluwer Kft. ajándékcsomagja.

5. helyezést ért el Labancz Andrea A #DeleteFacebook margójára” című írása.sajtburesz

Zsűri értékelése: „Nagyon aktuális téma, és azon belül is rendkívül jól kiválogatta az író a jogilag releváns kérdéseket. A téma sajnos nagyon tág, ezért kevés kérdés került sajnos kifejtésre, de a gondolatok jók és élesek a meglátások is. Kifejezetten szépen elemzi a big data dilemmát. Nagy hiba lenne, ha a kiváló író ezt az érdekes témát nem kutatná tovább, mert munkája hiánypótló a magyar jogi piacon.

Nyereménye a Wolters Kluwer Kft. ajándékcsomagja.

4. helyezést ért el Czabán Samu Freud és Adam Smith harca a jogi gondolkodásért” című pályaműve.alkotmanyos-identitas

Zsűri értékelése: „Nagyon eredeti téma, az emberi döntéshozatal tanulmányozásának eredményeit vetíti rá arra az emberképre, amellyel a jogi szabályozás során is dolgozunk. Inkább kérdéseket vet fel : ha döntéseink nem racionálisan meghatározottak, akkor hogyan alkalmazhatók a racionális döntések köré alapított jogi fogalmak (felelősség, szándékosság, gondatlanság)? Jó stílus, szakszerű, és végig fenntartja az olvasó tehátfigyelmét.

Nyereménye a Wolters Kluwer Kft. ajándékcsomagja.

3. helyezést ért el Szénási AnnaA termelőtől a konyhaasztalig” című munkája.usa-alkotmany

Zsűri értékelése: „Érdekes írás egy bátor ötlettel. Szépen fel van építve a gondolat, és az ötlet megvalósítása is nagyon hasznos lenne.  Az írás tehát egy újító és okos ötlet nagyon strukturált megfogalmazása, amit örömmel olvastunk. Reméljük, mielőbb valóság lesz belőle!

Nyereménye 75.000 Forint

2. helyezést ért el Sziládi Péter Személyiségsértés algoritmussal?” című cikke.

Zsűri értékelése: „A szerző által feldolgozott kérdés napjainkban igen aktuális, a személyiségvédelem és a közösségi média kapcsolódásaival foglalkozó szakmai körökben egyre gyakrabban felszínre kerülő problémát érint. A cikk szerkezeti felépítése jól követhető, a terjedelmi kereteket jól kihasználó írást eredményezett, amelyben a szerző jól megragadta a téma sarkalatos pontját, ismertetve a bírósági gyakorlat során is felmerült – és jelenleg következetesen megválaszolásra még nem talált – kérdéseket. További pozitívumként emelhető ki, hogy a szerző bátran hangot ad saját véleményének, kritikai észrevételeinek.

Nyereménye 100.000 Forint

1. helyezést ért el Almási Dániel Minél szigorúbb szabályozás, annál nyíltabb internet?” című pályaműve.

Zsűri értékelése: „Az internet világának egyik legnagyobb vitát kiváltó kérdését (netsemlegesség) feldolgozó írás aktualitása vitathatatlan, ennek során a szerző egy gyakorlati példán keresztül könnyen érzékelhetővé teszi a problémát a téma iránt akár semmilyen ismeretekkel nem rendelkező olvasó számára is. A szerkezeti felépítése teljes mértékben megfelel az elvárt kívánalmaknak: rövid, gyakorlati példát tartalmazó bevezetést követően jól megragadja a probléma lényegét, bemutatja a vonatkozó – elsősorban tengerentúli – szabályozást és annak alakulását, majd a cikk második felében saját javaslatainak megfogalmazása után összegzi gondolatait. Az írás az előzőekre tekintettel olvasmányos, érdekfeszítő, a laikus számára is értelmezhető ismereteket tartalmaz, közte a szerző saját kritikai észrevételeit egyaránt.

Nyereménye 150.000 Forint

***

Köszönjük minden pályázó munkáját! A legértékesebb pályaművek továbbra is olvashatók a honlapunkon. A legjobb dolgozatokat pedig újraközöljük itt, és megosztjuk a Facebook-oldalunkon is.

Jövőre folytatjuk!
Arsboni szerkesztősége

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.